Hz. İbrahim'in Fikri Mücadelesi


Hz. İbrahim'in kavmi inkarda direnen zorba bir topluluktu ve ayetlerde de bildirildiği üzere bu kıymetli insanla kendilerince tartışmaya girmeye çalışmışlardır. Hz. İbrahim ise başına gelen her olayda büyük bir sabır göstermiş Allah'ı vekil tutup O'na hamd ederek üstün bir ahlak göstermiştir. Hz. İbrahim kavmine tebliğ yaparken daima tüm somut delilleri ortaya koymuş Allah'ın ona bahşettiği üstün hikmet sayesinde en etkili örnekleri vermiş ve son derece ikna edici bir yöntem kullanmıştı. O Allah'ın hoşnut olacağı gibi bir ahlak göstermiş insanlara her zaman şefkatle ve merhametle yaklaşmıştı.
Hz. İbrahim uyguladığı planla karşısındaki putperest topluluğun batıl inancının tüm temel dayanaklarını ortadan kaldırmıştır. Bu sapkın inançların en ufak bir akli temeli olmayan mantıkla çelişen Allah'ın vahyine aykırı bir inanış olduğunu delillendirmiştir.


Kavmi ve özellikle de babası Azer ise Hz. İbrahim'e karşı zorba yöntemler kullanmak istemiştir. Oysa Hz. İbrahim sadece fikri bir çalışma yapmış inkar edenlere karşı fikri bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Karşısındakiler onu taşlamak evinden sürmek ve hatta öldürmek istemiş ama o kavminin zorbalıklarına güzellikle karşılık vermiştir. Bu Allah'ın Kuran'da da iman edenlere emrettiği üstün bir ahlak özelliğidir:
İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. (Fussilet Suresi 34)
Hz. İbrahim tevekkül etmiş kavminin düşmanca tavrı karşısında her zaman Allah'a olan güçlü imanı samimiyeti teslimiyeti ihlası ona güç vermiş Allah'ın varlığını anlatmak için çok etkili yöntemler geliştirmiştir. Hayatı boyunca çok büyük bir kararlılık ve şevkle inkar edenlere karşı fikri mücadele yürütmüş ve Allah'ın rızası rahmeti cenneti dışında hiçbir karşılık beklememiştir.


Şunu hiç unutmamak gerekir ki herkesin iman ettiği ve Allah'ın rızasına göre yaşadığı bir toplum içinde iman etmek daha kolaydır. Bu toplumda insan çevresindeki kişilerin hayatlarını gözlemleyerek doğru yolu kolaylıkla bulabilir. Ancak imansızların Allah'ı inkar edenlerin sayıca çok olduğu bir ortamda iman etmek Allah'ın razı olacağı gibi bir yaşam sürmek daha ciddi bir kararlılık gerektirir ve dolayısıyla daha makbul olabilir. (En doğrusunuAllah bilir.) İşte Hz. İbrahim de bu yönüyle Allah'ın insanlara üstün kıldığı kutlu bir peygamberdir.


Günümüzde bazı kişiler çevrelerindeki insanların bir kısmının Allah'ın varlığını inkar etmesi ve Kuran ahlakının dışında yaşam sürmesinden dolayı ümitsizliğe kapılmakta Allah'ın rızasını kazanma yönündeki şevklerini yitirmektedirler. Oysa Müslüman bütün dünya inkar etse dahi Allah'a gönülden teslim olmakla O'nun hoşnut olacağı gibi bir yaşam sürmekle yükümlüdür. Allah "Gerçek şu ki İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi." (Nahl Suresi 120) ayetiyle Hz. İbrahim'in gerçek imanı tek başına yaşayabilen sadece Allah'a yönelen bir kul olduğunu bildirmektedir. İşte bu nedenle de tüm iman edenlerin aynı Hz. İbrahim gibi kesin kararlılık gösterip koşullar ne olursa olsun inkar edenlerin aldatmacaları ve tuzakları karşısında gevşekliğe kapılmamalıdırlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 379
favori
like
share