Yurt Dışında Takibi Yapılan Eserler - Yurt Dışında Takibi Yapılan Eserleri - Yurt Dışında Takibi Yapılan Tarihi Eserleri

XIX. yüzyıl başlarında batı ülkelerinde endüstri ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak halkın ekonomik düzeyi yükselmiş, buna bağlı olarak Anadolu gibi zengin tarihi ve arkeolojik kültür varlıklarına sahip olan ülkelerin kültürel varlıklarının yurtdışına kaçırılması hızlanmıştır. Bugün dünyanın pek çok ülkesindeki müze, özel müze ve koleksiyonda Anadolu kökenli eserler bulunmaktadır. Ülkemizde kültür varlığı kaçakçılığını önlemek için gerekli çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce ilgili diğer Bakanlıklarla işbirliği içinde sürdürülmektedir.


ABD

KUMLUCA ESERLERİ Dumbarton Oaks Müzesi, Antalya Kumluca’daki Kiliseden 1963 yılında gitmiş, dini amaçlı gümüş kaplar, bir kısmı Antalya Müzesinde.

HERAKLES HEYKELİ 1990 yılında Newyork’taki Metropolitan Müzesinde sergilenirken fark edilen ve mülkiyetinin yarısının Leon LEVY-Shelby WHITE çiftinde diğer yarısının ise Boston Güzel Sanatlar Müzesinde olduğu öğrenilen Herekles heykelinin alt yarısının bir kısmı 1980’de Antalya İli Perge Antik Kenti Kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Mülkiyeti tamamen Boston Güzel Sanatlar Müzesi’ne geçen eserin iade çalışmaları sürmektedir.
J.Paul GETTY MUSEUM Bakanlığımızca yürütülen araştırmalar neticesinde Amerika’da bulunan J. Paul Getty Müzesi’nde ülkemiz kökenli birtakım tarihi eserlerin bulunduğu saptanmıştır. 27.09.2007 tarihinde J. Paul Getty Müzesi Direktörü Dr. Michael BRAND ve Danışmanı Av. Luis Lİ ile J. Paul Getty Müzesi’nde bulunan ülkemiz kökenli eserlerin iadesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıda adı geçen müzedeki eserlerimiz ve iade işlemlerine ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış, bu kapsamda çalışma ve görüşmelerin devam etmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

LYDİA ESERLERİ [url]http://www.edgarlowen[/url] adresli bir internet sitesinde (ABD’de) açık artırma yolu ile ülkemiz kökenli 16 adet Grekçe yazıtlı mezar ve adak stelinin satılmakta olduğunun Prof. Dr. Hasan MALAY tarafından hazırlanan raporda bildirilmesi üzerine söz konusu stellerin ülkemize iadesi ile ilgili çalışmalar İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları nezdinde koordineli olarak başlatılmış olup, son olarak İçişleri Bakanlığı’ndan alınan 04.12.2007 tarihli yazıda konunun ABD İnterpolü’ne iletildiği ve cevap beklendiği bildirilmiştir.

ALMANYA


BOĞAZKÖY SFENKSİ Berlin Devlet Müzesi, 1917 yılında onarım için gitmiş, iadesi için 1970 UNESCO Sözleşmesi, Kültürel Malların İadesi Komitesi'nin gündemine alınmıştır.
BERGAMA-ZEUS SUNAĞI Berlin, Pergamon Museum'a 1868-1878 yıllarında gitmiştir
APHRODİSİAS-İHTİYAR BALIKÇI HEYKELİ Gövdesi Berlin, Pergamon Museum’da, 1904 yılında gitmiş, baş kısmı bizde bulunmaktadır.
KONYA-BEYHEKİM CAMİİ MİHRABI Berlin, Pergamon Museum, 1907 yılında gitmiştir.
HACI İBRAHİM VELİ TÜRBESİ SANDUKASI Berlin, Doğu Asya ve İslam Sanatları Müzesi, 1906 yılında gitmiştir.
TROYA ESERLERİ Berlin, 1871-1890 yıllarında 480 civarında ziynet eşyası
KOCAELİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ FUAR ALANINDAN ÇALINAN HEYKEL BAŞI 2002 yılında çalınan ve Bakanlığımızca İnterpol Bülteni ile arattırılması sağlanan eser, 2004 yılında Münih’te ele geçirilmiştir. Alman makamlarınca Ülkemize iadesi kabul edilmeyen Heykel başının ülkemize iadesi için dava açılması istenmiştir.
GORNY & MOSCH MÜZAYEDE EVİ’NDE BULUNAN HİTİT ESERLERİ Münih’teki Gorny-Mosch sanat galerisinde 14 Aralık 2005’de açık arttırmaya konacağı öğrenilen eserlerin; Anadolu kökenli olduğunun bilim adamlarımızca tespit edilmesi üzerine eserin ülkemize iadesi ile ilgili gerekli girişimler devam etmekte olup, dava açılmıştır.
GORNY & MOSCH MÜZAYEDE EVİ’NDE SATIŞA ÇIKAN EFES SİKKELERİ Dünya genelinde çok nadir bulunan ve Efes kökenli olduğu bilinen iki adet sikkenin Gorny&Mosch Müzayede Evi’nde 08.10.2007 tarihinde satışa sunulacağı tespit edilmiştir. Müzayedede satışı durdurulan eserlerin iadesi için Adli istinabe talebi Alman makamlarına gönderilerek sikkelerin Ülkemize iadesi istenmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
GORNY & MOSCH MÜZAYEDE EVİ TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN ESERLER Almanya’nın Münih Kenti’nde yer alan Gorny&Mosch Müzayede Evi’nin muhtelif zamanlarda ülkemiz kökenli eserleri açık artırmaya çıkardığının tespit edilmesi üzerine, bu eserlerin iadesine ilişkin müzelerimiz ve bilim adamlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı ile koordineli çalışmalar devam etmektedir.
BREMEN BİT PAZARINDA ELE GEÇİRİLEN ESERLER Bremen’de Almanya İnterpolünce bitpazarında 29.02.2002 tarihinde ele geçirilen eserlerin Anadolu kökenli oldukları tespit edilmiş ve gerekli girişimler yapılarak istinabe talebinin gönderilmesi 2002–2006 yılları arasında istenmiştir. Alman makamlarınca Ülkemize iadesi kabul edilmeyen eserlerin iadesi için dava açılmıştır.
MÜNZEN RİTTER MÜZAYEDE FİRMASINDA SATIŞA ÇIKARILAN LYDİA UYGARLIĞINA AİT SİKKELER VE MANİSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇALINAN SİKKELER 1993 yılında bir bölümü ülkemize getirilen Lydia uygarlığına ait “Karun Hazinesi”ndeki eserlerden olduğu bilinen sikkelerin “Münzen Ritter” adlı müzayede firmasında satışa çıkarıldığının öğrenilmesi üzerine, müzayedenin durdurulması sağlanmış, eserlerin ülkemize iadesi amacıyla gerekli girişimler yapılmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2059
favori
like
share
Nehir Tarih: 08.05.2009 14:21
DANİMARKA

DİYARBAKIR MÜZESİ SFENKS FİGÜRİNİ 1979 yılında gitmiş.
AKŞEHİR SEYDİ MAHMUT HAYRANİ TÜRBESİ'NE AİT SANDUKA 1976 yılında gitmiş.
CİZRE ULU CAMİİ KAPI TOKMAĞI 1969 yılında gitmiş.
İSTANBUL NURUOSMANİYE KÜTÜPHANESİNE AİT KUR'AN SAYFALARI İki sayfanın 1991’de çalındığı tespit edilmiştir.

İTALYA

INTERPOL iTALYA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN YAZIT 1997 yılında İtalya’da ele geçmiş ülkemize iadesinin için açılan sağlanması davaya bir avukatla anlaşmak suretiyle taraf olunmuştur, dava henüz sonuçlanmamıştır.

Rusya Federasyonu

RUSYA FEDERASYONU


TROYA ESERLERİ 1990 yılında Moskova - Pushkin ve St.Petersburg -Hermitage Müzelerinde olduğu öğrenilmiştir. ziynet eşyası, troya tipi kaplar v.b.
RUSYA'DA ELE GEÇEN ESERLER Bir Rus vatandaşının Bizans dönemine ait bazı eserleri açık olmayan bir yetki belgesiyle Rus Müzelerine satmak istediği ve eserlerin Moskova Kremlin Müzesi Müdürlüğünce eserlerin Türkiye kökenli olabileceğinin belirlenmesi üzerine üç esere 2006 yılında el konulmuştur.

XI-XII. yüzyıla ait gümüş bir reliker, XI-XII. yüzyıla ait gümüş bir haç, V-VI. yüzyıla ait altın bir bilezikten oluşan eserlerin Anadolu kökenli olduğu belirlenmiş ve hazırlanan raporlar 2007 tarihli yazımızla Dışişleri Bakanlığına gönderilerek eserlerin resmen ülkemize iadesi istenmiş olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

FRANSA

TRALLEİS KÖKENLİ ÜÇ ESER Louvre Müzesi koleksiyonunda yer alan ve Tralleis Antik Kenti kökenli olması muhtemel üç adet kadın başı ile ilgili girişimler Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile başlatılmıştır.
II.SELİM TÜRBESİ’NE AİT ÇİNİ PANO Ayasofya Cami Haziresi’ndeki Sultan II. Selim Türbesi’nin girişinden 20. yy’ın başında çalınan ve halen Fransa, Louvre Müzesi’nde bulunan çini panonun iadesi ile ilgili çalışmalar Dışişleri Bakanlığı nezdinde sürdürülmekte olup konu ile ilgili olarak dava aşamasına gelinmiştir.
EYÜP SULTAN TÜRBESİ VE III. MURAT’IN HAS ODASINA AİT ÇİNİLER Paris’te 7 Mart 2007 tarihinde, Christie’s müzayede evi tarafından "Art’s de l’Orient et des indes, Du XIEME Au XXIEME siécle provenant d’une Collection Particuliére Française" adı altında düzenlenecek olan müzayedede Osmanlı dönemi İznik çinilerinin satışa çıkması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu çinilerden bir kısmının Eyüp Sultan Türbesi ve Camii’nden Rüstem Paşa Camii’nden, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nden çalınmış olduğu ve III. Murat’ın Has Odasına ait çinilere benzediği belirlenmiş olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
PESCHETEAU-BADİN MÜZAYEDE EVİNDE SATIŞA ÇIKAN EYÜP SULTAN CAMİNE AİT ÇİNİ PARÇASI Paris’teki Pescheteau-Badin Müzayede şirketince 12.12.2007 tarihinde düzenlenecek olan müzayedede, ülkemiz kökenli olan, Türk ve Osmanlı eserlerine rastlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda söz konusu müzayedede 137 katalog numarası ile açık arttırmaya çıkan çininin Eyüp Sultan Camisine ait olduğu tespit edilerek eserin satışı durdurulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğünce eserin Ülkemize iadesi ile ilgili dava açılmış olup, çalışmalarımız koordineli olarak devam etmektedir.

İNGİLTERE

ÇALINTI KUR'AN-I KERİM SAYFALARI İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı Nuru Osmaniye Kütüphanesi koleksiyonundan 1990 yılında 62 yaprağı çalınan Kur’an-ı Kerim’in, Christie’s Müzayede Evinde satışa çıkarılması üzerine, eserin ülkemize iadesinin sağlanması için gerekli girişimler başlatılmıştır.
İNGİLTERE STANSTED HAVAALANI'NDA ELE GEÇİRİLEN SİKKELER Stansted Havaalanında, bir Türk vatandaşından ele geçirilen sikkelerin iadesi ile ilgili olarak British Museum ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nün raporları doğrultusunda gerekli girişimler başlatılmış, şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına muhalefetten suç duyurusunda bulunulmuştur.
BONHAM MÜZAYEDE EVİ'NDE SATIŞA ÇIKARILAN KYATHOS 16.10.2007 tarihinde, İngiltere’nin Londra Kentindeki Bonham Müzayede Evi’nde Lydia eseri olması muhtemel gümüş bir Kyathosun (kepçe) satışa çıkarılacağı öğrenilmiştir.
Bakanlığımızın girişimleri sonucu, 26.10.2007 tarihinde düzenlenen müzayedede, söz konusu kepçenin satıştan çekilmesi sağlanmış ve ülkemize kazandırılması yolunda çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar halen devam etmektedir.

SIRBİSTAN

SIRBİSTAN VE KARADAĞ'IN BATROVCİ SINIR KAPISINDA ELE GEÇİRİLEN ANADOLU KÖKENLİ ESERLER 2004 tarihinde Sırbistan Batrovci Sınır Kapısı'nda ele geçirilen eserlerin çoğunluğunun Anadolu kökenli olduğunun belirlenmesi üzerine, konunun iki ülke uzmanlarının bir araya gelerek, yapacakları araştırmalar sonucunda çözüme ulaştırılması istenmiştir.

BULGARİSTAN

MALKO – TIRNOVA SINIR KAPISINDA ELE GEÇİRİLEN ESERLER 2005 tarihinde ele geçirilen eserlerin ülkemiz kökenli olduklarının belirlenmesi üzerine, eserlerin iadesi çalışmalarına başlanmıştır.
KAPTAN ANDEREEVO GÜMRÜK KAPISINDA ELE GEÇİRİLEN ESERLER Türkiye’den Almanya'ya kaçırılmaya çalışılırken ele geçirilen eserlerle ilgili haberler üzerine, konu ile ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.


UKRAYNA

UKRAYNA'DA ELE GEÇEN AMFORALAR 2002 yılında Türkiye'den Ukrayna'ya gelen bir geminin kaptan kabininde gerçekleştirilen gümrük denetiminde gümrüğe beyan edilmemiş Kırım Arkeoloji Enstitüsü tarafından M.S. I. ve IV. yüzyıla tarihlenen 4 adet amphora ile 7 adet amphora parçasının ele geçirildiği bildirilmiştir. Ukrayna'da el konulan eserlerin iadesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

UKRAYNA
UKRAYNA'DA ELE GEÇEN AMFORALAR 2002 yılında Türkiye'den Ukrayna'ya gelen bir geminin kaptan kabininde gerçekleştirilen gümrük denetiminde gümrüğe beyan edilmemiş Kırım Arkeoloji Enstitüsü tarafından M.S. I. ve IV. yüzyıla tarihlenen 4 adet amphora ile 7 adet amphora parçasının ele geçirildiği bildirilmiştir. Ukrayna'da el konulan eserlerin iadesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.