Trabzonda Tarım - Trabzonda Hayvancılık - Trabzonda Hayvancılık Ve TarımTarımcılık

Bölgenin önemli geçim kaynağı çay ve fındıktır. Tarım arazisinin % 62,4'ünde fındık ve çay üretimi yapılmaktadır. Mısır ve fasulye ekimine % 24,5, tütün ve patates üretimine % 8 ve sebze-yem bitkileri üretimine % 5,1'lik tarım arazisi ayrılmaktadır.

975.137 olan İl nüfusunun 496.183'ü köylerde yaşamaktadır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve avcılık işlerinde çalışanların sayısı ise 263.783'dür. Traktör ve benzeri araçların tarımsal faaliyetlerde kullanılması, arazi yapısı gereği olarak, pek mümkün değildir.

Bu nedenle, tarımda emek yoğun bir üretim söz konusudur. Optimal ölçeklere sahip tarım işletmeleri yok denecek kadar azdır. Fındık, çay, tütün ve balık ürünlerinin dışında tarımsal üretim dahili ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Yani Trabzon'da tarım kesiminde bir bakıma kapalı ev ekonomisi şartları geçerlidir.

Trabzon'da tarımsal ürün olarak ilk akla gelen fındıktır. Normal ürün döneminde gerçekleştirilen yıllık ürün miktarı 55 bin tondur. Bu miktar, Türkiye fındık üretiminin % 11'ini teşkil etmektedir. 2004 yılı fındık rekoltesi 14.586 ton, 2005 yılı fındık rekoltesi 47.863 ton, 2006 yılı fındık rekoltesi ise 55.006 ve 2007 yılı fındık rekoltesi 43.763 tondur.

İkinci önemli tarımsal ürün olarak çay, ilin Araklı, Sürmene, Of ve Hayrat diğer ilçelere oranla daha fazla ekim alanına sahiptir. Bu yörelerde üretilen yıllık yaş çay miktarı 150 bin ton kadardır.
Trabzon'un merkez ilçe sınırları ile Akçaabat ilçesinin sahile yakın bazı köylerinde tütün üretimi de yapılmaktadır. Ancak bu ürüne olan talebin giderek azalması ve üretimindeki güçlükler nedeniyle üretim miktarı her yıl değişik miktarda olmaktadır (2001 yılında 2.015.000 kg., 2002 yılında 1.150.000 kg. ve 2003 yılında 1.100.000 kg. ve 2004 yılında 1.125.000 kg., 2005 yılında 1.190.000 kg., 2006 yılında 1.095.000 kg. ve 2007 yılında 1.000 tondur).

Hayvancılık

İlimizde hayvancılık daha çok süt ve süt mamulleri üretimine yönelik olarak yapılmaktadır. Daha çok büyükbaş hayvan beslenebilmektedir. Yıldan yıla yerli kara sığırdan melez ve saf inek tercihine doğru hızlı bir istek gözlenmektedir. Toplam büyükbaş hayvan sayısı 156.377, küçükbaş hayvan sayısı 94.312 ve kümes hayvanı sayısı ise 33.755'dir.
Balıkçılık, Trabzon için önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte Karadeniz'in sürekli olarak kirletilmesi neticesinde, balık üretiminde hissedilir oranda bir düşme görülmüştür. Balık türlerinin en önemlisini teşkil eden hamsi üretiminde yıllar itibariyle dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Geçmiş yıllarda 50 bin tona kadar yükselmiş olan hamsi üretiminin bazı yıllar 1.000 tona kadar gerilediği görülmüştür. 2006 yılında hamsi üretimi 16 bin tondur. Trabzon'da halen 1.134 tekne sahibi balıkçılıkla iştigal etmektedir. Deniz balık avcılığına alternatif olarak 3 adet denizde olmak üzere toplam 95 adet Alabalık İşletme Tesisi kurulmuş ve üretime geçirilmiştir.

Tarımsal Kurumlar

İlimizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olarak; 83 Tarımsal Kalkınma, 17 Su Ürünleri olmak üzere 100 kooperatif, ayrıca 1 Hayvancılık, 1 Tarımsal Kalkınma ve 1 Su Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 3 Kooperatif Birliği mevcuttur. Halen yoğurt, peynir ve tereyağı üretimi yapan 3 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 23 adet de özel sektöre ait fabrika ve üretim merkezi mevcuttur.

İstatistiki Veriler

Bir çiftçi ailesine düşen ortalama tarım arazisi 10,3 dekardır.
Bir çitçi ailesine düşen yıllık GSMH 6.539 YTL. olup, bir kişiye düşen yıllık GSMH 1.308 YTL.'dir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8300
favori
like
share