Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar:

* a-ra-ba
* bi-çi-mi-ne
* in-sa-nın
* ka-ra-ca
* alt-lık
* al-dı

Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar:

* bir-lik
* sev-mek
* Türk-çe
* Kork-maz

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır:

* band-rol
* kont-rol
* port-re
* prog-ram
* sant-ral
* sürp-riz
* tund-r
* volf-ram

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-
yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-
na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti-
ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.
(Ömer Seyfettin)

Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur:

* ba-şöğ-ret-men
* il-ko-kul
* Ka-ra-os-ma-noğ-lu

Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:

........................................................................... ................................ u-
çurtma değil,
........................................................................... ...........................uçurt-
ma;
........................................................................... ....................... müdafa-
a değil,
........................................................................... .......................... müda-
faa;

Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

........................................................................... ........................ Edirne'
nin...
........................................................................... ....................... Ankara'
dan...
........................................................................... .......................... 1996'
da...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 392
favori
like
share
Nehir Tarih: 28.05.2009 20:39
Gereksiz kelimeler girmişti sildim sayestem..emeğine sağlık...