karaman efsaneleri - karaman efsanesi

Larende yöresi halkı, Karamanoğulları devrinde, Hakk’a hukuka saygılı, Allah katında duaları kabul olunan, salih kişilermiş.
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Mahmut ağa bölümü 4603 no’da kayıtlı Menakıbname’de, büyük veli Şeyh Aliyüssemerkandi hazretleri Hicaz’da yaşadıkları devirlerde, birgün rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Hz. Peygamber kendisine şunları söyler “Ehl-i Karaman bir bölük hayran, gözleri giryan, ciğerleri büryan, kaabil-i ıslah ve karib’ül salah mü’mindirler. Hakteala seni ol iklime rahmet ve ol iklime hidayet vermiştir.... “ sözleri ile Karaman’a gitmesini istemiştir. Peygamber’in manevi teveccühüne mazhar olan Karamanlılar, toplumları ve yöreleri için herhangi bir bunalım karşısında veya zamanın hükümetlerince Larendelilere askeri ihtiyaçlar yönünden, bazı ağır istekler için Larende’ye gelen memurların taşkın halleri görüldüğü taktirde, şimdiki hastahanenin bulunduğu arsadaki Büyük Kutbeddin Camiinde toplanırlar, burada Allah’tan gereken duada bulunurlar, böylelikle de çekindikleri afetlerden korunurlar veya kendilerine sıkıntı yapan memur herhangi bir hastalık ya da olay nedeniyle Karaman’dan çekilip gidermiş.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Veziri, Karaman düşmanı, Gedik Ahmet Paşa, Larende’ye gelerek, ordu için her evden birer yumurta vermelerini istemiş. Ve herkesin yumurtalarını belirtilen bir yere getirmeleri ilan olunmuş.
Her aile reisi, bir yumurta getirerek, söylenilen yere bırakıp gitmişler. Yumurtaların getirilmesinin arkası alındıktan sonra, güya Gedik Ahmet Paşa, Osmanlıların Larende’ye en yakın şehirlerindeki valiye, yumurtaların toplandığı haberini göndermiş. Ve yine güya oradan gelen cevapta da yumurtalara gerek kalmadığı bildirilmiş. Bunun üzerine Gedik Ahmet Paşa, ikinci bir ilan ile, herkesin yumurtalarını geri almalarını istemiş. Halk da gelip birer yumurta alıp gitmişler. Amma büyük yumurta getiren tesadüfen küçük, küçük yumurta getiren de büyük yumurta almış.
Birbirlerine hakları geçen Karaman halkının duaları o günden sonra Allah katında kabul olunmaz olmuş.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 785
favori
like
share