Anemi - Anemi başlangıcı - Anemi nedir - Büyüme bozuklukları

Anemiler hemoglobini azaldığı bir durumdur.Buna ilavetengenellikle alyuvarların sayısı azalmıştır.Çeşitli sebepleri olan bir çok anemi vardır.Grup olarak anemiler kan bozuklarının en yaygın olanıdır.Anemi başladığı zaman belirti ve semptomları o kadar hafiftir ki çoğu zaman fark edilemezfakat durum ilerledikçe bunların şiddeti artar.Başlangıçta normalden daha solgun ve yorgun olabilirsiniz.Solgunluğu kontrol etmek için en uygun yer tırnaklarınızın altıyani tırnak yatağıgöz kapaklarınızın ve dudaklarınızın alt tarafları ve avuçlarınızdır.önemli sıklıkla avuçlarınızın içindeki kırışıkların çerçevesindeki deri kadar solgun olmasına yol açar.

Fiziki çalışma yaptığınızda normalden kısa sürede nefesiniz kesilir.Aynı zamanda kalp atışlarınızın normalden süratli olduğunu fark edersiniz Demir Eksikliği Anemisi: Demir eksikliği anemisivücuttaki demir miktarı gereken ölçüde hemoglobin yapılmasına imkan vermeyecek kadar yetersiz olduğu zaman meydana gelir Demir eksikliği anemisinin semptomları öylesine tedricen meydana gelme eğilimindedir ki sıklıklabunları fark etmek zordur.Diğer anemilerde olduğu gibi kendiniz yordun hissedebilirsiniz ve harekete dayanıklılığınız azalabilir.cildinizdiş etleriniz tırnak yataklarınız ve göz kapağı civarlarınız solgunlaşır.sonunda kalp atışlarınız daha süratli ve fark edilebilir gibi hissedeceğiniz kadar şiddetli olabilir Ender olarakbu durumdaki kişilerin yiyecek olmayan şeylere karı şiddetli bir yeme istekleri belirir.Bu kişiler toprakkil veya buz yiyebilirler.Bu maddelerin bazıları bağırsak sisteminde demir emilmesini olumsuz etkileyeceği için demir eksikliğini daha da kötüye götürebilir Doktorunuz demir eksikliği anemisini teşhis etmek için çeşitli kan tahlilleri yapabilir.Tek tek alyuvarların boyutu küçülmüştürfakat sayıları normale yakın olabilir hücrelerdeki hemoglobin miktarı düşüktür ve mikroskop altında alyuvarlar soluk görünecektir. Sindirim yolundan kan kaybı söz konusu olduğu zaman özel testler dışkıdaki kan miktarını tam olarak ölçebilir. Pernisiyöz Anemi: Belirtiler:-Fiziki çalışmaya dayanıklılığın azalması ve fark edilebilen süratli kalp atışları.-Dilde yara ve acıma durumu.-İştah azalması ve dengenin bozulması.-Hafıza kaybıdepresyon ve bunama dahil olmaz üzere zihinsel değişiklikler.-Elde ve ayaklarda duyu azlığı. Pernisiyöz anemi kırmızı kan hücrelerini normal yapımı için gerekli olan B12 vitaminin eksikliyle meydana gelir.Sıklıkla kalıtsaldır.Pernisiyöz terimi etkili bir tedavini bilinmediği ve bu hastalığın kesinlikle öldürücü olduğu zaman benimsenmiştir. B12 ihtiva eden yiyecekler et ve süt ürünleridir.Fakat katı vejetaryenler hariçbu hastalık bu yiyeceklerden yeteri kadar yenmemenin sonucu değildir.Daha ziyadepernisiyöz anemi sindirim yolunun B12 vitaminini emmeyi başaramamasından kaynaklanır.Emme işleminin böyle bozulmasının karmaşık bir proses olduğu düşünülmektedir. Folik Asit Anemisi: Belirtileri: -Hastalığın başlangıç safhasında genellikle görünümde bir belirti yoktur. - Fiziki çalışmaya dayanıklılığın azalması ve fark edilebilen süratli kalp atışları. -Kilo kaybı. -Diyare(İshal) Pernisiyöz anemide olduğu gibi folik asit eskilklği alyuvarlaın yapısın olumsuz yönde etkiler.Folat olarak da bilinen folik asitB vitamini grubunun bir üyesidir.Bunun yokluğu alyuvarların boyları büyümüş fakat sayıları azalmış olma özelliği gösteren bir anemiye sebep olur.Eksikliklereğer gıdanızda vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar folik asit almazsanız ve bağırsaklarınız bunu emmezse meydana gelir. Orak Hücre Hastalığı:Belirtiler-Yorgunluknefessiz kalma ve süratli kalp atışları.-Büyüme ve gelişmenin geri kalması.-Bacakların aşağı kısımlarında cilt ülseri.-Retina etkilendiği zaman görme problemleri Orak hücre hastalığındakırmız kan hücreleri esnek ve yuvarlak olmak yerine sertleşir ve yarım veya orak şeklini alır.Alyuvarlarda meydana gelen bu değişiklikler ağrı krizlerini hızlandırır.Bu rahatsızlık adını hemoglobin S olarak bilinenanormal bir çeşit hemoglobinin varlığından doğan bu biçim değişikliğinden alır.Bu hücreler kolayca hasar görebilir ve hemoliz eğilimi gösterirleryani alyuvar parçalanır ve hemoglobini plazmanın içine boşaltırbuda kansızlık sonucu doğurur.Bu hastalık kalıtsaldı.LÖSEMİLER Lösemiler vücudun kemik iliği ve lenf sistemi dahil olmak üzerekan yapan dokuların kanseridir.Bu kanserler büyük miktarlarda anormal akyuvarların meydana gelmesine yol açar.Bu anormal akyuvarlar kemik iliğindelenf sisteminde ve kanda yüksek konsantrasyona ulaşır ve bunların birikime hayati organların fonksiyonunu bozabilir.Sonunda bunlar sağlıklı kan hücrelerinin;akyuvarlar alyuvarlar ve trombositler dahil olmak üzere yapımın engeller. Anormal Akyuvarların aşırı bolluğuna ek olarak sağlıklı olanlarında sayısı yetersizdir.Dolayısıyla vücudun enfeksiyonlar mücadele kapasitesi azdır.Anormal akyuvalr kemik iliğinde alyuvar ve trombositlerin yapılmasını engeller.Alyuvarların eksikliği vücudun organlarının yeterli oksijen almadıkları anlamına gelirtrombositlerin yetersizliği kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltırbu şekilde kanamaya ve yaralanmaya daha yatkın hale gelir.Bütün bu etkilerinde dolayı tedavi edilmezse öldürücüdür…. Löseminin nedenleri bilinememektedir.Araştırmacılarbelirli kimyasal maddelerin ve virüslerin bunda rolü olabileceği görüşünü ortaya atmışlardır.Lösemiye yatkınlık kalıtımsal olabilir.Hastalık bazı ailelerde nesiller boyu görülebilir. Lösemiler lenfositikmiyelojen ve monositik olarak sınıflandırılır.bu sınıflandırma hangi tip akyuvarların etkilendiğine dayalı olarak yapılır. Miyelojen lösemigranülositlerin bir tür kanseridir ve granülosit ise kemik iliğinde yapılan bir tür akyuvardır.lenfositik lösemi lenfositlerin bir hastalığıdır;lenfositler lenf sisteminde veilikte üretilen bir tip akyuvardır.Monositik lösemikemik iliğini akyuvarları olan monositlerle ilğilidir Lösemi tiplerine kadar süratli ilerledikleri ve etkilenen hücrelerin olgunluk durumuna göre daha başka bölümlere ayrılır.Akut lösemiolgunlaşmamış olan hücrelerin çogalmasıylasüratle ilerler.Blast adı verilen bu hücreler daha olgun akyuvarların habercisidir.Kronik lösemi ağır ağır ilerler ve özelliği hem blastların hem de daha olgun akyuvarların aşırı derecede üretilmesidir.Hem akut hem de kronik şekilleri erkeklerde kadınlara nazaran daha sık görülmektedir.LENFOMALAR Lenfomalarlenf sistemin kanserleridir.Lenf sistemi bütün vücuda yayılmış ve birbirine lenfatik denilen küçük damarlarla bağlı olan lenf düğümlerinde ve lenf guddelerinden meydana gelmesidir.Dalak da lenf sisteminin bir parçasıdır.Sıklıkla lenfomanın ilk belirtisi başka bariz belirti olmaksızın lenf düğümlerini büyümesidir.Normal olarak fasülye boyunda olan lenf düğümlerini şişmesi her zaman lenfoma belirtisi olmayabilirdiğer bir çok durum düğümlerin büyümesine yol açabilir.Fakat eğer guddeler 3 haftadan fazla bir süre şiş kalırsa doktorunuza danışınız.Lenfomalar çok geniş alana yayılan bir tür hastalıktır.
KEMİK İLİĞİNİ BÜYÜME BOZUKLUKLARI: Polycythemia Vera: Belirtiler-Güçsüzlük.-Kaşıntıözellikle sıcak banyoda.-Baş dönmesi.-Başta bir doluluk hissi ve yüzün ve ellerin kızarması.-Karnın sol üst kısmında doluluk hissi. Polycythemia Vera kemik iliği fazla sayıda kan hücresi ürettiği zaman meydana gelir.Polycythemia kanda çok hücre olduğu anlamına gelir. Bu rahatsızlıktadolaşan kanda çok yüksek bir konsantrasyonda alyuvar vardırfakat akyuvarların ve trombositlerinde sayısı atmıştır.Bu durum normal dışıdır ve sebebi bilinmemektedir.Polycythmeia vera genellikle orta yaş sonlarında meydana çıkarçocuklarda son derece nadirdir. Multipl Myelom: Belirtiler-Aneminin sonucu olarak yorgunluk.-Sinsice ilerleyen sırt ağrısı.-Özellikle omurgada veya kaburga kemiklerinde olmak zere açıklanamayan kemik kırılmaları.-Burun kanamaları ve kanayan diş etleri gibi kanama problemleri.-kemik kırılması. Multipl myelomilikte plazma hücresi dene tipteki akyuvarların kontrolsüz olarak çoğalmasına yol açan bir hastalıktır. Bu hücreler büyüyüp ilikte daha fazla yer kapladıkça kemikler zayıflayabilirbu ağrıya sebep olurözellikle de sırtta ve kaburgalarda kemikler daha hassas hale geldikçe daha kolay kırılır.
KANAMA BOZUKLUKLARI: Hemofili: Belirtileri:-Bir çok derin veya büyük çürükler.-Mafsallarda iç kanama nedeniyle ağrı ve şişme-İdrarda veya dışkıda kan-Kesik veya yaralardan veya ameliyatdiş çektirmeden sonra uzun süreli kanama. Hemofili kan seven anlamına gelen yunanca kelimelerden adını almış olarak belirli pıhtılaşma faktörlerinin bir çok kalıtımsal bozukluğunu içine alır.Bunların en yaygını “Hemofili A” dır.Buna klasik hemofili de denir.Pıhtılaşma faktörü VII yetersizdir.Hemofili B olan ve Faktör IX in yokluğu olan diğer çeşit geri kalan vakaların çoğunu meydana getirir. Hemofili A’ya ve Hemofili B’ye çekinik olan ve cinsiyete bağlı olan genler sebep olur.Dolayısıyla bu rahatsızlık hemen her zaman erkeklerde olurkızlarda değil.Bir hemofili genin aileden alan kızlar genellikle belirti göstertmeyen taşıyıcılardır.Bunlarda hemofili özelliği bulunduğu söylenirçünkü onlar diğer X: kromozomlarındaki normal gen tarafından korunurlar.Büyük sıklıkla hemofili portör olan anne yoluyla dededen erkek toruna geçen bir geçmişe sahip ailelerde görülür.Yine de hiçbir geçmişi olmayan ailelerde de yeni vakalara rastlanmaktadır. Von Willebrand Hastalığı: Belirtileri:-Burun kanamaları ve aşırı ay hali kanamaları.-Kolayca çürük oluşması-Dışkıdan kanözelliği siyah ve katransı görünüm
Bu kronik kanama bozukluğuna von willebrand faktörü denen pıhtılaşma faktöründeki bir bozukluk yol açmaktadır.Bir çok vakada aynı zamanda Faktör VIII inde yetersizliği vardır.Normal olarakbu iki faktör trombositlerin kan damarı yaralanma yerine toplanmalarını sağlamak için ihtiyaç duyulan aktif kompleksi meydana getirmek üzere birleşirler.Von willebrand hastalığında trombosit toplanması ve pıhtı formasyonu bozulmuştur.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1257
favori
like
share
Nerissa-Su Tarih: 18.09.2010 05:52
faydalı bilgiler teşekküler
SILA Tarih: 16.09.2010 13:48
Bende Anemi hastasiyim , halsizlik ve yorgunluk , tansiyon düsüklügü basta geliyo, toprak ve kil´ e bayilirim ana yemeklerimin basinda geliyo:72:saka bir yana o kadar olmasada yinede hosuma gidiyo:67:

Verdigin bilgiler icin tesekkürler
BiR-DOST Tarih: 16.09.2010 13:40
Konu Bilim den Hastalıklara alındı