Bir Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İnsan Hakları Komiserliği, bugüne kadar engelliler konusundaki politikaların, engellilerin tedavisi, rehabilitasyonu veya kendilerine yönelik sosyal yardımlar ekseninde tasarlandığını belirtti ve “sadaka yaklaşımı” adını verdiği bu tutumdan vazgeçilip, engellilerin toplumdaki bireysel haklarının temel alındığı bir yaklaşıma geçilmesini istedi.
Avrupa İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg, konu hakkında Strasbourg’da yaptığı açıklamada, engelliler konusundaki mevcut tutumun bu kişileri yardıma muhtaç insanlar olarak görmekten ibaret olduğunu, bunun da, engellilerin vatandaşlık, kültürel, ekonomik ve politik haklarının ihlal edilmesine yol açtığını söyledi.

Özellikle engelli çocukların durumuna dikkat çeken Hammerberg, yeterli altyapı olmadığı için engelli çocukların okullarda sportif ve kültürel etkinliklere katılamadıklarına, kreşlere alınmadıklarına ve böylelikle dışlandıklarına işaret etti.

AVRUPA’DA 80 MİLYONDAN FAZLA ENGELLİ YAŞIYOR
Avrupa İnsan Hakları Komiserliği tarafından konu hakkında hazırlanan raporda, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkelerinde 80 ila 120 milyon arasında engellinin yaşadığının tahmin edildiği belirtiliyor.

Raporda engellilerin toplumsal yaşamın birçok alanında ayrımcılığa maruz kaldığı, çok sayıda engelli çocuğun da okullara alınmadığı not edilmekte. Engellilerin iş piyasasındaki olumsuz konumunun da gündeme getirildiği raporda, Avrupa’da 16-64 yaş grubundakilerin iş bulma şansı yüzde 66 iken, bu oranın engellilerde yüzde 47 olduğuna işaret ediliyor.

KAMUYA AİT BİNALAR ENGELLİLERE UYGUN OLSUN
Rapora göre, Avrupa’da insanların yaklaşık yüzde 80’i, eşit eğitim düzeyine sahip iki kişiden engelli olanının iş bulma şansının daha az olduğunu düşünüyor. Engelli kadınlar engelli olmayanlara oranla daha az maaş alıyorlar ve yönetici konumuna getirilme şansları da diğerlerine oranla daha az.

Avrupa Konseyi, tüm bu verilerden yola çıkarak, devletlerden engelliler konusunda Birleşmiş Milletler ve Avrupa standartlarında önlemler almalarını istiyor. Bu önlemlere örnek olarak, öncelikle kamuya ait binaların engellilerin de kullanabileceği şekilde düzenlenmesi gösteriliyor. Avrupa Konseyi, Dünya Bankası araştırmalarını temel alarak, bir binanın engellilere uygun olarak düzenlenmesinin o binanın maliyetinin ortalama yüzde 1’ine eşit olduğunu belirtiyor.

MEVCUT DURUM
Birleşmiş Milletler’in engellilerin haklarıyla ilgili yeni sözleşmesi 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Sözleşme şu ana kadar Avrupa’da sadece Avusturya, Hırvatistan, Macaristan, San Marino, Slovenya ve İspanya tarafından onaylandı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu diğer 34 Avrupa devleti sözleşmeyi imzalamış olsalar da henüz onaylamış değiller.

Avrupa genelinde engellilerin hakları ve toplumsal yaşama tam olarak katılımlarını sağlamak için Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış ve 2006-2015 dönemini kapsayan bir eylem planı bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de engellilerin hakları konusunda net denilebilecek bir içtihatı bulunuyor.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 426
favori
like
share