Trabzon Halk Dili Deyimleri - Trabzon Lehçesi - Trabzon Deyimleri - Trabzon Deyimler Sözlüğü
A
1- Adamdan adam çıkartur da , ekmeğini çıkartamaz

2- Ağır basınca yenlik kalkar

3- Akılsız baş, neyler tıraş

4- Aklun var, neylersun bana, Aklaun yok neylersun bana?

5- Akşamdan kavurdum, sabahtan savurdum

6- Akşamun hayri, sabahun şerrinden eyidir

7- Anan soğan, boban sarmusak, nerden çıkdun gülbeşeker

8- Anasina bak, kizini al, ipliğini çek bezini al

9- Araba yol gösterdikten sonra yol gösteren çok olur

10-Ateşin şiddetini kazan bilir

11- Ayranun beyaz olsun, sinek Bağdattan gelur

12-Afkurmasını bilmeyen köpek koyuna kurt getirir

B - C - D

1- Baş bulunsun da iş tıraşa kalsun

2- Bayram çöreğiylan köpek doymaz

3- Bu deduklerune taş osirur deve güler

4- Bugün buldum bugüne, son kerimdir yarına

5- Buldum bir at, Nene lazım berat, merat

6- Cefayı çekmeyen aşık, Sefanın kadrini bilmez

7- Çakalsız orman olmaz

8- Deliluk üç türlüdur: Zır deli, Zırzır deli, Hınzır deli

9- Denize düşenun yağmurdan pervası olmaz

10- Denize düşse kıçı da baluk tutar ( talihli adam anlamında)

11- Dere mülkünü koymaz, yetim hakkını koymaz

12- Derindir bu guyi, gümbürder suyi

13- Deve kadar boynun olacağına horos kadar aklun olsun

14- Dökülen süt kabını doldurmaz

15- Dünyada üç şeye çare bulunmaz : Göğe direk, denize kapak, ölüme çare

16- Düşün düşun bokdur işun

17- Bacanak bacanağı dere başukarı arar

18- Denizde baluk, tavayı attum üstine

19- Çıha göründüğü halde bitmez

E

1- Eğri geminin doğru seferi olur

2- Ekiz eldi, gani simdi

3- El ararsan öp elini başına koy

4- Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz

5- Ellere yol olur, bize yok olur

6- Et giren yere dert girmez

7- Bekle eşeğum bekle, manca (yemek) pişerde yersun

8-1- Elun elinlan yılına tutma bozuktur

F

1- Fakir olup düşünmekten, uyuz olup kaşınmak iyidir

G

1- Gaval oldi, şaval oldi, Estek oldi, Köstek oldi

2- Gençliğim geçti guş gibi, İhtiyarlık geldi kuş gibi, Dünyayı geçirdim duş gibi

3- Gezen aslan yatan tilkiden iyidir

4- Gurbağa kanatlandı sefere niyetlendi

5- Gül dikene yakışır

H

1- Ha deli havli

2- Halamun daşaği olsa emice çağıracaydum

3- Hastadır yatamaz, Yastadır satamaz

4- Hayvanlık, çok yemek içmek ile olur, insanlık okuyup yazmaklan

5- Herkesle geçen kara gün bayram olur

6- Hımhımlan burunsuz, Birbirinden uğursuz

7- Ellere çayır çimen yaz olur, bize poyraz ile kar olur

8- Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağini

İ

1- İnsaboğli hillebazdur

Kimse bilmez fendini

Her kime eğluk edersen

Sakın ondan kendini

2- İki şoza bir güneli üstünde bir hap****oli (şoz: güneş almayan yer hap****oli:hamsili ekmek

K

1- Kaburgası kalın olan modoldan alır

2- Kedinin kuvveti samanlığa kadar gider

3- Kel başa şimşir taraki O da ne kadar ırak

4- Kendim ettim kendim buldum, gül gibi sarardım soldum

5- Kesene güven borozancıbaşı yazıl

6- Kişiye her iş ala görülür, kuzguna yavrusu anka görünür

7- Kırk yılda bir hırsızlığa çıktık, ay bacadan doğdu

8- Köpeksiz köy bulmuş değneksiz geziyor

9- Köpek su içmekle deniz mindar olmaz

10- Kurdun adı çıktı, çakallar köyü yıkıyor

11- Kurt kocayınca köpeklere maskara olur

12- Küçük bir delik koca gemiyi batırır

13-Kestane kumuşiden çıkmışda gerisini beğenmemiş

14- Komşunun karni ağardi, sen kendi karnini oğuştur

15- Korkma kışın kışından, kork aprilin ( nisan ayının ) beşinden

16- Köpeği andun kutilayu kahirla

17- Kedi anasinun cani içun sıçan tutmaz

M

1- Merdiven ayak ayak çıkılır

2- Mezarcı öldüde kazma bulunmadı

N - O - Ö

1- Ne iyi adamdan doyulur ne iyi günden

2- Oğlan yedi oyina gitt, çoban yedi koyina gitti

3 - Ölü gözünde yaş olmaz, imam evinde aş olmaz

P

1- Peşengi karga olanın, gudiği leşden kalkmaz

2- Peynirin iyisi kıllı tulumda olur

S

1- Salduk bayira, Allah kayira

2- alep gügümü gibi kaynar

3- Sen efendi, ben efendi, Atı kim tımar eylesin

Anlatılmak istenen bir olayı ve yapılması istenen bir işin kinaye yoluyla en kısa bir cümle ile karşı tarafa anlatılması biçimidir. Türk Halk Folklörü’nün ayrılmaz bir parçası olan ve yöremize has deyimlerden bir kısmı
Toprak yiyen.
Sende yoksa, hiç kimse de yoktur.
Kız tarafı, naz tarafı.
Biz de aş yok (herhangi bir konuda çözüm getirmemek)
Yandı yürekler.
Ne bileyim.
Ele gelmek. (yakınlaşmak)
Çok daha beklersin (olmayacak şey)
Hiç olmadan iyidir.
Darlanmak.
Annenin kaderi, kızına çeyizdir.
Kızını dövmeyen, dizini döver.
Tencere yuvarlandı, kapağını buldu.
Bak anasını, al danasını.
Babası ne ise, oğlu da odur.
Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu.
Bu dünya, etme bulma dünyası.
Az veren candan, çok veren maldan verir.
Kırk kere ölç, bir kere biç.
Yedi defa düşün, bir defa söyle.
Eşek ne bilir, tımar nedir.
Adam olda, süpürge bağla.
Kime niyet , kime kısmet.
Kazanan övünmesin, yiyen övünsün.
Çok dinleyen, çok işitir.
Deme, işitme.
Adın reşit, sen de işit.
Malını hırsıza teslim et.
Ağzını bıçak açmamak.
Ağzını aramak.
Ağıza tat boğaza feryat.
Attan inip eşeğe binmek.
Ayın ondördü.
Burnu havada.
Çakmağına yanmak.
Çoği gitti azı kaldı.
Tatlı diken.
Ekmek elden su gölden.
Hergesi gendi gibi bilmek.
İvidini çividini bilmek.
İçi gara.
İki canli.
Kim vurdiya gitmek.
Karanlığa taş atmak
Kırk tövbeyi bir vermek.
Lügat parçalamak.
Okka altına girmek.
Şeytan kulağına kurşun.
Vız gelmek tırıs gitmek.
Yerden kesmek.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 595
favori
like
share