Millet Vekili Adayları - Millet Vekili Adayları Seçim Propagandası - Millet Vekili Adayları Neler Yaparlar
Sorular :
Milletvekili adayları seçim sürecinde neler yaparlar?

Milletvekili adayları seçim öncesinde başvurularını nereye yaparlar?

Milletvekili seçilebilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Milletvekili adayları seçim sürecinde neler yaparlar?

Milletvekili seçilen adaylar TBMM'de nasıl göreve başlarlar

Milletvekillerinin görevleri nelerdir

iyi bir milletvekili neler yapar?

Milletvekili adayları seçim sürecinde neler yaparlar?
Cevap :
Öncelikle bölgelerinde bulunan ileri gelen kişiler ile görüşürler. Seçim bölgelerindeki seçmenleri ile görüşerek onların sorunlarını öğrenirler ve bu sorunların çözüm yolları üzerine geliştirdikleri görüşlerini onlarla paylaşırlar. Kendilerini tanıtan her türlü yazılı ve basılı materyali seçim bölgelerinde dağıtırlar. Bağlı bulundukları partinin merkez teşkilatı ile sürekli görüşerek partinin görüşleri doğrultusunda bölgelerinde haraket ederler.


Milletvekili adayları seçim öncesinde başvurularını nereye yaparlar?
Cevap :
B. Milletvekili seçilme yeterliliği
AY md 76.– "Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

(Değişik : 27.12.2002 - 4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler."

Görüldüğü gibi anayasamız milletvekili seçilebilmek için tek bir eğitim ölçütü koymuş; ilkokul mezunu olmak. Bu durum beni oldukça düşündürüyor açıkcası. Benim vekilim olabilecek,ülkeyi yönetecek insanlar anayasa nedir, yasa nasıl yapılır, Anayasa Mahkemesi'nin konumu nedir,Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları nelerdir bu tür temel bilgilere sahip olmalılar bence.

Sadece Hukuk okumuş olanlar milletvekili olsun demek tabii ki doğru değil, adaleti sağlamayı kendime meslek edinmişken böyle bir eşitsizliği savunmam mümkün değil zaten. Ancak en azından artık milletvekili olmak için yüksek okul şartı aranması gerektiğini düşünüyorum.

Ülkemizde eğitim durumuna baktığımız zaman yüksekokul mezunlarının ülke nüfusuna oranı % 29.8,lise mezunu %31.4,ortaokul %10.7,ilkokul % 18.6,okul bitirmemiş %4.4,yüksek lisans doktora mezunları ise %5.Şimdi bu verileri incelediğimizde ülkemizde en yüksek oran yüksekokul mezunu+yüksek lisans doktora mezunları %34.8 bu azımsanacak bir oran değil.

İlkokulda sadece okuma-yazma, sayılar gigi temel bilgiler öğretiliyor. Oysa ki günümüzde yapılan en acımasız savaşlardan tutun da( İsrail-Lübnan orantılı kuvvet kullanma hakkı!) en doğal müdahelelere kadar (Türkiye'nin GKRC'yi tanımaması) her şey hukuka dayandırılıyor.

Bu sorun nasıl aşılabilir,nasıl bir düzenleme yapılabilir, diğer ülkelerde milletvekili seçilmek için eğitim şartı nedir bilmiyorum ama ilkokul mezunluğu şartı benim gözüme çok yetersiz gözüküyor...

Milletvekilleri seçim öncesinde başvurularını nereye yaparlar?
Cevap :
Milletvekili adayları seçilmek istedikleri partiye başvuru yaparlar, partiler bu başvuruları değerlendirdikten sonra Yüksek Seçim Kurulu' na iletir. Bağımsız milletvekili adayları ise başvurularını İl Seçim Kurullarına yaparlar.

Milletvekili seçilebilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir
Cevap :
25 yaşını doldurmak gerekir,enaz ilk okulu bitirmesi gerekir ,askerlik yapmıs olması gerekir

Milletvekili seçilen adaylar TBMM'de nasıl göreve başlarlar?
Cevap :
Seçildikten snra yüksek seçim kurulundan mazbatalarını alıp millet meclisinde kayıt yapıtırıyorlar. burada bir tbmm rozeti alıyorlar. sonrada mecliste yemin ederek göreve başlıyorlar.

Milletvekillerinin görevleri nelerdir ve iyi bir milletvekili neler yapar?
Cevap :
Milletvekilleri görevlerini yaparken ortaya çıkabilecek bir çıkar çatışmasını her zaman kamu yararı doğrultusunda çözebilmeli ve bu konuda çeşitli çevrelerden baskı görse de dürüstçe bu baskıyı halkımıza anlatabilmelidir. Yapılan genel kurulda, diğer kurullarda ve komisyonlarda karar verirken sadece kamu yararı ve halkımızın çıkarı gözetilmeli, bu
kararlarda kişisel çıkarları, aile veya yakın çevre çıkarları söz konusu olmamalıdır. Milletvekilleri, verdikleri karar ve davranışlardan kaynaklanacak her türlü soruşturmaya daima açık olmalı, görevlerini etkileyebilecek şekilde çeşitli kişi ve kuruluşlara karşı maddi veya manevi anlamlarda herhangi bir yükümlülük üstlenmemelidir. Milletvekilleri, görevlerini tam bir özgürlük içinde yerine getirmelidir.

Milletvekili Adaylarının Yapması gereken Hususlar - Millet Vekili Olabilmenin Yolları - Nasıl Millet Vekili Olunur - Millet Vekilinin Başlıca Görevleri Nelerdir - Millet Vekili Seçim Kampanyasını Nasıl Yapmalı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 36692
favori
like
share
bykoler Tarih: 06.05.2012 15:50
tam da araığım şeyler eline sağlık
çatlakkız00 Tarih: 20.05.2011 19:10
[COLOR="Purple"]güzel ama sonunda görevleri değil sadece iyi bir millet vekili neler yaparın açıklaması yazıyo tamaradığım şeyler ama o hariç
sekoceza Tarih: 01.05.2011 07:53
paylaşım icin tesekkurker
büşra-keskin Tarih: 08.04.2011 18:48
çok teşekkürler =)))
ferhat baba 58 Tarih: 24.02.2011 18:20
tarım bakanlıgında işçi olarak çalışmaktayım milletvekili adayı olmak için istifa etmem gerekirmi
rüzgar54 Tarih: 24.10.2010 21:43
teşekkürler ellerine sağlık
comparator Tarih: 24.09.2010 09:08
ilginç
undertaker 248 Tarih: 07.07.2010 13:58
slm
can81 Tarih: 22.06.2010 08:30
bilgiler için teşekkürler arkadaşım