Cerrahi Teknisyeni Kimdir ? - Cerrahi - Sağlık - Meslekler - Teknisyenlik - Cerrahi Teknisyeni


Cerrahi Teknisyeni Kimdir ?

Türk iş gücü piyasasında Cerrahi Teknisyenleri yerine görev yapan personelin, sağlık sektöründe geçmişte ve günümüzde yaygın olarak tecrübeli ameliyathane personeli veya hekimler tarafından işbaşı eğitimi ve/veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir.

Cerrahi teknisyenlerin tanımını yapacak olursak; mesleğin tüm cerrahi branşlarda alet ve makinelerin kullanımının çeşitli bilgi ve becerileri kapsaması nedeniyle yaklaşık 1,5 yılı bulan sistemli mesleki eğitim faaliyetleri sonunda sertifika sahibi Ortopedi - Genel Cerrahi - Beyin Cerrahisi - Üroloji - Kalp Damar Cerrahisi - Kbb- Göğüs Cerrahisi - Kadın Doğum ve Plastik Cerrahi branşlarında her tür cerrahi küçük orta ve büyük operasyonda operatörün 1 nci asistanlığını yaparak tecrübe edinmiş, bu cerrahi branşlarda kullanılan cerrahi makine ve ekipmanı hazırlama işlemlerini belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

CERRAHİ TEKNİSYENİ mesleğin gerektirdiği çoğunlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri değişik koşullarda yapabilir.
Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk alabilir ve kendi başına karar verebilir.
Çoğunlukla yanında çalışanları yönlendirir ve denetler.
Cerrahi alet ve malzemeleri tanır, periyodik bakımlarını yapar.
Ameliyat öncesinde operasyonda kullanılacak cerrahi set ve ekipmanların hazırlanmasını sağlar.
Gerektiğinde laporoskopi, atroskopi, endoskopi ve sistoskopi gibi sistemleri kurar daima çalışır halde bulundurur.
İhtiyaç olduğunda ilgili cerrahi branşa ait cerrahi setlerde ihtiyaç duyulan malzemeleri tamamlar.
Malzeme stoklarını kontrol eder.
Ameliyat sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri hazırlatır ve hazır halde bulundurur. Küçük cerrahi müdahale ve pansumanlar ile hastanın preoperatif ve postoperatif bakımlarını yapar .
Meslek ile ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılır.
Meslek ile ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izler.
Anatomi, araç gereç ve ekipman, genel sağlık, sterilizasyon, hijyen,
ilk yardım, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler,mesleki terim ve iş yeri çalışma prosedürleri bilgisi ile el becerisi,
ekip içinde çalışma, dinleme, iletişim, karar verme, öğrenme, öğretme ve
yaratıcılık yeteneklerine sahiptir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1200
favori
like
share