Acelenin meyvesi yanlışlıktır.

Aç kalmak alçalmaktan hayırlıdır.

Açık kalpli mert düşman içinden pazarlıklı dosttan iyidir.

Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.

Adalet halkın dirliği ve düzeni idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.

Adalet ve eşitliği gözetmek siyasetlerin en iyisidir.

Adil ol kudretin sürekli olsun.

Adilane davranış siyasetlerin (yönetimlerin) en iyisidir.

Affetmekten utanmayın. Cezalandırmakta acele etmeyin.

Ahmak her lafın başında yemin eder.

Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

Akıl gibi mal iyi huy gibi dost edep gibi miras ilim gibi şeref olmaz.

Akıl gibi zenginlik cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazanç danışmak bir güçtür.

Akıllı bir insan fakir olabilir fakat o hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

Akıllı kişi tecrübelerden ibret alan kimsedir.

Akıllı olan kemal cahil olan mal ister.

Akıllı düşmanınsa bile danış bilgisiz dostun fikrini geç.

Akıllı insanların en mutlusudur.

Akıllının dili kalbindedir ahmağın dili ise ağzındadır.

Akıllının tahmini cahilin kesin bilmesinden daha doğrudur.

Akıllı insanlar az konuşur. Çok söyleyenler yalnız ahmaktırlar.

Akil kişi kemal talep eder.

Akraba düşmanlığı akrep sokmasından beterdir.

Alçak gönüllülük en büyük şereftir.

Alçak gönüllülük ilmin meyvesidir.

Aleyhine kesin delil olmayan kişiyi mazur tutun; o kişi benim.

Alışkanlık insana musallat olur ve onu kontrolu altına alır.

Alışkanlık insanın ikinci tabiatı gibidir.

Aptallığın en büyüğü medh ve zemde ifrada kaçmaktır.

Arkadaşın hayırlısı sana doğru yolda iyi delil olandır.

Asıl yetimler anadan ve babadan yoksun olanlar değil akıldan yoksun olanlardır.

Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar.

Ayıbın en büyüğü ona benzer bir ayıp sende de varken başkasını ayıplamandır.

Aynı anadan babadan doğanlar senin miras kardeşlerin; uzak yerlerden gelen huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz kardeşlerin sayılırlar.

Az ibadet edip çok çalışmak çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür.

Az yemek yemek sağlıktır.

Azarlamada aşırılık inat ateşini alevlendirir.

Azgınlığın sonu ya rezil veyahut yok olmaktır.

Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır.

Azla yetinen kimse zengindir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7477
favori
like
share
ADALI Tarih: 19.11.2010 22:48
Çok güzel ,yüreğine sağlık kardeşim
Ab-î Revan Tarih: 19.11.2010 21:16
mükemmelsin gerçekten. harika bir paylaşımda bulunmuşsun. çok çok teşekkürlerrr....
şair cemil Tarih: 12.05.2009 23:32
[COLOR="Pink"]EMEĞİNE YÜREĞİNE SAĞLIK
uCuRuM ciCegi Tarih: 12.05.2009 08:01
Dert ve gam ihtiyarlığın yarışıdır.

Dil aklın tercümanıdır.

Dil insanın terazisidir.

Dil yırtıcıdır; yuları bırakıldı mı salar parçalar.

Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

Dilini sövüp saymaya alıştırma. Tatlı dilli ol. Kötü söz alışkanlığı insanı soysuz yapar.

Dilini küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendinden nefret ettirirsin.

Dilsiz ol yalancı olma.

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi felakete de götürebilir.

Dindarlığın en üstünü dindarlığı gizlemektir.

Dinle öğrenirsin. Sus esen kalırsın.

Doğru dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.

Doğru her zaman yüce yalancı her zaman aşağı ve cücedir.

Doğru söz söyleyenin delili kuvvetli olur.

Doğruluk en iyi yol bilgi en iyi kılavuzdur.

Doğruluk hakkın dilidir.

Dost sen yokken dostluk şartını yerine getiren kimsedir.

Dost kardeşini üç halde korumadıkça tam dost olamaz: düşkünlüğünde kendisi bulunmadığı vakit ölümünden sonra.

Dostun olmayışı bir çeşit gariplik ve yalnızlıktır.

Dostları yitirmek gurbete düşmektir.

Dostlarıma dost olanları çok severim ve onların kıymetlerini de dostlukların dereceleriyle ölçerim.

Dostların çoğalsın diye çırpınma. Onları bir gün ihmal etmeye kalkarsan çabucak düşmanın olurlar. Dostlar ateş gibidir. Pek çoğalırlarsa yakarlar.

Dostlarının kötüsü seni iyi gününde arayıp sıkıntılı zamanında yüz üstü bırakandır.

Dostluk en yakın akrabalıktır.

Dostluk elde edilmiş akrabalıktır.

Dostlukta aşırı gitme kimbilir belki o dostun bir gün düşmanın olur düşmanlıkta da aşırı gitme kimbilir belki o düşmanın bir gün dostun olur.

Dostunu ihtiyatla sev olabilir ki bir gün sana düşman olur; düşmanınla da ihtiyata riayet ederek düşmanlıkta bulun olabilir ki bir gün sana dost kesilir.

Dostunun düşmanını kendine dost seçme.

Dünya geçici gölgedir.

Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür ama ondan ucuzu da yoktur.

Dünyayı yutsa yoksul kalacak biri vardır: Aç gözlü.

Düşene sevinme zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.

Düşmanı kovalamayınız onlardan yaralananların yarasını sarınız esirlerini tedavi ediniz.

Düşmanlık kalbi meşgul eder.

Düşünce akılların cilasıdır.

Düşünce ve prensiplerini kendi hayatlarında da uygulayan kimselerin bilgi ışıklarıyla aydınlanınız.

Düşünün sonra konuşun; yanılmalardan kurtulacaksınız.
uCuRuM ciCegi Tarih: 12.05.2009 08:00
Cahil dosttan ziyade akıllı düşmana güven.

Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

Cahil ne kendi eksiğini görür ne de öğütlere kulak asar.

Cahilden uzak kalmak akıllıya yaklaşmakla eşittir.

Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.

Can gözü kör olunca gözle görmenin bir yararı yoktur.

Cehaleti ilimle geri çevirin.

Cehalet ve gaflet alimin kalbinde olmaz. Fakat alimler zengin cahillerin karşısında ancak ilim sayesinde yükselirler.

Cimri zengin cömert yoksuldan daha yoksuldur.

Cimri her zaman aşağılıktır kıskanç olan her zaman işkencededir.

Cimrinin dostu bulunmaz.

Cömertlik alışkanlıkların en üstünüdür.

Cömertlik istemeden önce vermektir; istendikten sonra vermek utançtandır ve kötüdür
uCuRuM ciCegi Tarih: 12.05.2009 08:00
Babana riayet edersen sen de oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

Babana saygılı ol ki oğlun da sana saygılı olsun.

Babanın çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel edeple yetiştirmesidir.

Bağışlamak büyüklüğün şanındandır.

Başa kakmak suretiyle iyiliğini boşa giderme.

Başkalarını ıslah etmek istiyorsan önce kendini ıslah etmelisin. Kendin fasid olduğun halde başkalarını ıslah etmeye kalkışman en büyük ayıplardandır.

Başkalarının felaketinden hisse kapanlar geçmiş musibetlerden ders alanlar cidden bahtiyar insanlardır.

Başkalarının iyi hareketlerini takdire çalışınız. Derhal dostlarınızın çoğaldığını göreceksiniz.

Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın.

Beceremeyeceğin bir iş için söz verme.

Benim üç türlü dostum vardır: benim dostlarım dostlarımın dostları ve düşmanlarımın düşmanı.

Bırak bu içindeki ikiliği atıl ateşe sönmeye yüz tutsa da onu alevlendir.

Bildiği halde susmak bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.

Bilge insan çalışmasına bilgisiz de boş hayallerine güvenir.

Bilgi gibi hazine olamaz.

Bilgi tükenmeyen bir hazinedir; akıl eskimeyen yıpranmayan bir elbisedir.

Bilgin bir söz ehli olamıyorsan hiç olmazsa dikkatli bir dinleyici ol.

Bilgin kişinin rütbesi rütbelerin en üstünüdür.

Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.

Bilgin ölse de yaşar; cahil ise yaşarken de ölüdür.

Bilginlerin toplantısı mutluluk getirir.

Bilgisiz kişiyi bir işte bir düşüncede ya pek ileri gitmiş görürsün ya da pek geri kalmış.

Bilgiyi ehil olmayana veren o bilgiye zulmetmiştir.

Bilgiyle dirilenler ölmez.

Bilmediğiniz sözü söylemeyin; çünkü gerçeğin çoğu inkar ettiğiniz şeylerdir.

Bilmediğin şey hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et.

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir.

Bin kapıdan yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.

Bir devletin başı sahip olduğu iktidardan; bilgin ilimden; iyiliksever yaptığı iyiliklerden; ihtiyar da yaşından ötürü saygı görür.

Bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrılma ikinci planda olan şeylere önem verme aşağılık kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kişilerin arka plana atılması.

Bir gerçeği savunurken ona önce kendimiz inanmalıyız; sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

Bir insana başkaları yanında verilen öğüt; öğüt değil hakarettir.

Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin.

Bir işi yapmadan önce tedbir almak insanı pişmanlıktan kurtarır.

Bir sanat eserini yıkmak cinayetlerin en büyüğüdür.

Bir hata işlediğiniz vakit onu itiraftan çekinmeyiniz. Eğer böyle yaparsanız o hatayı görmüş olanların aleyhinize verecekleri hükmün önüne geçersiniz.

Birisini övmede aşırı gitmeyin ve abartmayın.

Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır dalkavukluktur; layığından az övmek ise ya dilsizlikten ileri gelir ya hasetten.

Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen o sözü söyleyen gibidir.

Birisinin suçunu bağışladıktan sonra pişman olma; cezalandırdığın zaman da sevinme.

Borçların çokluğu doğru adamı yalancı şerefli adamı da yemininden dönek yapar.

Boş vakitlerini okumakla değerlendiren kimse fikir rahatlığını kaybetmez.

Bütün insanlar Allah'ın kuludur. Lakin hiçbir kimse diğer bir kimsenin kulu değildir.

Büyük günahların kefareti zulme düşenlere yardım etmek acze düşenleri ferahlandırmaktır.

Büyüklere karşı saygılı olun ki çocuklar da size karşı saygılı olsunlar.