Osmanlı İmparatorluğu'nda yeniçeri ocağının bozulup önüne geçilemez hale geldiği zaman İstanbul Bahçekapı'daki bekar odaları ve çevresi hakkında kullanılan tabir.

Bölge 2. Mahmud dönemindeYeniçeri ağası Süleyman Ağa'nın arpalığıydı. 1813 kayıtlarında Melek Girmez fuhuş yatağı olarak yer alıyor. Bu odalar Yeniçerilerin 31 adlı cemaatinin idaresi altındaydı. Bu cemaat mensubu külhaniler, yakaladıkları kadınları buraya kaçırır, türlü münasebetsizlikler yapardı.

Büyük bir veba salgınından istifade yerine şimdiki Hidayet Camii yapılmış, cami yapılırken bekar odalarının bulunduğu bölgede birçok kadın naaşı bulunmuştu.


Kaynak için Bkz: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M. Zeki Pakalın, MEB. Yay., 1993. ["Melek Girmez" maddesi"]

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 365
favori
like
share