Sistem Mühendisliği meslegi hakkinda bilgiler

Sistem Mühendisliği

Sistem Mühendisliği belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde, karmaşık sistemlerin modellenmesi,iyileştirilmesi, üretimi, kontrölü ve tasarımına yönelik bir mühendislik dalıdır. Temel amacı, uygun metodoloji, prosedürler ve uygun teoriler kullanarak gerçek hayatta karşılaştığımız büyük ölçekli ve kapsamlı problemlere sistem yaklaşımı ile çözüm geliştirmektir. Sistem yaklaşımı, sistemi, oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmak yerine tüm sistemi bir bütün olarak ele alan, disiplinler arası bir yaklaşımdır.
Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler genellikle teknik, biyolojik, sosyolojik, çevresel, endüstriyel, politik, finansal ve ekonomik sistemlerden en az birkaçının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem mühendisliği programlarının amacı, işlevsel olarak tek ve bütün bir birim olan karmaşık sistemlere yönelik tüm temel kavram, araç, ve metotları öğrenciye sunmaktır. Sistem mühendisleri bu tip sistemlerin modellenmesi, kontrolü ve optimizasyonu (en iyileme) ile ilgili çalışır. Ayrıca sistemin farklı unsurları arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri ortaya çıkarır.
Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği bölümü bünyesinde Endüstri Mühendisliği ve Kontrol-Otomasyon Mühendisliği opsiyonları, birbirini destekleyen ve bütünleyen bir yapıda yer alır.
Bölümümüzde, ilk iki sene ağırlıklı olarak ileri mühendislik çalışmaları için gerekli olan fen ve temel mühendislik altyapısı sağlanır. Daha sonraki iki yılda ise modern sistem mühendislerinin gereksinim duyacağı disiplinler arası mühendislik aktiviteleri için gerekli olan bilgisayar uygulamalarını da kapsayan profesyonel düzeyde bilgi birikimi kazandırılır. Dördüncü yılda öğrencilere verilen bitirme projeleri endüstriyel ve hizmet sistemleri uygulamalarında karşılaşılan gerçek problemleri içerir ve öğrencilerin yaratıcılık ve motivasyonlarını artırmalarına olanak sağlar. Eğitim programında ağırlık, yöneylem araştırması, iletişim sistemleri, karar destek sistemleri, sayısal sistemler, kontrol ve kumanda sistemleri, üretim ve yönetim sistemleri hakkındaki teorilere ve bunların pratik uygulamalarına verilmiştir.
Sistem Mühendisliği, farklı disiplinlerden, örneğin bilgisayar bilimi, yöneylem araştırması, kontrol mühendisliği gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanabilen bir mühendislik dalıdır. Sistem Mühendisliğinin önemli bir desteği bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar teknolojisi sadece mühendislik ve matematiksel hesaplamalar açısından değil, simülasyon, otomatik kontrol, diğer bilgilerin değerlendirilmesi ve otomatik görev atama işlemlerinde de önemli rol oynamaktadır.


Basit alt sistemlerin ve ya bu alt sistemlerden oluşan karmaşık sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır. Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler genellikle teknik, biyolojik, sosyolojik, çevresel endüstriyel, politik, finansal ve ekonomik sistemlerden en az birkaçının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem mühendisliği programları, işlevsel olarak tek ve bütün bir birim olan bu karışık sistemlerin analizi için gerekli tüm temel kavram, araç ve metotları öğrenciye sunar. Farklı disiplinlerden çeşitli yöntemleri bir arada kullanabilen sistem mühendisliği programlarını en temel araçlarından bir tanesi de bilgisayarlardır. Sistem mühendisleri çok farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar içinde oldukça farklı birim ve kademelerde (Üretim, planlama, kontrol, yönetim gibi) görev alabilirler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 600
favori
like
share