Çözeltilerin Özellikleri - Çözelti

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görünmeyecek tanecikler halinde homojen bir şekilde dağılması olayına ÇÖZÜNME, elde edilen homojen karışıma da ÇÖZELTİ denir.
Çözeltilerde çözen ve çözünen olmak üzere iki bileşen vardır. Bir çözücü içerisinde birden fazla çözünen bulunabilir

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Homojen karışımlardır.
2. Saydam ve berrak görünürler.
3. Asit baz ve Tuz gibi iyonik maddelerle hazırlanmış sulu çözeltiler elektrik akımını iletir.

E Elektrik akımını ileten çözeltilere ELEKTROLİT ÇÖZELTİ denir. Elektrik akımını ileten metalllere ELEKTROT denir.

4. Çözüneni uçucu olmayan sıvı çözeltilerde
a) Çözeltinin kaynama noktası saf çözücünün kaynama noktasından yüksektir.
b) Çözeltinin donma noktası, saf çözücünün donma noktasından düşüktür.
c) Çözeltinin buhar basıncı, saf çözcünün buhar basıncından düşüktür.

5. Çözüneni uçucu olmayan sıvı çözeltilerde çözünen madde miktarı (Derişim) arttıkça
a)Kaynama noktası yükselir.
b)Donma noktası düşer.
c)Buhar basıncı düşer

6. Çözeltilerin ayırt edici özellikleri sabit değildir.


E 1 litre SUDA 1 mol atom, iyon ya da molekül çözündüğünde çözeltinin kaynama noktası 0,52°C yükselir, Donma noktası -1,86°C düşer.

7. Çözüneni uçucu olmayan seyreltik çözeltilerde çözelti sabit basınç altında;
a) Isıtıldıkça kaynama noktası yükselir.
b) Soğutuldukça donma noktası düşer.
c) Buhar basıncındaki artış hızı azalır.

Saf madde ile çözeltilerdeki kaynama noktası ve donma noktası değişimleşirini grafikte inceleyelim.


E Bir maddenin elektrik akımını iletebilmesi için;
a) Serbest halde elektronu olmalıdır. Bu olay metallerde vardır.
b) Yapısında Anyon (-) ve Katyon (+) bulunmalıdır.
c) Bileşikler katı halde elektriği iletmezler. Sıvı halde ve çözeltilerinde, iyonik bileşikler elektrik akımını iletir.
d) Bir çözeltide iyon sayısı arttıkça, ya da sıcaklık arttıkça çözeltinin iletkenliği artar. (Endotermik çözünmelerde)
e) metalllerin elektrik iletkenliği elektron akışı ile olur. (Ötelenme hareketi) olay fizikseldir.
f) Bileşiklerin sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliği kimyasal yollarlar olur.
g) Suda moleküller halde çözünen (ağ örgülü) maddelerin çözeltileri elektrik akımını iletmez

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1957
favori
like
share