karaman efsaneleri - karaman efsanesi


Atlaspuş Sultan’ın türbesi, Karaman ilçe merkezi sınırları içinde ve Zengen köyünden Hacı Halil İbrahim Gerçekler’in evinin bitişiğindedir. Türbe taş duvarlarının bir kısmı halen ayaktadır. Türbede yalnız, adi sandukalı bir mezar vardır. Hiçbir yerinde kitabesi yoktur. Burada yatanın kimliğini halkımız arasında pek yaygın olan şu hikayeden öğreniyoruz:

Burada yatan Güves Bey’inin kızıdır. Karaman’ın çok namlı pehlivanı ve aynı zamanda bey olan Hamza Bey’e bu kız istenmiş. Babası vermemiş, nihayet Silifke Bey’i araya girerek babasını yumuşatmış. Güves Bey’i kızını vermek için bir şart ileri koşmuş.

---- Benim pehlivanımla güreşir ve onu yenerse kızımı öyle veririm diyerek şartını söylemiş.

Bu şart Hamza Bey tarafından memnuniyetle karşılanmış. Bir gün çay başında sofralar düzülmüş, yenmiş içilmiş. Halk ve davetliler hazırlanmışlar, güreş başlıyacakmış. Güves Bey’inin pehlivanı salına salına meydana gelirken, çayın kenarındaki bir kavak ağacını eliyle asılarak, yerden pırasa söker gibi sökmüş ve omuzuna alarak seyirciler önünde resmi geçite başlamış. Bu sırada Hamza pehlivan sahnede görünmüş, gitmiş Güves Bey’inin pehlivanının omuzundaki kavak ağacını alarak bir ok gibi, ta çayın öbür tarafına fırlatıvermiş.

Bu muvaffakiyet, halkı ve seyircileri coşturmuş, alkış tutmuşlar ve Hamza Pehlivan’ın galibiyeti ilan olunmuş,. Fakat Bey, kızını vermemekte hala ısrar etmeye başlamış. Kız ve annesi de Hamza Pehlivana gönüllü imişler.

Nihayet annesiyle birlikte kız, Hamza Pehlivana kaçmaya karar vermişler. Anlaştıkları bir gün beraberce kaçarak, Bahtım Dağı’nın önüne kadar gelmişler. Fakat Bey’in adamları da bu sırada arkalarından yetişmişler. Burada iki taraf kıyasıya bir mücadele vermişler. Atılan bir ok, Atlaspuş Sultan’a saplanmış. Klalbine saplanan ok onu ağır yaralamış ama, Güves Bey’inin adamları da Hamza Bey tarafından yakalanmışlar.

Kız ölmüş. Hamza Bey onu bu türbeye gömmüş, üstüne türbe yaptırmış, sandukasının üstüne atlaslar örtmüş

Güves Bey’inin yakalanan adamları da, Bahtım Deliği yanındaki mağaraya hapsedilmişler. Halen bu mağaralar, bu olaya izafeten Hamza Zindanları adı ile anılmaktadırlar

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1441
favori
like
share