Levha Hareketleri - Levha Hareketleri ve Etkileri - Uzaklaşan ve Yaklaşan Levhalar

[COLOR="darkorange"]LEVHA HAREKETLERİ

A-Yerkabuğunun Hareketlerini Açıklamak İçin Ortaya Atılan Teoriler:
-Büzülme-Buruşma Teorisi
-Büyüme-Genişleme Teorisi
-Magmatik Yükselme- Kabarma Teorisi
-Konveksiyon Akıntıları Teorisi
-Kıtaların Kayması ve onu izleyen Levha Tektoniği Teorisi

B-Kıtaların Kayması Teorisi(Wegener Kuramı):
Yerkabuğundaki hareketleri açıklamak için ileri sürülen en önemli teorilerden biri Kıtaların Kayması teorisidir.1915 yılında Alfred WEGENER tarafından ortya atılan bu teoriye göre kıtalar I zamanın ikinci yarısına kadar tek parça halinde idi ve Pangea adı verilen tek bir kıtayı oluşturuyordu.II ve III zamanlarda Pangea parçalanmış, parçalanma sonucunda birbirinden uzaklaşan kıtalar arasındaki boşluklara suların dolmasıyla deniz ve okyanuslar oluşmuştur.

[COLOR="darkorange"]C-Levha Tektoniği Teorisi(Dilimler Kuramı):
Alfred WEGENER’in teorisi 1950 yılında geliştirilmiş ve Levha Tektoniği Teorisi ortaya atılmıştır.
Bu teoriye göre yerkabuğu Levha yada Tabla adı verilen çok büyük parçalardan oluşuyordu.
Bu parçalar Manto tabakası üzerinde (Konveksiyonel Akımlara bağlı olarak) yüzer vaziyettedir.Levhaların hareket yönleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle bazen birbirlerine yaklaşırlar bazen de uzaklaşırlar.

Konveksiyonel Akıntılar. Yerin derinliklerine inildikçe her 33 m 1 derece sıcaklığın arttığı kabul edilir. Bu olaya Jeotermal Isı Basamağı adı verilir. Bu sıcaklık değişimi alt manto ile üst manto arasında bir sıcaklık farkına neden olur. Manto içinde yer alan Magma bu sıcaklık farkından dolayı Manto içinde dikey yönlü hareketler yapar.Magma’nın Manto içinde yaptığı bu harekete Konveksiyon Akıntıları adı verilir.
Yer kabuğu Mantoda meydana gelen bu olaylar sonucunda hareket eder.Böylece İç Kuvvetler oluşur.

D-Levha Hareketleri ve Etkileri:
Hareket eden levhalar arasında 3 tür ilişki vardır.Bunlar:
-Yaklaşma
-Uzaklaşma
-Yan yana kayma (Yanal Yer Değiştirme)

[COLOR="darkorange"]HAREKET :
OLUŞUM :

-İki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaştığı
alanlarda

Yarık Vadi
-Okyanusal ve kıtasal levhaların karşılaşma
alanlarında ,kıtasal levhanın okyanusal
levhanın altına daldığı yerlerde oluşan derin
çukurlar(Okyanusal levhanın kıtasal levhanın
altına daldığı alanlara dalma batma alanı denir)

Okyanus Hendeği
-Okyanusal levhaların birbirinden uzaklaştığı
alanlarda derinlerden gelen magmanın oluşan
boşluğu doldurmasıyla oluşan şekiller(Bu yolla
okyanus tabanları genişlediği için bu olaya Deniz
Tabanı Yayılması denir.)

Okyanus Ortası Sırtı
-İki kıtasal levhanın birbirine hareketi soncunda
jeosenklinallerdeki tortuların sıkışıp yüzeye
çıkması ile oluşan şekiller

Dağ Sıraları
-Basınç altında bulunan magmanın magmanın
dalma batma alanlarını takip ederek yeryüzüne
ulaşmasıyla oluşan ada toplulukları

Volkanik Ada
Not: Yanal yer değiştirme sonucunda odak merkezi yüzeye yakın büyük depremler oluşur.

E- Uzaklaşan ve Yaklaşan Levhalar:

1-Uzaklaşan Levhalar:
-Kokos-Pasifik
-Kokos-Nazaka
-Nazaka-Pasifik
-Pasifik-Antaktika
-G.Amerika-Afrika
-K.Amerika-Afrika
-Afrika-Antarktika
-Afrika-Hindistan-Avustralya
-Avrasya-K.Amerika

2-Yaklaşan Levhalar:
-Avrasya-Pasifik
-Avrasya-Hindistan-Avustralya
-Pasifik-Hindistan-Avustralya
-K.Amerika-Pasifik

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4210
favori
like
share