“İstişare eden aslâ pişman olmaz.”1
“Bir millet istişare ettiği müddetçe aslâ zillete düşmez.”2
“İşleriniz aranızda meşveretle yürüdüğü müddetçe size yerin üstü yerin altından daha hayırlıdır.”3
Bu hadis-i şerifler meşveretin hayatımızdaki yer ve önemini gösteriyor. İster dünya, ister ahiret hangi iş olursa olsun meşveretle yürütüldüğü sürece doğruya, güzele, mükemmele ulaşmak mesele olmaktan çıkar.
İman ve Kur’ân hizmetinin ise her şeyden çok meşvereti istediği açık. Kur’ân açıkça, “İş hususunda onlarla istişare et”4 buyurur. Bu Kur’ânî ve Nebevî hakikatleri ruhuna masseden, “Her şeyde meşveret hükümfermadır”5 diyen Bediüzzaman Hazretleri, Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafının ve anahtarının meşveret olduğuna parmak basmıştı.6 Meşveretle görüşler dağılmaktan korunur,7 şüpheler ortadan kalkar,8 meşveretin olduğu yerde batıl hak sûretini giyip efkârı aldatamazdı.9 “Meşveretin sırrı ile on adam bin adam kadar iş görür”dü.10 Meşveret aynı zamanda mutluluğun da anahtarıydı.11
Meşverete bu derece önem veren ve onu esas alan Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri de aynı yolu takip ediyor, yıllardır meşveretle çok güzel hizmetlere imza atıyorlar. Birkaç gündür misafirleri olduğumuz Balıkesirli arkadaşlar da meşveretle güzel bir hizmet başlatmışlar. Daha önce Nejat Eren, Süleyman Kösmene, Ali Ferşadoğlu gibi muhterem arkadaşlarımızın katıldığı on beş günde bir tekrarlanan seyahatli hizmetlere dördüncüsü olarak da biz katıldık. Müfritane irtibat, şevk verip şevk alma açısından nefis bir hizmet tarzı. Fedâkâr ehl-i hizmet Ali Fuad Bey bu hizmette bizim de bulunmamızı istediğinde Balıkesir’e gittik. Hasan ve Enver Abiler gibi kıdemli abilerimiz, diğer muhterem ağabey ve arkadaşlarımızla müşerref olma fırsatı bulduk. Kırk sene önce heyecanından yerinde duramayan, o günlerde talebe olduğumuz Çorum’a kadar Ankara’dan gelip derslere katılan Necati Ağabeyimizin aynı heyecanını muhafaza ettiğini gördük. İstanbul’un yetiştirdiği Balıkesir’in güzide insanlarından, mesleğini devam ettiren pırlanta gibi Emre ve Ömer isimli iki evlât sahibi, mükellef maddî ve manevî ikramlarıyla gönlümüzü fetheden Sedat Beyle beraberdik.
Cuma günü Balıkesir’de umumî sohbete katıldık. Dost ve arkadaşlarla hasbihâl ettik. Ertesi gün saat 15.00’te hizmet aşk ve şevkiyle dolu hanımlarla hizmet esaslarıyla ilgili sohbetimiz oldu. Cumartesi günü Bandırma’daydık. Yıllarını bu hizmetlere veren Osman ve Mustafa kardeşlerle derse katıldık. Çevre ilçelerden gelen dostlarla kaynaştık, konuştuk, musahebe ettik. Pazar günü de Abdülkadir kardeşimizin evinde Bigadiçli dostlarla buluştuk, hizmetlerimizin anlam ve önemi üzerinde durduk.
Emeği geçen bütün arkadaş ve dostlarımızı tebrik ediyor, feyizli hizmetlerinin devamını temenni ediyoruz.

Dipnotlar:
1- Mecmaü’z-Zevâid: 2:280.
2- Keşşaf, 3:332.
3- Tirmizî, Fiten: 78.
4- Âl-i İmran Sûresi: 159.
5- Muhakemat, S. 20.
6- Hutbe-i Şamiye, s. 65.
7- Kastamonu Lâhikası, s. 183.
8- Muhakemat, s. 32.
9- A.g.e., s. 33
10- Hutbe-i Şamiye, s. 68 11- A.g.e., s. 65.


Şaban Döğen

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 404
favori
like
share
ultimatom Tarih: 03.05.2009 23:52
emeğine sağlık ...