Allah resulu (sav): "ameller niyetler göredir" buyurmuştur.(buhari iman)
bu itibarla başta ibadetler olmak üzere, bütün hayırlı amellerin Allah rızası için yapılması esastır. bu da ancak ihlas ile mümkündür. diğer bir ifadeyle, yapılan amelleri ancak ihlas ile ulvi bir gayeye bağlayarak ibadet vasıf ve derecesine yükseltmek mümkündür. dolayısıyla Allah katında amellerin makbuliyetinin asıl şartı; "ihlas"tır. ihlas, amellerin sırf rızayı ilahiyi kasdederek ifa etmek ve onlar üzerine nefsani gayelerin gölgesini düşürmemektir. beden için ruh ne ise, amel içinde ihlas odur. ihlassız amel, özden mahrum kuru bir yorgunluktan ibarettir.
ihlas cenabı Allah a yakınlaşabilme gayesi ile her türlü dünya menfaatlerinden kalbi koruyabilmektir.
ihlas; amellerin, başta riya olmak üzere her türlü manevi kirden arındırılmasıdır. zira bunlar, ihlası bulandıran ve onu yok eden kalbi hastalıklardır.
Cenabı Hakkın rızasından gayrı bütün amelleri gönülden söküp atmak, müslümanın ifasına mecbur olduğu büyük bir vazifedir.
lakin şuna dikkat etmek lazımdırki; ihlas sahibi kimseler her an nefsin galebesi neticesinde bu güzel hallerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. zirvede durmak nasıl zor ise, ihlası muhafaza edebilmekte o derece güçtür.bütün bu zorluklara rağmen ihlası muhafaza edebilen kullar ise pek çok ilahi lütuflara mazhar olurlar.
ihlas, mü mini en büyük düşmanı olan şeytanın tasallutundan kurtarır. zira şeytan, ancak ve ancak ihlasta zaaf gösterenlere musallat olabilmektadir.
ihlas sahibi olanlar, cehennem azabından kurtulur. Cenab ı Hakkın; "(azaptan) ancak Allah ın halis kulları istisna edilecektir." buyruğu bu gerçeği müjdelemektedir. ihlasla yapılan amel, az da olsa, sahibini kurtaracaktır.
Allah (cc) cümlemize riyadan uzak yaşamayı ve ibadet yapmayı nasip eylesin.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 452
favori
like
share
GÜLSiMA Tarih: 13.05.2009 08:53
ihlas cenabı Allah a yakınlaşabilme gayesi ile her türlü dünya menfaatlerinden kalbi koruyabilmektir

Allah (c.c) razı olsun