201- "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür."
Fransız Atasözü
202- "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)"
Hz.Muhammed
203- "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)"
Hz.Muhammed
204- "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)"
Hz.Muhammed
205- "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.)
Hz. Muhammed
206- "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir."
Eflâtun
207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz."
Bud Holiday
208- "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar."
Ovidius
209- "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.."
Pir Sultan Abdal
210- "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.."
Hz-Ali
211- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma."
Shakespeare
212- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek."
John Gaisworty
213- "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır."
Darwin
214- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."
Voltaire
215- "Selamet, muhalefeti ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..."
Cüneyd-i Bağdadi
216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir.."
Ebu Hafs
217- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.."
Hz.Muhammed
218- "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.."
Hz.Muhammed
219- "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.."
Serrac
220- "Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.."
Hz.Muhammed
221- "Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.."
Cüneyd-i Bağdadi
222- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!."
Ahmed Hulûsi
223- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.."
Hz.Muhammed
224- "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar.."
Cüneyd-i Bağdadi
225- "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.."
Hz.Muhammed
226- "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,
Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...
Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,
Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..."
Abdulkerim Ceyli
227- "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.."
A.F.Y
228- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."
Albert Einstein
229- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır."
A.F.Y
230- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür."
Ahmed Hulûsi
231- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz."
A.F.Y
232- "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."
Hz-Ali
233- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır."
Lucille S. Harper
234- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor."
George Bernard Shaw
235- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir."
Philip Sidney
236- "Okunacak en büyük kitap insandır.."
Pir Haci Bektasi Veli
237- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."
Tolstoy
238- "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir."
A.F.Y
239- "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.."
Ahmed Hulûsi
240- "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!."
Ahmed Hulûsi
241- "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,
Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden...”
Abdûlkerim Ceyli
242- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.."
Montesquieu
243- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."
Albert Einstein
244- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.."
Leo Tolstoy
245- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.."
Hz.Muhammed
246- "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.."
Yunus Emre
247- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.."
Hz.Muhammed
248- "Bilinenin ispatı gerekmez.."
AFY
249- "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir."
A.F.Y
250- "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.."
Ken'ân Rifâî
251- "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..
'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..
Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...
Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.."
Ahmed Hulûsi
252- "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
Hoşgörülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol...."
Mevlâna
253- "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir."
A.F.Y
254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"
Balzac
255- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla."
Geothe
256- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı."
Sadi
257- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."
Yıldırım Beyazıt
258- "Tohum ek, vermezse toprak utansın."
Necip Fazıl
259- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir."
W.Shakespeare
260- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."
Balzac
261- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur."
Hyman Rickover
263- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar."
H. Dunant
264- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter."
Conficius
265- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."
Conficius
266- "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın"
Hz. Muhammed
267- "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur"
Hz. Muhammed
268- "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz"
Hz. Muhammed
269- "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"
Hz. Muhammed
270- "Yolculuk azaptan bir parçadır"
Hz. Muhammed
271- "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin"
Hz. Muhammed
272- "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir"
Hz. Muhammed
273- "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır"
Hz. Muhammed
274- "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın"
Hz. Muhammed
275- "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;
1) Ganimetler bana helal kılındı
2) Bana şefaat etme yetkisi verildi
3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)"
Hz. Muhammed
276- "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"
Hz. Muhammed
277- "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"
Hz. Muhammed
278- "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili)
Hz. Muhammed
279- "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur."
Hz.Muhammed
280 "Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır"
Hz. Muhammed
281- "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır."
Hz. Muhammed
282- "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir"
Hz. Muhammed
283- "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar"
Hz. Muhammed
284- "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"
Hz. Muhammed
285- "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır"
Hz. Muhammed
286- "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır"
Hz. Muhammed
287- "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"
Hz. Muhammed
288- "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler."
Seneca
289- "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır."
Seneca
290- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."
Zukianos
291- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."
Zukianos
292- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."
Eflâtun
293- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."
Eflâtun
294- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."
Geothe
294- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."
Conficius
295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."
Gazâli
296- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun."
Hz. Ali
297- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır."
Cuneyd-i Bağdadi
298- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."
Berthard Russel
299- "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım."
Hallac-ı Mansur
300- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..."
Seneca

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 427
favori
like
share
tarkın_37 Tarih: 11.05.2010 18:51
sağolun

teşekkürler
NeV-BaHaR Tarih: 09.05.2010 17:55
çok anlamlı sözler
AYIŞIĞI Tarih: 07.05.2010 23:38
Allah razı olsun Refik abi
ByJavaliS Tarih: 18.05.2009 14:41
Ellerine saglık refik
Çok güzel olmuş...
SU-PERISI Tarih: 17.05.2009 16:32
Ellerine saglık çok güzel olmuş teşekkürler refik
refik Tarih: 16.05.2009 11:59
301- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."
Hz. Muhammed
302- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."
Johann Kaspar Lavater
303- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."
Atasözü
304- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."
Nietsche
305- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir.
Maharaj
306- "Kazayı ancak dua çevirir.
Hz. Muhammed
307- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."
Hz. Osman
308- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...
Mevlâna
309- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım."
Hz. Muhammed
310- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."
A.F.Y
311- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.
'Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."
Ahmed Hulûsi
312- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."
Hz. Muhammed
313- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."
Machiavelli
314- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."
Hz. Muhammed
315-"Acı, bir saati on saat yapar."
William Shakespeare
316- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.
Nietsche
317- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."
Schopenhauer
318- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."
Hz. Muhammed
319- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."
Hz. Muhammed
320- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."
A.F.Y
321- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."
Karacaoğlan
322- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."
Hz. Ali
323- "Bal her ağıza tatlılık verir."
Mevlâna
324- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."
İngiliz Atasözü
325- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."
A.F.Y
326- "Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."
Hz. Muhammed
327- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."
Francis Bacon
328- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."
Hz. Muhammed
329- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."
Alexander Pope
330- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."
Hz. Muhammed
331- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."
A.F.Y
332- "Hazine eziyet çekene gözükür."
Mevlâna
333- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz."
Hz. Ali
334- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."
A.F.Y
335- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."
Hz. Muhammed
336- "Çünki bildim mü'minin kalbinde bir Allah var.
Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.
Her ne var ise Âdem'de var.
Âdemde ara Hakkı sen,
Olma iblis-i şaki Âdem'de sırrullah var."
Seyyid Nesimi
337- "Ehl-i dünya dünyada.
Ehl-i ukbâ ukbâda,
Her biri bir sevdâda,
Bana Allahım gerek."
Lâedri
338- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.
A.F.Y
339- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin."
Hz. Muhammed
340- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir."
Hz. Ali
341- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."
Hz. Süleyman
342- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur."
Hz. Muhammed
343- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."
Hz. Muhammed
344- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."
A. Claudius
345- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."
Mevlâna
346- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."
Hz. Muhammed
347- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.
Hz. Muhammed
348- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.
Hz. Muhammed
349- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."
A.F.Y
350- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke’ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif’e diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi’ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs’e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."
Hz. Muhammed
351- "Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım."
Hızır (a.s.)
352- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur ‘an ‘ı değerlendiremez."
A.F.Y
353- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."
Hz. Muhammed
354- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."
Conficius
355- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."
A.F.Y
356- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."
Chilon
357- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."
Conficius
358- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir.
Hz. Muhammed
359- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır."
Hz. Muhammed
360- "İftira, gıybet tevil edilmez."
A.F.Y
361- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler."
Voltaire
362- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: 'Onda sizin hiç bir nasibiniz yoktur!' diye seslenilecek."
Hz. Muhammed
363- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."
Atasözü
364- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."
S.Smiles
365- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."
Hz. Muhammed
366- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."
A.F.Y
367- "Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullarda Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."
Hz. Muhammed
368- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."
Hz. Muhammed
369- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."
Buda
370- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."
Hz. Muhammed
371- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."
A.F.Y
372- "Senden sana sığınırım."
Hz. Muhammed
373- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."
Shakespeare
374- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."
Hz. Muhammed
375- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."
Hz. Muhammed
376- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."
Abraham Lincoln
377- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."
Hz. Muhammed
378- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"
Pir Sultan Abdal
379- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."
Hz. Muhammed
380- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."
Mevlâna
381- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."
Çin atasözü
382- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."
Hz. Muhammed
383- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."
Mevlâna
384- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."
Voltaire
385- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."
Hz. Muhammed
386- "Büyük balık dipte yüzer."
İngiliz atasözü
387- "Sebat başarının en büyük garantisidir."
S.Smiles
388- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)
Hz. Muhammed
389- "İşleyen demir ışıldar"
Atasözü
390- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."
Hz. Muhammed
391- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa'nın ümmeti dediler. Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için).
Hz. Muhammed
392- "Kırılma, eğilmeyi bil."
A.F.Y
393- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."
Hz. Ali
394- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum."
Hz. Muhammed
395- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."
Hz. Ömer
496- "Yükselen her şey düşer."
Sallut
397- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."
A.F.Y
398- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."
Hz. Muhammed
399- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."
Napolyon
400- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,
Gerisi et ve kemiktir bir yığın."
Mevlâna
refik Tarih: 16.05.2009 11:54
201- "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür."
Fransız Atasözü
202- "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)"
Hz.Muhammed
203- "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)"
Hz.Muhammed
204- "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)"
Hz.Muhammed
205- "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.)
Hz. Muhammed
206- "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir."
Eflâtun
207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz."
Bud Holiday
208- "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar."
Ovidius
209- "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.."
Pir Sultan Abdal
210- "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.."
Hz-Ali
211- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma."
Shakespeare
212- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek."
John Gaisworty
213- "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır."
Darwin
214- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."
Voltaire
215- "Selamet, muhalefeti ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..."
Cüneyd-i Bağdadi
216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir.."
Ebu Hafs
217- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.."
Hz.Muhammed
218- "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.."
Hz.Muhammed
219- "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.."
Serrac
220- "Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.."
Hz.Muhammed
221- "Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.."
Cüneyd-i Bağdadi
222- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!."
Ahmed Hulûsi
223- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.."
Hz.Muhammed
224- "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar.."
Cüneyd-i Bağdadi
225- "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.."
Hz.Muhammed
226- "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,
Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...
Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,
Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..."
Abdulkerim Ceyli
227- "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.."
A.F.Y
228- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."
Albert Einstein
229- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır."
A.F.Y
230- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür."
Ahmed Hulûsi
231- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz."
A.F.Y
232- "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."
Hz-Ali
233- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır."
Lucille S. Harper
234- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor."
George Bernard Shaw
235- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir."
Philip Sidney
236- "Okunacak en büyük kitap insandır.."
Pir Haci Bektasi Veli
237- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."
Tolstoy
238- "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir."
A.F.Y
239- "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.."
Ahmed Hulûsi
240- "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!."
Ahmed Hulûsi
241- "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,
Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden...”
Abdûlkerim Ceyli
242- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.."
Montesquieu
243- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."
Albert Einstein
244- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.."
Leo Tolstoy
245- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.."
Hz.Muhammed
246- "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.."
Yunus Emre
247- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.."
Hz.Muhammed
248- "Bilinenin ispatı gerekmez.."
AFY
249- "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir."
A.F.Y
250- "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.."
Ken'ân Rifâî
251- "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..
'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..
Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...
Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.."
Ahmed Hulûsi
252- "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
Hoşgörülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol...."
Mevlâna
253- "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir."
A.F.Y
254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"
Balzac
255- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla."
Geothe
256- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı."
Sadi
257- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."
Yıldırım Beyazıt
258- "Tohum ek, vermezse toprak utansın."
Necip Fazıl
259- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir."
W.Shakespeare
260- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."
Balzac
261- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur."
Hyman Rickover
263- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar."
H. Dunant
264- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter."
Conficius
265- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."
Conficius
266- "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın"
Hz. Muhammed
267- "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur"
Hz. Muhammed
268- "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz"
Hz. Muhammed
269- "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"
Hz. Muhammed
270- "Yolculuk azaptan bir parçadır"
Hz. Muhammed
271- "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin"
Hz. Muhammed
272- "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir"
Hz. Muhammed
273- "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır"
Hz. Muhammed
274- "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın"
Hz. Muhammed
275- "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;
1) Ganimetler bana helal kılındı
2) Bana şefaat etme yetkisi verildi
3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)"
Hz. Muhammed
276- "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"
Hz. Muhammed
277- "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"
Hz. Muhammed
278- "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili)
Hz. Muhammed
279- "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur."
Hz.Muhammed
280 "Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır"
Hz. Muhammed
281- "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır."
Hz. Muhammed
282- "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir"
Hz. Muhammed
283- "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar"
Hz. Muhammed
284- "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"
Hz. Muhammed
285- "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır"
Hz. Muhammed
286- "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır"
Hz. Muhammed
287- "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"
Hz. Muhammed
288- "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler."
Seneca
289- "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır."
Seneca
290- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."
Zukianos
291- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."
Zukianos
292- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."
Eflâtun
293- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."
Eflâtun
294- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."
Geothe
294- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."
Conficius
295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."
Gazâli
296- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun."
Hz. Ali
297- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır."
Cuneyd-i Bağdadi
298- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."
Berthard Russel
299- "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım."
Hallac-ı Mansur
300- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..."
Seneca
refik Tarih: 16.05.2009 11:53
101- "Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça."
Hz. Muhammed
102- "Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, menerresulihi, İnna A’teyna."
Hz. Muhammed
103- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin."
Hz. Muhammed
104- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur."
Hz. Muhammed
105- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."
Hz. Muhammed
106- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."
Hz. Muhammed
107- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."
Hz. Muhammed
108- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."
Hz. Muhammed
109- "Dünyada aptallık dışında günah yoktur."
Oscar Wilde
110- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."
Hz. Muhammed
111- "Sual de bilgiden doğar, cevap da..."
Mevlâna
112- "Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."
Demokrit
113- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."
Hz. Muhammed
114- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."
Hz. Muhammed
115- "Ancak durgun su yıldızları yansıtır."
Çin Özdeyişi
116- "Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."
Hz.Muhammed
117- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın’da, at’ta ve evde’dir."
Hz. Muhammed
118- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."
Hz. Muhammed
119- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."
Hz. Muhammed
120- "Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var."
Michel Buton
121- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."
Hz.Muhammed
122- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.
Hz.Muhammed
123- "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."
Hz. Muhammed
124- "Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür."
Hz. Muhammed
125- "Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir."
Hz. Muhammed
126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala."
Mevlâna
127- "Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir."
Emerson
128- "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."
Hz. Muhammed
129- "İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir."
İbn-i Sina
130- "Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur."
Hz. Muhammed
131- "Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan’ın kötülüğünden Allah’a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir."
Hz. Muhammed
132- "Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik."
J.Ernest Renan
133- "Mü’min bir yuvadan iki kere ısırılmaz."
Hz. Muhammed
134- "Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır."
Hz. Muhammed
135- "Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır."
Hz. Muhammed
136- "Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır."
Francis Picabia
137- "Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir."
Conficius
138- "Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur."
Hz. Muhammed
139- "Herkes Cennet’e kendi yoluyla gider."
Büyük Frederick
140- "Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır."
Hz. Muhammed
141- "Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz."
Muhammed İkbâl
142- "Benim Duam hayatımdır."
Conficius
143- "Gerçek Dua hissedilendir."
A.F.Y
144- "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar."
Hz.Muhammed
145- "Tenzih ve Teşbih’in eşdeğerde yaşanışı Tevhid’dir."
Ahmed Hulûsi
146- "Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü..."
Yunus Emre
147- "Keşke şirk, pişmanlık küfürdür."
Ahmed Hulûsi
148- "Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz."
Mevlâna
149- "Aşka "delilik" diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın."
Muhammed İkbal
150- "Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."
Hz.Muhammed
151- "Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir."
Hz.Muhammed
152- "Kadınlara itaat nedamettir?."
Hz.Muhammed
153- "Putların anası, nefs putudur."
Mevlâna
154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?.
Mevlâna
155- "Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez."
A.F.Y
156- "Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır."
Hz.Muhammed
157- "Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım."
Hz.Muhammed
158- "Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın."
Hz.Muhammed
159- "Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı."
Hz.Muhammed
160- "Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır."
Hz.Muhammed
161- "Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır."
Hz.Muhammed
162- "Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok."
Mevlâna
163- "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır."
Hz.Muhammed
164- "Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.
Hz.Muhammed
165- "Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz."
Mevlâna
166- "Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır."
Goethe
167- "Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir."
Richard Bach
168- "Tırtılın 'dünyanın sonu' dediğine, Usta 'kelebek' der."
Richard Bach
169- "Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür."
Mevlâna
170- "İlk günah, olanı sınırlamaktır."
Richard Bach
171- "Hakikat çıplak gezmeyi sever."
Alman Atasözü
172- "Gülün annesi ,dikendir."
Mevlâna
173- "Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır."
Hz.Muhammed
174- "Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur."
Mevlâna
175- "Düşünmek görmektir."
Balzac
176- "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar"
Yahya Kemal
177- "İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur."
Freud
178- "Kelimelerin kölesi olma."
Thomas Carlyle
179- "Kimden kaçıyoruz kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz? Hak’tan mı? Ne boş zahmet!"
Mevlâna
180- "Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini..."
Mevlâna
181- "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır."
Einstein
182- "Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler."
Aldoux Huxley
183- "Durumlar değişmez, biz değişiriz."
Henry David Thoreau
184- "Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız."
Halil Cibran
185- "Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!"
Benjamin Disraeli
186- "Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim
Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına
Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabe’sine kalbim
Tevrat levhalarına, Kur’an sayfalarına.
Ben Aşk dininin müntesibiyim
Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada."
Muhiddin-i Arabi
187- "Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman’ın eline değer."
Hz.Muhammed
188- "Dikkat et Allah’ın dışındaki her şey batıldır."
Lebid
189- "Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu."
Hz.Muhammed
190- "Kendini bilen Rabbini bilir."
Hz.Muhammed
191- "Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır."
Hz.Muhammed
192- "Biriniz namaza durduğunda ancak Rab’bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır."
Hz.Muhammed
193- "Beni gören Hakk’ı görmüştür."
Hz.Muhammed
194- "Ben Rahman’ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum."
Hz.Muhammed
195- "Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir."
Muhiddin-i Arabi
196- "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş."
Baki
197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir."
Esat Muhlis Paşa
198- "Ecele çare olmaz."
Fransız Atasözü
199- "Kurt dumanlı havayı sever."
Fransız Atasözü
200- "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım."
Fransız Atasözü