El Sanatları - Geçmişten Yansıyanlar - El Sanatları Nedir


İnsanoğlunun çağlar boyunca izlediği gelişim süreci incelendiğinde ortaya çıkan el sanatlarının hep bir ihtiyacı karşılamak üzere üretildiği sonucuna varılır.

Anadolu topraklarında üretilen el sanatları için de bu durum geçerlidir. Anadolu insanı yün pamuk tiftik keten gibi hammaddelerden barınağını (çadırını) dolabını (çuvalını) yaygısını bebeğini taşıyacağı malzemeyi (çarpana) dokumuştur ve dokuduğunu kesip dikerek giysisini yapmıştır. Ahşap maden cam deri toprak kemik ve boynuz gibi maddeleri de beceriyle şekillendirip mutfak araçlarını tarım ve hayvancılıkta kullanacağı aletleri mobilyasını ve süslerini tasarlayıp üreterek ve ürettiğini kullanarak yaşamını sürdüre gelmiştir.

Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler olan el sanatları asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim bilim teknik ve diğer alanlardaki gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki gelişim düzeyi paralellik gösterir.

İnsan topluluklarının ürettikleri ürünlerin el sanatları içinde değerlendirilebilmesi için; estetik değerler taşıması o topluluğun duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesi maddi karşılığı olmadan üretilmiş olması eser halinde ortaya çıkışından sonra çevresinde bir takım gelenek ve görenekler meydana getirmiş olması gerekir.

Anadolu birçok uygarlığa beşiklik ettiği ve bu uygarlıkların kültür varlıklarını yeni bir sentez içinde sürdürerek her köşesinde yaşatmakta ve bu nedenle Anadolu el sanatlarının kökleri çok eskilere gitmektedir.


.:: El Sanatları Çeşitleri
.: Ağaç İşleri Oymacılığı
.: Kaşıkçılık
.: Tarakçılık
.: Semercilik
.: Bastonculuk
.: Süpürgecilik
.: Sepetçilik
.: Hasırcılık - Çömlekçilik
.: Sıcak Demircilik
.: Bakırcılık
.: Pabuççuluk
.: Yorgancılık
.: İşlemeler
.: Çorap ve Eldivenler
.: Kumaş Dokumacılığı
.: Kilim Dokumacılığı
.: Mutafçılık/Keçecilik
.: Saraçlık

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 701
favori
like
share