Burdur Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi - Burdur - Bucak - Adem Tolunay Fen Lisesi


Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi 1996 yılında, değerli işadamı ve eğitim gönüllüsü Adem TOLUNAY tarafından 4800 m² alana her katı 440 m² olarak dört kat inşa edilmiştir.Yatılı/pansiyonlu olarak hizmet veren okulumuzun pansiyon inşaatı henüz devam etmekte olduğundan, erkek öğrencilerin barınma ihtiyaçları, okul binasının pansiyona dönüştürülen üçüncü katında karşılanırken, kız öğrenciler özel bir pansiyonda barındırılmakta, ulaşımları pansiyona ait özel servisle sağlan-maktadır. Toplam öğrenci mevcudu 129 olan okulumuzda üç sınıf ve her sınıfta ikişer şube bulunmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir. En son ve modern eğitim araç ve gereçleri ile yenilenen Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları ile öğrencilerimiz öğrendiklerini deneylerle pekiştirirken, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane/okuma salonunda da, ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ulaşma imkanına da sahiptirler. 2004-2005 öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortak proje çalışmaları meydana getirmek üzere yapılan bir protokol ile Bilim Kurulu oluşturulmuş ve proje çalışmalarına başlanmıştır.

Vizyonumuz

Çağımızın gerektirdiği birikimi haiz çok yönlü kişilik sahibi;

Araştıran, soran, sorularına cevap arayan ve yorumlayabilen;

Yeteneklerinin bilincinde ve bu yetenekleri değerlendirebilecek alt yapıya sahip;

Özgür düşünen ve karar verebilen;

Birbirlerine ve kendilerine güvenleri tam;

Kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen;

İçinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip;

Her türlü bilimsel alanda evrensel çalışmalara imza atan ve bilimsel etkinliklerde işbirliği aranan;

Toplumun sürekli gelişen ve çeşitlenen beklentilerini karşılamaya ve sorumluluk almaya hazır;

Kendisi, ait olduğu toplum ile o toplumu ayakta tutan milli ve manevi değerlerle barışık ve evrensel kültürü özümsemiş;

Hak, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan;

Mutlu ve erdemli birer insan olarak yetiştirmek gayesini taşır.


Misyonumuz

Kurumsal yapısı gereği, öğretenleri ve öğrenenleri ile insan merkezli ilişki düzeyinde, paylaşımcı olarak birbirlerinin öğrenmesine ve gelişimine yardımcı olmanın bilincini taşır. Toplam Kalite yönetim sisteminin bütün gereklerine uymak ve uygulanabilirliğini sürekli iyileştirmek, böylelikle velisi ile bütünleşmiş, yönetime katılan, öğreticilerine kendini daha iyi yetiştirme ve ilerleme imkânı sağlayan, bütün çalışanları ile sıcak bir aile ortamı oluşturan bir anlayışı temsil eder.
Fen bilimleri alanında donanımlı insan gücünü topluma kazandırarak, geleceğin toplumumuzun ve tüm insanlığın yararına şekillendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla geçmişte olduğu gibi, gelecekte ve her zaman öğrencilerini ülkemizin en iyi üniversitelerinde en nitelikli eğitimi almaları yönünde hazırlar. Bu nedenle eğitim araç ve gereçleri ile fiziksel ve sosyal şartlarda kaliteyi vazgeçilmez görür.
İnsana yapılan yatırımın sadece bireylerin değil, topyekûn toplumun yaşam kalitesini artıracağı bir gerçektir. Öğrencilerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda toplum yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan bir anlayışla ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, yanı sıra kendi geçim ve mutluluğunu da sağlayacak bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve kültüre sahip üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.
Bu bağlamda Adem Tolunay Fen Lisesi, bilimi toplumun ve topyekun insanlığın yararına dönüştüren bireyler yetiştirebilmenin onur ve mutluluğunu yaşamaktadır.


70 EVLER MAHALLESİ 2499 SOKAK
TOKİ YERLEŞKESİ 15300-BUCAK/BURDUR

Tel: 0 248 325 37 35 -315 67 66
Fax: 0 248 325 69 97

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1426
favori
like
share