ığdır aralık ilçesi hakkında bilgi

Aralık'ın Coğrafik Konumu

Coğrafi Durum :
Aralık ilçesi; Iğdır ilinin ve aynı zamanda da ülkemizin en doğu uç noktasını teşkil eder. Türkiye'nin üç ülkeyle komşu ve müşterek sınırlarının bulunduğu tek kavşak noktası durumundadır. İlçenin doğusunda 49 km'lik sınırı ile İran yer almaktadır. Kuzeyinde 10 km.lik sınırı ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 56 km'lik sınırı ile Ermenistan bulunmaktadır. Batısında Iğdır ili, güneyinde de Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ile Doğubeyazıt ilçesi yer almaktadır.

Yüz ölçümü 611 km2 ve rakımı 825 metre olan ilçenin genel nüfusu 2000 nüfus tespiti sonuçlarına göre 21.747'dir. Bu nüfusun 8.115'i (%37) ilçe merkezinde, 13.632'si (%63) köylerde yaşamaktadır. 1990 sayımındaki genel nüfusu, 17.983 olan içenin nüfus arışı, 1990-2000 döneminde yaklaşık %19 olmuştur.

Merkez ilçe belediyesi haricinde belediye teşkilatı bulunmayan ilçenin 22 köyü bulunmakta olup, ilçe merkezi ve köylerde yerleşim genel olarak topludur. Konutlar, genellikle kerpiç ve toprak damlı yapılardan oluşmaktadır. Köylerin bir kısmı Nisan ve Mayıs aylarında yaylalara çıkmakta ve Eylül ayının sonlarına doğru dönmektedirler.

Dilucu sınır kapısına 37 km., Iğdır il merkezine 46 km. mesafede bulunan ilçenin, anayol güzergâhında bulunan bütün köy yolları asfalt, diğer köy yollan stabilize kaplamadır.

Birkaç mezrasının dışında, elektriksiz ve telefonsuz köyün bulunmadığı ilçede, merkezde yeterli içme suyu mevcuttur. İlçede, her yıl düzenlenen nevruz kutlamaları dışında tiyatro, sinema, fuar, panayır gibi kültürel etkinlikler bulunmamaktadır.

İlçede, bir adet Ziraat Bankası Şubesi, bir adet Tarım Kredi Kooperatifi ve bir adet de Esnaf Kefalet Kooperatifi bulunmaktadır.

İlçenin asayiş ve güvenlik hizmetlerinin icrası için İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı bulunmaktadır. Sınır güvenliği ise, Hudut Bölük Komutanlıkları ve bağlı karakollarca sağlanmaktadır.

Aralık İlçesi'nin Coğrafik Konumu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer alan İlçemizin kuzey ve kuzeydoğu sınırını Aras Nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı teşkil eder. Bölgenin doğu ve güneydoğusunda Nahçivan ve İran, güneyinde Ağrı İli, batı ve kuzeybatısında ise Kars İli yer almaktadır. Yüzölçümü 3539 Km²’yi bulan ilin, Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmektedir. Bölgenin, yaklaşık %74’üdağlık, %26’sı da ovalık araziden oluşmakta olup, ilçe genelindeki en önemli yükseltiler Büyük ve Küçük Ağrı, Zor, Durak ve Pamuk Dağları’dır. En önemli akarsuları ise Aras ve Karasu nehirleridir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve rutubetli bir mikro klima iklime sahip olan Aralık’ın jeolojik yönden yapısı alüvyoniktir
Merkez ilçede 5 mahalle ile birlikte 20 köyü bulunmaktadır.

Aralık ilçesinde en fazla köy nüfusuna sahip Gödekli ve Hasanhan köyü'dür.

Aralık İlçesi Köyleri

Adetli
Aşağı Çamurlu
Aşağı Aratan
Aşağı Çiftlik
Aşağı Topraklı
Babacan
Emince
Gödekli
Hacıağa
Hasanhan
Karahacılı
Kırçiçeği
Kolikent
Ramazankent
Saraçlı
Tazeköy
Yenidoğan
Yukarı Aratan
Yukarı Çamurlu
Yukarı Çiftlik
Yukarı Topraklı


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4046
favori
like
share