12-18 AY GELİŞİM SÜREÇLERİMOTOR GELİŞİMİ

ALGISAL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİ
SOSYAL GELİŞİMİ

GRAFİK GELİŞİMİ

BİLİŞSEL GELİŞİMİMOTOR GELİŞİMİ


[COLOR="lemonchiffon"]¨ Güvenli bir biçimde yürür; güvenle adım atmaya başlayıp durabilir,

¨ Dikkatle koşar ancak önüne bir engel çıktığında engeli aşamaz,

¨ Yürürken büyük bir bebeğini ya da ayısını taşıyabilir,

¨ Yetişkin sandalyesine çıkıp oturabilir,

¨ Destekle merdivenlerden inebilir,

[COLOR="lime"]ALGISAL GELİŞİMİ


[COLOR="lemonchiffon"]¨ Kendisine gösterildiğinde üç küpü üst üste koyup kule yapabilir,

¨ Birkaç sayfayı birden çevirir,

¨ Kolay anlaşılır resimli kitapları inceler,

¨ Kalemi ortadan veya ucundan avucu ile tutar,

¨ Tek elini daha sık kullanmaya başlar,

¨ 3m uzaklıkta yuvarlanan toplarını izler ve geri getirmek için peşinden gider,

¨ Oyun oynarken yüksek sesle ve anlaşılmaz bir biçimde kendi kendine konuşur,

¨ Erişmeye çalıştığı nesneleri parmağıyla gösterip yüksek tonda ısrarlı seslerle ister,

¨ Çocuk şarkılarına eşlik etmeye çalışır,

¨ Basit emirlere uyar söz dinler,

[COLOR="lime"]DİL GELİŞİMİ
[COLOR="lemonchiffon"]

¨ Basit sorular sormaya başlar. Örn. ‘nereye gitti’,

¨ Basit zamirleri kullanmaya başlar,

¨ Konuşurken sırasını beklemeyi öğrenmiştir,

¨ Sözcüklerin tam söylenişinde bazı hatalar yapar, ‘tren’ yerine ‘tyen’ gibi

¨ Anladığı sözcük sayısı kullandığı sözcük sayısından daha fazladır,

¨ Yaklaşık 30 sözcüğü düzenli olarak kullanabilir,

[COLOR="lime"]SOSYAL GELİŞİMİ[COLOR="lemonchiffon"]

¨ Kaşığını tutar ve yemeğini dökmeden ağzına götürür,

¨ Bardağı iki eliyle kavrar üstüne veya çevresine dökmeden içebilir,

¨ Ayakkabılarını,çoraplarını ve şapkasını çıkarabilir ancak giyemez,

¨ Tuvalet ihtiyacını huzursuzluğuyla ya da sesli anlatımlarla önceden haber vermeye başlar,

¨ Oyuncaklarını artık ağzına götürmez,

¨ Oyun sırasında veya kızdığında oyuncaklarını yere atar,

¨ Basit günlük etkinlikleri taklit eder. Örn. bebeğine yemek yedirmek gibi,

¨ Küçük nesneleri kutuya koyup çıkarabilir,

¨ Başta annesi olmak üzere tanıdık kişilere duygusal olarak bağlanmıştır,

[COLOR="lime"]GRAFİK GELİŞİMİ

[COLOR="lemonchiffon"]
¨ 18 aylık bebek tek eliyle ya da iki eliyle karalamalar yapmaya başlamıştır,

¨ Kağıda büyük ve küçük noktalar koyabilir,
[COLOR="lime"]
BİLİŞSEL GELİŞİMİ

[COLOR="lemonchiffon"]¨ İlk düşünme belirtileri görülmeye başlar,

¨ Kendisini kontrol ederek hareket eder,

¨ Nesne devamlılığını tamamıyla kazanmıştır,

¨ Nesnenin sembolünü zihninde saklayabilmektedir
2 YAŞ GELİŞİM SÜREÇLERİ[COLOR="yellow"]MOTOR GELİŞİMİ

ALGISAL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİ
SOSYAL GELİŞİMİ

BİLİŞSEL GELİŞİMİ


MOTOR GELİŞİMİ

[COLOR="lemonchiffon"]¨ Ayağının tümünü kullanarak sağlam adımlarla güvenlik içinde koşar,kolaylıkla durup yeniden koşmaya başlayabilir,

¨ Alçak bir basamaktan aşağı atlayabilir,

¨ Dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa kalkabilir,

¨ Mobilyaların üzerine çıkıp yeniden aşağıya inebilir,

¨ Parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenlerden çıkabilir ve aşağı inebilir,

¨ Büyük bir topa tekmeyle vurmaya çalıştığında topun üstüne yürür,

¨ Üç tekerlekli bisiklete oturur ama pedalları kullanamaz,

¨ Çocuk bahçesinde bulunan bazı kolay aletlere tırmanabilir,

¨ Büyük oyuncakları kolaylıkla itip çekebilir,ama önüne bir engel çıktığında oyuncağı yönlendirmede güçlük çeker,

¨ Aldığı nesneleri yerine koyabilir,

¨ Küçük şekerlerin paketlerini büyük bir beceriyle açabilir,

¨ Tahta küplerle altılı ve sekizli kuleler yapar,

¨ Kalemi başparmağı ve ilk iki parmağını kullanarak ucuna yakın bir yerden tutar,

¨ Kendiliğinden hem dairesel hem de ileri geri karamalar yapar,

¨ Sayfaları tek tek çevirebilir,
[COLOR="lime"]ALGISAL GELİŞİMİ
[COLOR="lemonchiffon"]

¨ Resimli kitaplara bakmaktan çok hoşlanır,

¨ Fotoğraflarda tanıdığı yetişkinleri ayırt edebilir,

¨ 3m uzaklıktaki çok küçük oyuncakları görür ve isimlendirebilir,

¨ İki ya da daha çok sözcüğü bir araya getirerek basit cümleler oluşturabilir,

¨ Sürekli olarak nesnelerin ve insanların isimlerini sorar,

¨ Oyun oynarken kendi kendine konuşur ama konuşmalarının çoğu hala başkalarınca anlaşılmaz,

¨ Çocuk şiirlerine ve şarkılarına eşlik eder,

¨ İstenildiğinde saçını,elini, burnunu, gözünü, ağzını, ayaklarını doğru olarak gösterir,

¨ Basit yönergeleri yerine getirebilir,

¨ Her iki gözü ayrı ayrı kapatıldığında iğne,sicim gibi nesneleri eline alabilir,

¨ Resimli kitaplardaki çok ince ayrıntılara dikkat edebilir,

¨ Artık fotoğrafta kendini tanımaya başlamıştır,

¨ İsmini tümüyle bilir,

¨ Heyecanlandığında herhangi bir şeye büyük bir istek duyduğunda kekeleme görülebilir,

¨ Basit birkaç çocuk şarkısı söyleyebilir,[COLOR="lime"]DİL GELİŞİMİ[COLOR="lemonchiffon"]

¨ Bildiği 50 veya daha fazla sözcüğü kullanır ve pek çoğunu anlar,

¨ İsim ve nesnelere ait hızla oluşan bir sözcük hazinesi oluşmaktadır,

¨ Düşünce süreçleri gelişmektedir, ama hala sistematiklik kazanamamıştır,

¨ Durmaksızın konuşurlar,

¨ Kurduğu cümlelerin yapısı çocuksu özellikler taşır,

¨ Sorduğu sorulara kısa ve basit yanıtlar beklemektedir,

¨ 2,5 yaşa doğru kullandığı sözcük sayısı 200 ya da daha fazla olabilir,

¨ Ben, beni/bana, ve sen zamirlerini doğru olarak kullanabilir,[COLOR="lime"]SOSYAL GELİŞİMİ

[COLOR="lemonchiffon"]
¨ ¨ ¨ Üstüne dökmeden kaşıkla yemek yiyebilir,

¨ Güçlük çekmeden bardağı eline alır, içer ve yeniden yerine koyabilir,

¨ Şapkasını ve ayakkabısını giyebilir,

¨ Tuvalet gereksinimini uygun zamanda dile getirip haber verebilir,

¨ Evin içinde annesinin peşinde dolaşır ve eve ilişkin etkinlikleri oyunları aracılığıyla taklit eder,

¨ Aşırı duygulanma, yorgunluk ya da korku durumunda anne /babaya sıkıca sarılır,

¨ İsteklerinin anında yerine getirilmesini ister,

¨ Sahip olduğu şeyleri korur,

¨ 2,5 yaşına doğru çatal kullanmaya başlayabilir,

¨ Son derece canlı ve etkindir, yerinde duramaz, sürekli olarak hareket eder,engellendiğinde karşı çıkar,

¨ Çevredeki olası tehlikelere karşı duyarlı değildir,

¨ Engellendiğinde öfke nöbetleri geçirebilir,

¨ Rol ağırlıklı dramatik oyunlar oynar,


[COLOR="lime"]BİLİŞSEL GELİŞİMİ


¨ Nesneleri tam olarak sembolize etmeye başlamıştır,

¨ Bir sembolle bu sembolün temsil ettiği nesne arasındaki ilişkiyi anlamaya başlamıştır,

¨ Bu yaştaki çocuğa göre hareket eden her şey canlıdır(animizim),

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 479
favori
like
share