hukuk sekreteri
Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir.

Görevleri

Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler, - İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar, - avukatlık bürosunda çalışıyorsa (davacı kişi avukatına vekaletname verdikten sonra) konu üzerinde avukatın hazırladığı yazıyı (dilekçeyi) usulüne uygun olarak daktilo eder ve adliyeye götürür, - adliyeden davalar ile ilgili gelen her tür yazıyı ilgili dosyaya takar, - duruşma günlerini izleme defterine kaydeder, - makbuzları hazırlar ve imzalattırır, - baronun kendisine verdiği kart (bir çeşit yetki belgesi) ile adliyeden veya icra dairesinden dava ile ilgili evrak kopyasını alır.

Kullanılan alet ve malzemeler

Defter, kağıt, kalem, dosya, klasör vb. Kırtasiye malzemeleri ile makbuz gibi bazı basılı kağıtlar, - telefon, faks, daktilo, bilgisayar vb. Büro araçları ve malzemeleri.

Mesleğin gerektirdiği özellikler

Hukuk sekreteri olmak isteyenlerin; - bellekleri güçlü, - ayrıntıya dikkat edebilen, - biteviye iş yapmaktan sıkılmayan, - sabırlı, sorumluluk sahibi, sır saklayabilen, - düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma ortamı ve koşulları

Hukuk sekreterleri büroda çalışırlar. Ortam genellikle kalabalık ve gürültülüdür. Sekreter zaman zaman adliye sarayına veya başka bazı bürolara gitmek için kent içinde ve kent dışına seyahat etmek durumunda kalabilir.

Çalışma alanları ve İş bulma olanakları

Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar. Ayrıca hukuk öğrenimi yapan öğrenciler de beceri eğitimini bu tür hukuk bürolarında yaptıklarından, staj sırasında genel büro işleri kapsamına giren görevleri de zaten yerine getirmektedirler. Ancak mesleki eğitim veren lise dengi meslek liselerinin yaygınlaşması durumunda daha iyi tanınması bu mesleğe olan talebi artırabilecektir.

Meslek eğitiminin verildiği yerler

Mesleğin eğitimi anadolu kız meslek lisesi ile kız meslek liselerinin “büro yönetimi ve sekreterlik” alanının "hukuk sekreterliği" dalında anadolu ticaret meslek liselerinin sekreterlik alanının hukuk sekreterliği dalında verilmektedir. - bu okulların öğrencileri üçüncü sınıftan itibaren kendi istekleri ile hukuk sekreterliği dalını seçerler.

Meslek eğitimine giriş koşulları

Anadolu kız meslek ve anadolu ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, milli eğitim bakanlığınca merkezi sistemle yapılan ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı'nı kazanmak ve üçüncü sınıfta “hukuk sekreterliği” dalını seçmek gerekmektedir. Kız meslek liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

Eğitimin süresi ve İçeriği

Bünyesinde "hukuk sekreterliği" bölümü olan anadolu ticaret meslek liselerinde eğitim süresi hazırlık sınıfı dahil 4 yıldır. Anadolu ticaret meslek liselerinde ilk yıl hazırlık eğitimi yapılır, ağırlıklı olarak İngilizce dersi okutulur. Sonraki sınıflarda ise meslek dersleri başta olmak üzere kültür dersleri okutulur. Eğitim sonunda meslek lisesi diploması ve "hukuk sekreteri" unvanı verilir.

Meslekte İlerleme

Anadolu ticaret meslek liselerinin “hukuk sekreterliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksekokullarının büro yönetimi ve sekreterlik,orta kademe yöneticilik, insan kaynakları proğramlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca öğrenci seçme sınavına (öss) girip büro yönetimi öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan alırlar. Hukuk bürolarında veya avukatlık bürolarında çalışanlar bürolarına ait teknolojik yenilikleri kurs vb. Yollarla takip ederek kendilerini geliştirebilirler, “yönetici sekreter” olabilirler.

Benzer meslekler

Büro memuru, daktilograf, zabıt katibi, tıp sekreteri, yönetici sekreteri, ön büro elemanı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 532
favori
like
share