Firmalarda Kariyer Planlama meslegi hakkinda bilgiler

FİRMALARDA KARİYER PLANLAMA


Öncelikle kariyer planlamasının organizasyonun bir bölümünde yapılıp, diğer bölümlerinde yapılmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Organizasyonu bir bütün olarak düşünmek lazım. Çünkü kariyer haritalarında sadece bölüm içi değil, bölümlerarası geçişler de yer alır. Hatta bir çok örgütte üst düzey yönetime gelebilmek için personelin örgütün farklı bölümlerinde çalışması aranır ki yönetime geldiğinde her bölümün işlevi hakkında bilgi sahibi olabilsin. Sözgelimi "talent pool" uygulamalarında üst yönetime gelebilecek adaylar bilinçli bir şekilde rotasyona tabi tutulur... Kuşkusuz bu programa tabi tutulanların hepsi üst yönetime gelemez.

Bir örgütte çalışanlar için bir kariyer planı yapılabilmesi için, ana hatları ile de belirlenmiş olsa genel bir kariyer haritasının olması gerekir. Genel kariyer haritasının çıkarılabilmesi için ise, iş analizleri sonucunda ortaya konan, görev/iş tanımlarının ve niteliklerinin açıkça ortaya konması gerekir ki görevler arasındaki ilişkiler ve bunlar arasındaki geçişler için gerekli olan özellikler belirlenebilsin.

Dolayısı ile bir örgütte ciddi bir kariyer
planlamasından sözedebilmek için şu aşamalardan geçilmesi gerekir :

1. İş analizlerinin yapılması
2. İş tanımları ve iş niteliklerinin belirlenmesi
3. Örgüt organizasyon şemasının oluşturulması (ilk iki çalışmanın sonunda)
4. Örgütün genel kariyer haritasının çıkarılması
5. Örgüt kariyer yönetimi politikasının (kullanılacak araç ve uygulamalar ile bunların önem dereceleri) belirlenmesi
6. Çalışanların yetkinliklerinin (niteliklerinin) ve eğilimlerinin (isteklerinin ) belirlenmesi (Bunun için de yine bunları ortaya çıkarabilecek bir performans yönetimi sisteminin önceden kurulmuş olması gerekir.)
7. Çalışanların kariyer haritalarının ortaya çıkarılması ve örgüt içi kariyer danışmanlık sisteminin kurulması.
Görüldüğü üzere kariyer planı yapmak için bir çok çalışmanın yapılması gerekiyor. Kariyer planlaması öyle bir uygulamadır ki, onun öncesinde bir çok İK sürecinin işletiliyor olması gerekir. (Kitabımın 7. Bölümünde kurumsal kariyer yönetiminin diğer insan kaynakları süreçleri ile ilişkilerini genel hatları ile bulabilirsiniz...) Yani kariyer planlaması bir binanın çatısı gibidir. Onun öncesinde sağlam bir temel, kolon, kirişler, duvarlar olacak ki, tavan çökmesin!...
Yukarıda belirttiğim aşamalardan ilk üçünü bir binanın temeline, sonraki üçünü kolon kiriş ve duvarlara, son aşamasını da çatıya benzetebiliriz. (nihai amaç çalışanların kariyer planlarını yapmak olduğuna göre...)
Şimdi bu verdiğim ön bilgiler doğrultusunda çektiğim fotoğrafın siz hangi karesinde yer alıyorsunuz ? Öncelikle örgütünüzün mevcut durumunu saptamanız gerekiyor... Ancak ondan sonra neler yapılması gerektiği ortaya konabilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 446
favori
like
share