Kültürel Müslüman tanimi - Kültürel Müslüman ne demektir

Kültürel Müslüman, aslında Müslüman olmayan, ancak içinde yaşadığı topluluğun kültürü nedeniyle hayatını İslam'a uygun şekilde idame ettiren kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Kavram

Genelde, Müslüman kelimesi İslam dininin inançlarına bağlı kişi olarak tanımlanır, ancak modern dünyada aslında agnostik, ateist ya da dine karşı ilgisiz bireyler de aile geçmişi, kişisel deneyimler ya da toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle Müslüman kültüre uygun olarak yaşayabilirler.

Kültürel Müslümanların hayatlarındaki İslami unsurlar

Kültürel Müslümanlar, çevre ve aileleri nedeniyle hayatlarında bazı İslami unsurlara yer verirler. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

İsimler

Pek çok Kültürel Müslüman, ailelerinin inancı nedeniyle, İslamiyetle ilişkilendirilen Arapça kökenli isimlere sahiptirler.

Bayramlar

Kültürel Müslümanlar çoğunlukla, Ramazan bayramı ve Kurban bayramını kutlarlar. Fakat bu kutlama genelde diğer Müslümanlar gibi sabah bayram namazınagitmeyi içermeyip, diğer müslümanlarla bayramlaşma, insanların bayramını kutlama şeklindedir.

Evlilik ve Ölüm

Kültürel Müslümanlar da evlendiklerinde diğer müslümanlar gibi dini törenler yaparlar. Cenaze namazlarında ölen kişinin arkasında saf tutarlar, öldüklerinde cenaze namazları kılınır. Ancak bu törenler onlar için dini anlam içermeyip, yalnızca gelenekseldir.

Sünnet

Hemen hemen her kültürel Müslüman (erkek) küçüklüğünde sünnet olur.

Türkiye

Türkiye, kültürü İslam kültüründen derin olarak etkilendiği için kültürel Müslümanlığın çok yaygın olduğu bir ülkedir. Ateistler ve dinle ilgili olmayan kişiler, genelde hayatlarını Müslüman kültürüne uygun şekilde sürdürürler, hatta sorulduğunda Müslüman olduklarını söylerler. Sünnet, aileleri inançlı olsun olmasın, bütün çocuklara uygulanır, hatta sünnet işlemi yapılmamış erkekler toplumda aşağılanabilirler. Kültürel Müslümanların nüfus cüzdanlarındaki din hanesinde genellikle "İslam" yazar. Ancak evlilik törenlerinde, dini evlilik Türkiye'de yasaklanmış olduğu için, kültürel Müslümanlar, resmi nikâhın üstüne dini nikâh kıymayı gerekli görmezler.

Sabetaycılık

Türkiye'de kültürel Müslümanlığa önemli bir örnek de Sabetaycılık'tır. Sabetay Sevi'nin kurucusu olduğu bu inancın mensupları, Müslüman ya da bulundukları toplumun inancına uygun hareket ederler. Bir müslüman ismi alırlar ve kendilerini müslüman gibi gösterirler.

İslam'ın bakışı

İslamiyet'te kültürel Müslümanlar münafık sayılırlar. İslam'a göre bu kişilerin durumu ahirette diğer kâfirlerden daha ağır olacaktır, cehennemin en alt kısmında yer alıp daha fazla eziyet göreceklerdir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 395
favori
like
share
Asiyan Tarih: 04.05.2009 07:46
Allah korusun