Ağrı Taşlıçay Lisesi - Ağrı - Taşlıçay LisesiMİSYONUMUZ

Çağın gerekleri ile donanmış , özgür düşünen bireyleri yetiştiren uygun eğitim ortamları sağlamak için varız. Kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve yöneten üstün yetenekli bireyler yetiştirmek için varız.

VİZYONUMUZ

Türkiye de ve çağdaş ülkelerdeki eş değer kurumlarla yarışacak düzeye erişmiş kaliteli, seçkin bir kurum olmaktır.Özgün yaklaşım ve oluşumlarla yapılandırılan, takım çalışması anlayışıyla, hizmet verdiklerimizi mutlu ve tatmin edebilecek, her alanda yetiştirdiği başarılı bireyler dolayısı ile geçmiş başarılarından aldığımız güçle bizleri kendi alanımızda küresel kimlik kazandıracak bir kurum olmak.

a-İLKELERİMİZ
1. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,
2. Planlılık
3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,
4. Yöneltme,
5. Eğitim Hakkı,
6. Fırsat ve İmkan Eşitliği,
7. Süreklilik
8. Genellik ve eşitlik,
9. Demokrasi Eğitimi,
10. Laiklik,
11. Bilimsellik,
12. Karma Eğitim,
13. Okul ve ailenin işbirliği,
14. Her yerde Eğitim

b-POLİTİKALARIMIZ

1. Eğitim yönetiminin her düzeyinde Avrupa Birliği ve OECD ülkelerindeki başarı göstergelerini hedeflemek,
2. Hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerini almak, istekleri doğrultusunda hizmetin süreci ve mevzuatı konusunda bilgilendirmek; tüm hizmet alanları kurumun var olma nedeni olarak görmek,
3. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında, din, dil, ırk, mezhep, makam, tanıdık vb. yönleri ayrıcalıklı özellikler olarak görmeyerek hizmet alanların tümüne adil davranmak; hizmetin sunumunda esas olan yasal mevzuatı objektif olarak uygulamak,
4. Kurumun bilgi birikimleri ve yapılan işlemlere ilişkin yasal mevzuat ve gizli nitelikli olmayan bilgilere, ilgililerin kolaylıkla ulaşılabilmelerini sağlamak.
5. Kurumda gerçekleştirilen hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik tüm ilgililerin önerilerini doğrudan veya dolaylı olarak (anket ve öneri köşeleri, yazışmalar vb.) almak; Kalite Kurulu nun incelemesi sonucunda uygulamaya koymak ya da bir üst kuruma iletmek,
6. Kurumda iş süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesinde; kurum mevzuatı ve tüm ilgililerin beklentilerini dengeleyecek şekilde tasarlamak ve geliştirmek.
7. Çalışan ve hizmet alanların şikayetlerinin ilgili bölümler tarafından kabul edilmesi ve en kısa
8. zamanda cevaplanması,
9. Araştırma , geliştirme faaliyetleri ve ekip çalışmaları yaparak ya da yapılan bilimsel araştırma sonuçlarından yararlanılarak, yönetim ve eğitim- öğretim hizmetinin verim ve etkililiğini sürekli olarak geliştirmek,
10. Eğitim ve yönetimin kalitesinin artırılması, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve yeniliklerin sisteme kazandırılmasında lider olmak, 11. Çalışanların görev dağılımı, maddi ve mali kaynakların kullanımı konularında; yapılan çalışma, harcama ve dağıtımlarla ilgili veriler sürekli izlenerek, hedeflerle ve verilerle yönetim anlayışının uygulanmasını sağlamak, kaynak dağıtım ve kullanımını verimli, etkili, adil ve objektif olarak gerçekleştirmek,
12. Kurumsal ve bireysel gelişmeleri Sürekli Eğitim ve İyileştirme anlayışına dayandırarak, eğitim ve iyileştirme sonuçlarını değerlendirmek; standartlaştırma veya düzeltme uygulamalarıyla hayata geçirmek,
13. Müdürlüğümüzle ilişki tüm kurum ve insanların, paydaşlarımızın Beypazarı Lisesinin değerli bir ferdi olduğu gururunu duymaları sağlanarak, dayanışma ve işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirmek.

DEĞERLERİMİZ

1. Görevlerin yerine getirilmesinde objektiflik ilkesinin uygulandığı,
2. Tüm ilişkilerde İnsana Saygı esasının uygulandığı; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve
3. düşüncelerine değer verildiği,
4. Kurumsal ve bireysel gelişmenin Sürekli Eğitim ve İyileştirme anlayışının uygulanması sonucu
5. gerçekleşeceğine inanılarak eğitim ve iyileştirme sonuçlarının en etkin şekilde değerlendirildiği,
6. Çalışmalardaki etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip
7. çalışmalarına gereken önemin verildiği,
8. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlamak,
9. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,
10. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil olunduğu, kuruma katkının tanınıp takdir edildiği,
11. Beypazarı Lisesinin değerli bir ferdi olduğunun gururunun duyulduğu; çalışanlar arasında
12. dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştirildiği, İnanç ve değer duygularına sahip duruma ulaştırmaktır.


ADRES:

Transit Cad.Taşlıçay Lisesi

Taşlıçay / Ağrı

TEL: 551 20 17 - 551 23 17

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 786
favori
like
share