Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanıyor ?
Öğrenciler için en çok kafa karıştıran konulardan birisi Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)’nin nasıl hesaplandığıdır. Gelin bu konuyu birlikte irdeleyelim.

Üniversiteye yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanı hesaplanırken adayların ÖSS (ham puan) puanlarına AOBP’leri (okul puanları) eklenir. AOBP’nin hesaplanması için işe diploma notundan başlamak gerekir. Diploma notu sırayla OBP’ye, OBP ise AOBP’ye dönüştürülür.

AOBP, OBP ve lise diploma notu birbirinden farklı şeylerdir. Her sene haziran ayında lise müdürlükleri o sene liseden mezun olanların diploma notlarını ÖSYM’ye bildirirler. ÖSYM bu notları, ilgili yönergede belirtilen istatistik yöntemler ile işleyerek adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP) hesaplar. Bu hesaplamada, genel ilke olarak lisenin sonuncusuna (liseden en düşük not ile mezun olan kişi) 50 puan, lisenin birincisine 100 puan verilir.

Lise mezuniyet notu ile OBP birbirinden farklı şeylerdir. Örneğin, lisesinden sonuncu olarak mezun olan bir kişinin diploma notu 100 üzerinden 65 olsa, alacağı OBP yine 50 olacaktır.

OBP’den AOBP’nin hesaplanması için, liseden o sene mezun olanların ÖSS’de gösterdikleri başarı dikkate alınır. Mezunlar ÖSS’de ne denli başarılı olurlarsa, o liseden mezun olanların OBP’leri o denli yükselerek AOBP’ye dönüşür.

Bunu ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan’ın benzetmesini kullanarak şöylece açıklayabiliriz. Bir liseden mezun olanların OBP’leri lastik bir bant olsun. Lisenin birincisinin OBP’si 100’dür. Lisenin sonuncusunun OBP’si 50’dir. İki elinizle, bu lastik bandın iki ucundan tutalım. 50 alttaki uç, 100 üsteki uç. Şimdi OBP’yi “ağırlıklandıralım”. 100 olan uç sabit kalacak. Değişim alt uçta. Lise ÖSS’de ne denli başarılı olursa 50 olan alttaki uç o denli yukarı çıkacak. Yani okul sonuncusunu OBP’si o denli yükselerek AOBP’ye dönüşüyor.

Buradan çıkarılacak sonuç şudur:

* Okul birincisinin OBP’si de AOBP’si de 100’dür.
* Okul sonuncusunun OBP’si 50 dir. AOBP’si lisenin ÖSS başarısına göre 50’den yukarı çıkar.
* Birinci ile sonuncu arasındaki kişilerin AOBP’leri de 100 ile sonuncunun AOBP’si arasında değişir.

ÖSS başarısı o denli yüksek liseler vardır ki, o liseden sonuncu olarak mezun kişinin 50 olan OBP’si, lisenin gösterdiği başarıya göre 90 ve üzerine çıkabilmektedir. Örneğin İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Atatürk Fen Lisesi gibi liselerin sonuncularının 2007 ÖSS’deki AOBP’si 90 puanın üzerinde olmuştur.

AOBP ile ilgili unutulmaması gereken bazı detay bilgileri de sizlerle paylaşalım:

* OBP ve AOBP, her sene hesaplanmaz. Sadece, kişinin liseden mezun olduğu sene bir kez hesaplanır, ÖSYM’nin veri bankalarında sabitlenir ve ilerleyen yıllarda değişmeden bu değer kullanılır.
* OBP’den AOBP’ye lisenin ÖSS başarısı değerlendirilirken, o liseden o sene mezun olanların ÖSS başarısı dikkate alınır.
* AOBP, EA, SAY ve SÖZ puan türleri için ayrı ayrı hesaplanır. Hesaplamada, lisenin ÖSS birinci bölüm testlerinde gösterdiği başarı dikkate alınır.

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1419
favori
like
share