Aydınlı Ünlü isimler - Ünlü Aydınlılar - Aydın ilinin Ünlüleri

Abdullah Bin Yusuf: Nazilli'nin Kestel Köyünde doğmuştur. medrese öğreniminden sonra filoloji çalışmış bir sürede kadılık yapmıştır. Arapça ve Farsça gramerlerine dair incelemelerde bulunarak 30.000 sözcüklük bir yapıt oluşturmuştur. 1628'de ölmüştür.

Abdullah Paşa: Aydın'ın Köprülü Mahallesindendir. 1719 yılında kaymakamlık yapmış 1725 yılında vezir olmuş iki yıl sonra III.Sultan Ahmet'in kızı ile evlenip padişaha damat olmuştur. Şam'da ve Halep'te valilik yapmış 1734 yılında ölmüştür.

Adnan Menderes:Babası İbrahim Ethem Bey Annesi Tevhide Hanım'dır. İlk orta ve lise tahsilini İzmir'de tamamladı. Milletvekilliği sırasında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Aydın'ın Yunanlılar tarafından işgali sırasında iki arkadaşıyla "Ayyıldız Çetesini" kurup direnişe katıldı. Kurtuluş Savaşından sonra kendisine İstiklal Madalyası verildi. 1929 yılında berin Hanımla evlendi. 1931-1945 dönemlerinde Aydın Milletvekilliği 1946 yılında Demokrat Partiyi kurarak Kütahya Milletvekili seçildi. 1950 de başbakan oldu ve aralıksız 10 yıl bu görevde kaldı. 27 Mayıs 1960 da silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasıyla Yüksek Adalet divanında yargılanarak 17 Eylül 1961 de İmralı Adasında idam edildi. itibarı iade edildikten sonra cenazesi 1990 yılında İstanbul Topkapı'daki "Anıt Mezara" nakledildi.

Ahmet Emin Arkayın: 1878 yılında Aydın'da doğmuştur. 7 Eylül İlkokulu Başöğretmenliği yapmış Yunan İşgaline karşı idari görevlerde üstün çabalar göstermiştir. 1924 yılında Aydın Belediye Başkanı olmuş 1946 yılında milletvekili seçilmiştir. 1948 yılında ölmüştür.

Ahmet Vefik Vassaf: 1893 yılında Söke'de doğmuştur. 1917 yılında doktor olmuş profesörlüğü zamanında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. 40'ı aşkın yapıtı mevcuttur.

Aşık Ömeri: 1796 yılında Çine'de doğmuştur. Asıl adı Adil'dir. Şiirlerinde daha çok halk tarzını kullanmış "gerçekler şairi" olarak ünlenmiş 1884 yılında ölmüştür.

Çaka Bey: Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'ya gelen akıncı beylerindendir. Bir ara esir düştüğü Bizanslıların elinden kaçarak İzmir'e gelmiş bağımsız bir bey olarak kenti ele geçirmiştir. 40 parçalık donanma hazırlayarak 1089 yılında ilk Türk Filosu ile denize açılmış Midilli Sakız Sisam ve Rodos Adalarını almıştır. 1095 yılında ölmüştür.

Demirci Mehmet Efe: 1885 yılında Nazilli'nin Pirlibeyli Köyünde doğmuştur. İşgal sırasında Kurtuluş Savaşına katılmış Aydın Cephesi Kuvay-i Milliye Kumandanı olmuştur. "Milis Albay" rütbesine de yükselen efe 1959 yılında Nazilli'de ölmüştür.

Fuat Şahin Erlaçin:1889 yılında Aydın'da doğmuş Kurtuluş Savaşında önemli görevler üstlenmiş Aydın Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği de yapmıştır. 1963yılında ölmüştür.

Hacı Süleyman Efendi: 1855 yılında Nazilli'de doğmuştur. Meşrutiyette Aydın Milletvekili olmuş Birinci T.B.M.M'ne seçilmiş 1923 yılında bir kazada ölmüştür.
Mehmet Paşa: Üveys Paşa'nın oğludur. Kul Mehmet adıyla şiirler yazmış besteler yapmıştır. Bir ara Şam Valiliğide yapan Mehmet Paşa 1607 yılında ölmüştür.

Mevlana Muslihiddin Mustafa Efendi: Nazilli'nin Kestel Köyünde doğmuştur. Müderrislik yapmış kendisine kaz-askerlik verilmiştir. Fatih Devrinin sayılı bilginlerinden olup birçok eserler yazmıştır. 1495 yılında ölmüştür.

Mustafa Fehmi Kubilay: 1906 yılında doğmuştur. 1926 yılında ilk öğretmen okulunu bitirmiştir. Yedek subaylığını yaparken Menemen'de Derviş Mehmet adlı bir kişinin önderliğindeki ayaklanmaya karşı koymuş 23 Ocak 1930'da başı kesilerek şehit edilmiştir. O tarihten bu yana Türk devriminin simgesi olmuştur.

Namık Gedik: 1911 yılında doğmuştur. Tıp fakültesini bitirmiş dahiliye uzmanı olmuştur. 1950 yılında Çine'de görevliyken parlamenter seçilmiş İçişleri Bakanlığı yapmıştır. 1960 ihtilalinde tutuklu bulunduğu sırada ölmüştür.

Şükran Güngör: 1926 yılında Çine'de doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesinden ayrılıp sanat hayatına atılmıştır. Çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra eşi Yıldız Kenter'le birlikte "Yıldızlar Topluluğu"nu kurmuştur. Halen bu toplulukla çalışmaktadır.

Umur Bey: 1308'de doğmuştur. Aydın Hünkarı Mehmet Bey'in beşinci oğludur.Bizans ve Cenevizlilere karşı savaşmıştır. Aydın denizciliğini büyük bir kudret ve ihtişama yükseltmiştir. 400 parçalık donanmasıyla Ege ve Akdeniz'de Haçlı kuvvetlerine karşı mutlak bir üstünlük kurmuştur. 26 yaşında Aydın Beylerbeyi olmuş 1348 yılında ölmüştür.

Üveys Paşa: Aydın'ın köklü bir ailesindendir. Medrese öğrenimini Aydın'da yapmıştır. Defterdarlık ve Halep Beyliğinde bulunmuştur. Aydın'da adı ile anılan mahalle ve cami vardır. 1591 yılında ölmüştür.

Yörük Ali Efe: 1896 yılında Sultanhisar'ın Kavaklı Köyünde doğmuştur. 1919 yılında çete örgütü kurarak dağa çıkmıştır. Kurtuluş savaşı çıkınca Milli Aydın Alayı adına alan milis kuvvetleriyle çok büyük yararlılıklar göstererek Aydın'ı ve çevresini Yunanlılardan kurtarmış savaştan sonra beraberindeki kuvvetleri dağıtarak köyüne çekilmiştir. Simge haline gelen bir efe olmuş "Efelerin efesi" ünvanını almış adına türküler derlenmiştir. 1951 yılında ölmüştür.

Diğer Ünlüler:
Fettah Güney-Atıcı
Erdem Konşin-Jimnastik
Hasan Yetiş-Atlet
Macit Sarıdana-Atlet
Fikret Cambazoğlu-Atlet
Ünal Uyguç-Atlet
Adnan Süvari-Futbol
Kemal Ünlü-Futbol
Çoşkun Taş-Futbol
Kaya Köstepen-Futbol
Doğan Akı-Futbol
Güven Önüt-Futbol
Rıdvan Dilmen-Futbol
Ayla Dikmen-Ses sanatçısı
Hülya Süer-Ses sanatçısı
Gökhan Kırdar-Ses sanatçısı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10828
favori
like
share