Kurtların avlanma teknikleri - Kurtların avlanmada disiplinleri

Avlanma tekniği en gelişmiş hayvan türlerinden biridir kurtlar. Teknik diyoruz çünkü halk arasında ağızdan ağıza çokça dolaştığı gibi önüne gelene saldırma yoktur. Ne vardır? Hayatlarının devamı için takdir edilen rolleri oynayan kurtlarda disiplin ve düzenli hayat vardır. İşte bundandır ki kurtlar rastgeldikleri sürüye rasgele saldırma yerine bu sürünün yaşlı güçsüz ve hasta kısacası sürüye artık ayak uyduramayan hayvanın izini sürer ve teknik bir şekilde avlarlar.Kanada’da bir televizyon ekibi tarafından kurtların misk öküzlerini nasıl avladıkları gözlenmiştir. Misk öküzleri günlerce kuzeye doğru giderken bir kurt sürüsü tarafından takip edilirler. Zaman zaman kurtların ufak çaplı manevraları olmakta ise de her defasında misk öküzleri kenetlenerek yekvücut olmaları sayesinde kurtulmayı başarırlar.
Fakat bir gün durumda ani bir değişme görülür. Tecrübeli bir dişi kurt sürüye yan taraftan hücum ederek kaçış istikametlerini başka yöne çevirir. Sanki sözleşmişçesine diğer kurtlar aynı yönde toplanıverirler. Sürüyü uzun süredir önde kovalayan yaşlı kurt yorulunca yerini hemen genç dinamik ve tecrübeli kurt alır çünkü bu daha önce sürüyü dikkatlice gözlemiştir. Sürünün kenarında seyreden ve çoğu zayıf ve artık hızlı koşamayan yaşlı hayvanlardan oluşan küçük grubu sürüden ayırmak üzere sürüye dalar. Bu aslında çok tehlikeli bir atılımdır. Çünkü bu esnada misk öküzlerinin çiftelerine yakalanmak da vardır. Bu ise ölümüne de yol açabilir. Genç kurt hamlesini başarıyla tamamlar ve izini sürdüğü bu küçük grubu sürüden ayırır.
Şimdi avlanmanın ikinci bölümüne sıra gelmiştir. Hazır bekleyen diğer kurtlar sanki sinyal almışçasına bu yorgun düşmüş zayıf hayvanları genç kurtla beraber kovalamaya başlar ve onları koşarken zorlanacakları belki de tökezlenip düşecekleri taşlı bir araziye doğru sürer. Sonunda genç kurt iyice takati kesilen yaşlı ve güçsüz hayvanı boynundan yakalar yere serer ve diğer kurtlar da gelerek kısa zamanda avlarını dikkatlice parçalayıp günlerce yakalamak için efor sarfettikleri avlarıyla rızıklanırlar. Demek ki sürüye ayak uyduramayanı da kurt hemen kapıverirmiş...

Her kurt sürüsünün avlanması bu kadar aynı olmasa bile genel hatlarıyla benzerlik görülür. Ancak burada gözlenen hadise kurtların avlanma sanatını göstermesi bakımından bilhassa dikkat çekicidir. Burada tek kelimeyle emsalsiz bir işbirliği ve ekip ruhu sergilenmektedir
LİDERE İTAAT
Bir kurt sürüsü yaklaşık olarak yedi ila yirmi adet kurttan meydana gelir. Sürünün biri erkek diğeri dişi iki lideri vardır. Avdan sonra önce erkek lider karnını doyurur diğerleri sabırla bekler. Çünkü lider kurt yediklerinin bir kısmını yavruları beslemek üzere tekrar çıkaracaktır. Çıkarılan bu etler kısmen sindirilmiş olduklarından yavrular bunu kolayca yer ve hazmederler.

Erkek lider erkek kurtların dişi lider de dişi kurtların en kuvvetlisidir. Erkek ve dişi kurtlar sürüde eşit şartlar altındadır. Fakat bu eşitliğin yanı sıra sürüde hiyerarşi hakimdir. Her sürünün yaşayıp avlandığı belli bir bölgesi vardır. Sürü birlikte avlandığı gibi kendi bölgelerine başka sürüleri katmayabilirler de. Sürüdeki her kurda kabiliyetine göre görev verilir. Korkak olanların bile yapacağı çok önemli görevler vardır.Sürünün liderlerine karşı görev ve sorumlulukları olduğu gibi liderin de sürüye karşı sorumluluk ve vazifeleri vardır. Liderin vazifeleri arasında en başta sürüsü için kendini feda etmek gelir. Mesela avcılar tarafindan kovalanmakta olan sürüyü kurtarmak için lider geride kalarak avcıları oyalar ve gerekirse kendini feda eder. Buna karşılık sürüdeki bütün kurtlar lidere itaat etme durumundadırlar. İyi beslendikleri ve topluluğa uyum sağlayabildikleri sürece normal olarak hiçbir kurt sürüsünü terketmez. Fakat bir gün bir erkek veya dişi kurt lider olmak isteğiyle sürüyü terkeder ve kendine bir bölge ve eş arar. Bu istisnai yani binde bir meydana gelen hadisedir. Genellikle hiçbir kurt ölünceye kadar sürüsünden ayrılmaz. Bundan dolayıdır ki özellikle av bakımından zengin bölgelerde yaşayan sürülerde kurt sayısı 30’lara kadar çıkabilir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 508
favori
like
share