Zihin Engelliler Öğretmenliği meslegi hakkinda bilgiler

Zihin Engelliler Öğretmenliği

1983 yılında Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Programı oluşturmaktadır. Bu Program Türkiye'de özel eğitim alanına lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren ilk programdır. O tarihte öğrenciler dördüncü sınıfta zihin engelliler öğretmenliğini ya da işitme engelliler öğretmenliğini seçmekte idiler. 1989 yılında Özel Eğitim Bölümünün kurulması ile -Türkiye'nin ilk Özel Eğitim Bölümü- doğrudan Zihin Engelliler Öğretmenliği Programına öğrenci alınmaya başlamıştır. Başlangıçta 30-35 olan öğrenci kontenjanları son yıllarda 50 öğrenciye çıkarılmıştır. Programa sözel puanla öğrenci alınmaktadır. Programa yerleştirilirken anadolu öğretmen ve öğretmen liseleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri mezunlarına ek puan uygulanmaktadır. Programın dördüncü yılında, uygulamaya yönelik dersler yer almaktadır. Bu dersler Üniversitemiz bünyesinde yer alan Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Biriminde ve kent merkezindeki okullarda yapılmaktadır.
Programda Kaynaştırma ve Mesleki Eğitim yan alanları bulunmaktadır. Öğrenciler ikinci dönemde bu yan alanlardan birisini seçmektedir.
Programı bitiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, yine Bakanlığa ya da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel özel eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Programı bitiren öğrencilere bu kurumlardan büyük talep vardır.
Programın yer aldığı Özel Eğitim Bölümü'nün kadrosunda 4 Profesör, 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 10 öğretim görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır. Mezunlar özel eğitim kurumlarında ve sınıflarında, normal ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda zeka özürlü çocuklara öğretmenlik yaparlar. İlköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirir.


AMAÇ
Zihin engelliler öğretmenliği programının temel amacı; ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretmek, çağdaş eğitim ortamları yaratarak zihin engelli bireylerin okulöncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmek; öğrencilere özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak; özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışan uzmanların eğitimlerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışmalar yapan resmi/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 486
favori
like
share