Şanlıurfa ili Valileri - Şanlıurfa ili Valisi - Şanlıurfa Valisi - Şanlıurfa Valiliği

Osmanlı Dönemi’nde görevde bulunmuş olan il valileri
Osman Paşa (Mirmiran) (1848-1848)
Hüseyin Paşa (Mirmiran) (1849-1849)
Hasan Paşa (Mirmiran) (1851-1853)
Bican Paşa (Rumeli) (1854-1855)
Yusuf Paşa (Mirmiran) (1856-1856)
Rızvan Paşa (Mirmiran) (1857-1857)
Rızvan Paşa (Mirmiran) (1858-1858)
Takiyeddin Paşa (Mirmiran) (1859-1860)
Ali Paşa (Mirmiran) (1861-1861)
Ragıp Paşa (Mirmiran) (1862-1862)
Tayyip Paşa (Mirmiran) (1863-1863)
Tevfik Paşa (Rumeli Beylerbeyi) (1864-1865)
Hasan Paşa (Mirmiran) (1866-1866)
Ziya Paşa (Mirmiran) (1867-1868)
Salih Efendi (Saliseden) (1869-1869)
Mehmet Şibli Paşa (Rumeli Beylerbeyi) (1870-1870)
Ali Kemal Paşa (Mirmiran (1871-1872)
Tevfik Bey (Ulâ Sınıfı Saniyesi) (1873-1874)
Asım Paşa (Rumeli) (1875-1877)
Süleyman Bey (Saniyesi) (1878-1879)
Rasim Paşa (Rumeli) (1880-1880)
Rumi Efendi (Ula Sanisi) (1881-1881)
Rum Efendi (Rumeli) (1882-1882)
Celal Bey (Mütemayiz) (1883-1884)
Turhan Bey (Ulâ Sınıfı Evveli) (1885-1886)
Cavid Paşa (Rumeli) (1887-1887)
Mehmet Tevfik Paşa (Rumeli) (1888-1889)
Hasan Rıza Efendi (Mütemayiz) (1890-1890)
Rauf Bey (Mütemayiz) (1891-1891)
Tahir Bey (Ulâ Sânisi) (1892-1892)
Yahya Nüzhet Bey (Mütemayiz) (1893-1893)
Hasan Efendi (Mütemayiz) (1894-1894)
Hasan Rıza Paşa (Mirmiran) (1895-1895)
Yahya Dede Paşa (Rumeli) (1896-1897)
Muharrem Efendi (1898-1898)
Hüseyin Efendi (Ulâ) (1899-1899)
Mehmet Emin Beğ (Ulâ) (1900-1901)
Hasan Re’fet Bey (Bâlâ) (1902-1904)
Ethem Sabri Efendi (Bâlâ) (1906-1906)
Neş’et Bey (Bâlâ) (1907-1907)
İlyas Sami Bey (Ulâ Sanisi) (1908-1908)
Muharrem Mümtaz Bey (1909-1909)
Abdülkerim Bey (Mirmiran) (1910-1911)
İsmail Fevzi Paşa (Mirmiran) (1911-1913)
Muharrem Mümtaz Bey (2. defa) (1914-1914)
Fethi Bey (1915-1916)
Ali Haydar Bey (1916-1917)
İsmail İzzet Bey (1917-1917)
Nusret Bey (1917-1919)
Ali Rıza Bey (1919-1920)
Münir Hüsrev Bey (1920-1921)
Kadri Bey (1922-1923)

Cumhuriyet Dönemi’nde görevde bulunmuş olan il valileri

İsmail İzzet Bey (1923-1923)
Fuat Bey (1924-1928)
İbrahim Ethem Bey (1928-1931)
Kadri Paşa (1931-1932)
Feyyaz Bosut (1932-1933)
Nizamettin Bey (Atakar) (1933-1935)
Necati Bey (1935-1936)
Atıf Ulusoğlu (1936-1937)
Kazım Demirer (1937-1941)
Ekrem Yalçınkaya (1941-1942)
Hasip Kayhan (1942-1944)
Feyyaz Bosut (1944-1945)
Halis Ergün (1945-1946)
Kamuran Çuhruk (1946-1948)
Ali Rıza Ünal (1948-1949)
Halis Bilaloğlu (1950-1950)
İsmail Hakkı Baykal (1950-1951)
Fevzi Tugay (1951-1952)
Rıfat Bingöl (1952-1953)
Nedim Evliyagil (1953-1955)
Fahrettin Gömülü (1955-1956)
Celal İzgi (1956-1957)
Kadri Erdoğan (1957-1959)
Şerafettin Atak (1959-1960)
Necdet Yalçın (1960-1961)
Alaeddin Kıral (1961-1962)
Nurettin Hazar (1962-1965)
M. Doğan Uluergüven (1965-1966)
Kemalettin Gazezoğlu (1966-1968)
Nazım Kemal Diniz (1968-1971)
Fikret Turgut Sayın (1972-1975)
Galip Demirel (1975-1976)
Rafet Üçelli (1976-1978)
Musa Eran (1978-1978)
Erol Tuncer (1978-1979)
Nurettin Turan (1979-1980)
Akın Gönen (1980-1980)
Ziya Çoker (1980-1981)
Mehmet Erdoğan Cebeci (1981-1985)
Alpaslan Karacan (1985-1990)
Tevfik Ziyaeddin Akbulut (1990-1996)
Şahabettin Harput (1996-2001)
Muzaffer Dilek (2001-2003)
Şükrü Kocatepe (2003-2004)
Şemsettin Uzun (2004-2004)
Yusuf Yavaşcan (2004-…)

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 876
favori
like
share