Azər Dadaşov Həyatı - Azər Dadaşov Kimdir - Azər Dadaşov Biyografi - Azər Dadaşov Resimleri - Azər Dadaşov Hakkında - Azər Dadaşov Eserleri
Bəstəkar, 1946-cı il dekabrın 1-də anadan olub. "Humay" mükafatı (2001)

ƏSƏRLƏRİ: Solo fleyta üçün sonata (1990); Xor və simfonik orkestr üçün 9 saylı Simfoniya (1990); Kamera orkestri üçün 2 saylı Konsertino (1991); Nəfəsli orkestr üçün "Azərbaycan marşı" (1991); Zərb alətləri üçün miniatürlər (1991); Hoboy və piano üçün 3 Romans (1991); "İçəri şəhər" - nəfəsli Kvintet (1991); Piano üçün 3 saylı Sonatina (1991); D.Mustafayevin söz. xor və simfonik orkestr üçün "Sülh nəğməsi" Kantatası (1992); Simfonik orkestr üçün 8 saylı Simfoniya /2-ci red./ (1992); Kamera orkestri üçün "Tutti" Süitası (1992); "Balaca Muqun sərgüzəştləri" uşaq operası /V.Qaufun əsəri üzrə/ (1993); a'capella xoru üçün "Şəhriyar" Odası (1993); Piano üçün 4 saylı Sonatina (1993); R.Rövşənin söz. xor və simfonik orkestri üçün "Səhərə inan" lirik poeması (1993); "Ave, Maria" - solist, xor və kamera orkestri üçün Ariya (1994); "Dostumun xatirəsinə" Requiem-poema /L.Vaynşteynə həsr edilib/ (1994); Füzulinin söz. "Aruzilər məzhəri" vokal silsiləsi (1996); Füzulinin söz. "Könül həmdəmi" Qəsidəsi (1996); Skripkaçılar ansamblı, violonçel və piano üçün Kiçik konsert (1996); Nəfəsli orkestr üçün "Mərdlik marşı" (1996); Füzulinin söz. solist və a'capella xoru üçün "Heyrət" Kantata-plakatı /M.Füzulinin 500 illiyinə həsr olunub/ (1996); "Katarsis" - simfonik orkestr və səs üçün 10 saylı Simfoniya (1996); Simfonik orkestr üçün 11 saylı simfoniya /Şuşaya həsr olunub/ (1997); R.Bağırın söz. "Təbiəti qoruyaq!" Ekoloji himni (1998); Nəfəsli orkestr üçün "Zəfər marşı" (1998); Z.Xınalının söz. "Heydər atamız" Təntənəli mahnı (1998); Solo hoboy üçün Capriccio (1998); F.Sadığın söz. "Ana Yurd" - Kantata-apofeoz (1998); Simfonik orkestr üçün "Qələbə sevinci" Təntənəli marşı (1998); Simfonik orkestr üçün Divertisment (1998); Əjdər Olun söz. qiraətçi, xor və simfonik orkestr üçün "Bu Vətən ölə bilməz" - Kantata-and (1999); Piano üçün "Üç badam, bir qoz" Süitası (1999); Azərbaycan və Türk şairlərinin söz. "Ey haqq, yaşa!" - Kantata-epitafiya (2000); Nəfəsli orkestr üçün təntənəli musiqi - "Salam!" (2000), B.Vahabzadənin söz. solist, xor və simfonik orkestr üçün "Ulu Qorqud" Odası (2000); İki soprano və simfonik orkestr üçün "Bahar duası" Ariyası (2000); "Lətifələr" - xalq çalgı alətləri orkestri üçün 3 saylı Süita (2001); "Atmacalar" - piano üçün 6 konsert-pyes (2001); M.Cavidlinin söz. uşaq xoru üçün "Yeni Azərbaycan" Marşı (2001); B.Vahabzadə və T.Fikrətin söz. uşaq xoru üçün "Birlik andı" (2001).Kinofilmlərə musiqi: "Şahid qız" (1990), "Yuxu" (1994), "Özgə vaxt" (1996). "Yanmış evin nağılı" dram tamaşasına musiqi /müəllif - A.Həsənoğlu/ (1992).
Filmoqrafiya
1. Altı Duru, Üstü Quru (1983)
2. Anın Quruluşu (1980)
3. Arvadım Mənim, Uşaqlarım Mənim (1978)
4. Arzunu Yarat (1977)
5. Bəhri-Təhvil (1979)
6. Dəcəl Dovşan (1981)
7. Ev Dirəyi-El Dirəyi (1982)
8. Əzizə Cəfərzadə (1999)
9. İmtahan (1987)
10. Kimdir Müqəssir? (1984)
11. Qəribə Əjdaha (1984)
12. Məkanın Melodiyası (2004)
13. Özgə Vaxt (1996)
14. Pəncərədə İşıq (film-tamaşa)
15. Şahid Qız (1990)
16. Şəhərli Biçinçilər (1986)
17. Sehrli Ləçək (1983)
18. Uçan Zürafə (1983)
19. Yeni Evlənənlər (1983)
20. Yuxu (2001)

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 704
favori
like
share