Familya Tür İsmi Latincesi
Cyprinidae Akbalık Leiciscus cephalus
Salmonidae Alabalık Salmo trutta macrostigma
Salmonidae Alabalık Salmo trutta caspius
Salmonidae Alabalık Salmo trutta abanticus
Cyprinidae Aynalı Sazan Cyprinus carpio
Cyprinidae Bıyıklı Balık Barbus plebejus
Cyprinidae Bıyıklı Balık Barbus rajonorum
Cyprinidae Bıyıklı Balık Barbus capito
Cyprinidae Bizir Carasobarbus luteus
Cyprinidae Çapak Abramis brama
Cyprinidae Eğrez Vimba vimba
Cyprinidae Gökçe Alburnus akili
Salmonidae Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss
Cyprinidae İnci Kefali Chalcalburnus tarichi
Cyprinidae Kababurun Chondrostoma regium
Cyprinidae Kadife Tinca tinca
Clariidae Karabalık Clarias lazera
Cyprinidae Kızıl Kanat Scardinius erythrophthalmus
Siluriformes Mezapotamya Yayını Silurus triostegus
Cyprinidae Saçaklı Siraz Capoeta capoeta sieboldi
Cyprinidae Sazan Cyprinus carpio
Cyprinidae Siraz Capoeta capoeta umble
Cyprinidae Siraz Capoeta pestai
Cyprinidae Siraz Capoeta tinca
Cyprinidae Siraz Capoeta trutta
Cyprinidae Sis Balığı Aspius vorax
Percidae Sudak Lucioperca lucioperca
Cyprinidae Şabut Tor grypus
Cyprinidae Tahta Balığı Blicca bjoerkna
Gobiidae Tatlı Su Kayası Gobius fluviatilis
Percidae Tatlı Su Levreği Perca fluviatilis
Esocidae Turna Esox lucius
Siluridae Yayın Silurus glanis

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1704
favori
like
share
Nerqish Tarih: 13.05.2009 07:13
[COLOR="SlateGray"]Konu buraya daha uygun abi eline saglik
GS2004 Tarih: 12.05.2009 20:25
Balık Türü : Sazan
Familya : Cyprinidae
Latincesi : Cyprinus carpio
İngilizcesi : Carp
Yaygın Kullanım : Pullu sazan, Adi sazanYüzgeç Yapısı : D III-V, 16-22, A III, 5-6, P I, 15-17, V II/7-8 L.Lat. 35-40.
Morfolojik Yapısı : Vücudu yüksek ve yanlardan yassılaşmıştır. Genellikle büyük pullarla örtülüdür. İkisi kısa ikisi uzun dört bıyık bulunan ağız, uç konumlu ve dişsizdir. Sırt ve anüs yüzgeçlerinin sonuncu dallanmamış şuaları kemikleşmiş olup, arka kenarları testere şeklinde küçük dişçikler ihtiva eder. Dudaklar iyi gelişmiş ve etlidir. Vücudun yan tarafları sarımsı, sırt siyahımsı, anüs ve kuyruk yüzgeçleri portakal sarısı rengindedir. Sırt yüzgeci gayet uzundur, kuyruk yüzgecine çok yaklaşır. Kuyruk yüzgeci iki çatallı olup, loplarının ucu hafif yuvarlaktır.
Maximum Boy : 100 cm.
Ortalama Boy : 25-75 cm
Maximum Ağırılık : 12 kg
Ortalama Ağırlık : 2 kg
Cinsel Olgunluk : 3-4 yaş (erkek), 4-5 yaş (dişi)
Avlandığı Av Araçları : Uzatma ağları, Iğrıp, Serpme ağlar, Olta
GS2004 Tarih: 12.05.2009 20:22
Balık Türü : Aynalı Sazan
Familya : Cyprinidae
Latincesi : Cyprinus carpio
İngilizcesi : Mirror carp
Yaygın Kullanım :

Yüzgeç Yapısı :
Morfolojik Yapısı : Büyükçe pullar vücuda tek tük serpilmiş durumda olduğundan aynalı sazan denmektedir. Pullar genellikle sırtın her iki tarafında ve sırt yüzgeci boyunca, karın ve göğüs yüzgeçlerinin vücuda bağlantı yerlerinin etrafında toplanmışlardır. Vücudun diğer kısımlarına serpilmiş pul miktarı fertler arasında çok değişiklik arz eder. Aynalı sazan bir kültür sazanıdır. Genel olarak doğa sazanı dediğimiz pullu sazanda vücut nispeten ince ve uzun olmasına rağmen, aynalı sazanda sırt yüksek ve daha geniştir. Yetiştiricilikte ve su kaynaklarının balıklandırılmasında en çok kullanılan balıktır.
Maximum Boy :
Ortalama Boy :
Maximum Ağırılık :
Ortalama Ağırlık :
Cinsel Olgunluk :
Avlandığı Av Araçları : Uzatma ağları, Iğrıp, Serpme ağlar, Olta
GS2004 Tarih: 12.05.2009 20:18
Balık Türü : Alabalık
Familya : Salmonidae
Latincesi : Salmo trutta caspius
İngilizcesi : Trout
Yaygın Kullanım : Kafkas alası, Dere alabalığı

Yüzgeç Yapısı : D III-IV, 9-10, A III, 7-8, L.Lat. 120-126
Morfolojik Yapısı : Vücut siyahımsı gri olup, vücudun ön tarafı ve baş üzerindeki koyu lekeler mavimsi halkalarla çevrilmiştir. Kırmızı benekler yan çizgi boyunca ve daha çok alt taraftadır. Solungaç kapağının ön tarafı üzerinde leke mevcuttur. Sırt yüzgecinde de lekeler vardır. Kuyruk yüzgeci hafif girintilidir.
Maximum Boy :
Ortalama Boy :
Maximum Ağırılık : 5-6 kg.
Ortalama Ağırlık :
Cinsel Olgunluk : 2-4 Yaş
Avlandığı Av Araçları : Uzatma ağları, Serpme ağlar, Olta
GS2004 Tarih: 12.05.2009 20:15
Balık Türü : Alabalık
Familya : Salmonidae
Latincesi : Salmo trutta macrostigma
İngilizcesi : Brown trout
Yaygın Kullanım : Büyük benekli alabalık, Dağ Alası, Mercan
Yüzgeç Yapısı : D III, 10-11, A III-IV, 8-10, L.Lat. 110-118.
Morfolojik Yapısı : Vücut mekik şeklinde ve yanlarında yassılaşmıştır. Kuyruk yüzgeci çatallı olup, sırt yüzgeci siyah lekelidir. Yan çizgi üzerinde küçük noktaların kümelenmesinden meydana gelen bir sıra 10-12 adet iri benek bulunur. Rengi siyahımsı gridir.
Maximum Boy : 100 cm
Ortalama Boy : 30 cm
Maximum Ağırılık : 25 kg.
Ortalama Ağırlık : 0,5-1 kg
Cinsel Olgunluk :
Avlandığı Av Araçları : Uzatma ağları, Serpme ağları, Olta
GS2004 Tarih: 12.05.2009 20:12
Balık
Türü : Akbalık
Familya : Cyprinidae
Latincesi : Leiciscus cephalus
İngilizcesi : Chub
Yaygın Kullanım : Tatlısu kefali, Ak kefal, Kepenez, Kasna


Yüzgeç Yapısı : D III, 8, A III, 8-9, P I, 15-17, V I-II, 8-9, L.Lat= 43-47
Morfolojik Yapısı : Vücut yanlardan çok hafif basık ve uzunca kalın yapılı olup, etrafı siyah renk yapıcı tanelerle çevrilmiş, iri ve düz pullarla örtülmüştür. Renk, vücudun sırt kısmında koyu olup, yan taraflara doğru açıktır. Ventral ve Anal yüzgeçler portakal sarısı reginde, diğerleri renksizdir.
Maximum Boy : 80 cm.
Ortalama Boy : 30-50 cm.
Maximum Ağırılık : 4 kg
Ortalama Ağırlık :
Cinsel Olgunluk : 3-4 Yaş (Erkek) 22 cm, 4-5 Yaş (Dişi)
Avlandığı Av Araçları : Uzatma ağları, Iğrıp, Serpme ağlar, Olta