Molar Çözeltilerin Karıştırılması - Molar Çözeltileri

Aynı Cins Çözeltilerin Karıştırılması:Aynı cins çözeltiler karıştırılırsa bir kimyasal tepkime olmaz, Yani çözeltideki toplam mol sayısı değişmez. Yalnızca hacim değişiminden molarite etkilenir.olur.

ÖRNEK 17:
0,2 M 200 ml KCl ile 0,8 M 100 ml KCl çözeltileri karıştırılırsa karışımın molaritesi ne olur?

ÇÖZÜM:= 0,4 M olur.


b) Farklı Tür Çözeltilerin Karıştırılması
Bu tür karışımlarda bir bileşiğin anyonuyla ikinci bileşiğin katyonu birleşik genellikle çöker.
Burada çökelmenin % 100 olduğunu denge durumunun olmadığını kabul ederek problemleri çözeceğiz. Denge durumu ise Çözünürlük Dengesi konusunda incelenecektir.ÖRNEK 18:
0,2 M 100 ml Pb(NO3)2 ile 0,2 M 100 ml NaF çözeltileri karıştırıldığında çözeltide bulunan iyonların molariteleri ne olur?
(PbF2’nin sudaki çözünürlüğü çok azdır.)


ÇÖZÜM:
Bu soruyu mol sayısından giderek çözelim.
Önce verilen bileşikleri iyonlaştıralım.
Pb(NO3)2(k) ® + 2
n = M V
= 0,2 . 0,1
= 0,02 mol 0,02 mol 0,04 mol


NaNO3(k) ® +
n = M V
= 0,2 . 0,1
= 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol


Çökelme olayı
PbF2 çözünürlüğü az olduğuna göre çöker.
Çökelme denklemi

olan : 0,02 mol 0,02 mol -
çöken : 0,01 mol 0.02 mol
Artan : 0,01 mol 0 ® 0,01 mol

İyon derişimleri:

[Na+] = = 0,1 M

= 0,3 M

= 0,05 M

[F-1] @ 0 olur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 951
favori
like
share