Vatikan, dünyanın en küçük ülkesidir. Roma kentinde bulunan bu devletin toprağı 0,4 kilometrekareyi geçmez. Bu kadar küçük olmasına rağmen Vatikan'ın dünya devletleri üzerindeki etkisi İtalya'dan bile büyüktür. Çünkü Vatikan Devleti Hıristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolik Kilisesi'nin merkezidir. Kilisenin başkanı olan papa burada oturur.

Vatikan İtalya'da, Roma kentinin sınırları içinde Tiber Irmağı'nın sağ kıyısında yer alan, bağımsız, küçük bir devlettir. Yüzölçümü 1 km2, nüfusu ise yalnızca 800 kişi kadardır, ama milyonlarca Katolik için dünyadaki bütün kentlerden üstündür. Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan'da egemenlik papanın elindedir ve devlet papanın atadığı bir vali tarafından' yönetilir.
Vatikan çok küçük olmasına karşın tüm kurumlarıyla tam bir devlettir. Kendi bayrağı, posta hizmetleri, telefon sistemi, güçlü bir radyo istasyonu ve her gün yayımlanan bir resmi gazetesi vardır. Kendi bankacılık sistemi olan Vatikan'ın parası, İtalyan yönetimi ile yaptığı anlaşmaya göre, İtalya sınırlan içinde de dolaşımdadır. Yabancı devletlerle diplomatik ilişkilerini kendi yürüten Vatikan'ın hukuk mahkemeleri ve 100 kişilik küçük bir ordusu da vardır.
Vatikan'daki en ünlü yapılar, San Pietro Bazilikası ile içinde eski ve değerli elyazmalarından oluşan bir kütüphanenin bulunduğu Vatikan Sarayı'dır. Vatikan müzeleri birçok değerli eşya ve yapıtı barındırır.
San Pietro, Hıristiyan kiliselerinin en büyüğü ve en görkemlisidir. Vatikan Sarayı'nı oluşturan büyük yapılar farklı dönemlerde, farklı mimari üsluplarda yapılmıştır. Bazı eski bölümleri İS 4. yüzyıldan kalmadır. San Pietro Bazilikası'nın kriptala-nndaki mezarlar Havariler dönemine aittir. (Kripta, bir kilisede bulunan yeraltı odası ya da mahzen anlamına gelir.) Ana yapılar 16. yüzyılda yapılmıştır. Yaklaşık olarak toplam 1.400 oda ve şapel vardır. Bu yapılar arasında yer alan ünlü Sistina Şapeli'nin geniş duvarlarını Michelangelo resimlemiştir. Vatikan'ın özelliklerinden biri de papanın özel koruyucuları olan İsviçreli muhafızlardır. Gösterişli giysileri Michelangelo tarafından 16. yüzyılda tasarlanan bu muhafızlar Vatikan'a ilginç bir görünüm kazandırır.
1929'da Papalık ile İtalyan hükümeti arasında imzalanan Laterano Antlaşması ile Vatikan ayn bir devlet oldu ve 1870'ten beri İtalyan yönetimi ile doğrudan papanın denetimindeki Papalık Devletleri arasında süregelen çatışma sona erdi. Bu antlaşmayla Papalık Devletleri'nin İtalya'nın bir parçası olduğu kabul edildi. Buna karşılık papa bağımsız Vatikan Devleti'in önderi olarak tanındı.

Tarihte Vatikan
Vatikan eskiden epeyce büyük bir devletti. Toprakları 45,000 kilometrekareyi, nüfusu 3,5 milyonu buluyordu. Sonra, topraklarını komşu İtalya krallıklarına kaptırdı. İtalya Krallığı kurulunca da şimdiki gibi kendi küçük kentçiğiyle sınırlandı. 1929 yılında İtalya Krallığı ile yapılan Laterano Antlaşması'yla Vatikan'ın bağımsızlığı tanındı. Papa bu din devletinin hem dinsel başkanı, hem siyasal başkanıdır.
Papanın oturduğu Vatikan Sarayı Roma'nın kuzeyindeki bir tepe üzerindedir. Ünlü San Pietro Kilisesi de buradadır. Devletin bayrağı, ordusu, parası, özel radyo istasyonu v.b. vardır. 200 kişilik Vatikan ordusunda gönüllü İsviçreli muhafızlar görev yapar. Askerlerin silâhları ve kıyafeti XV. yüzyıldaki gibidir.

Yönetim
Vatikan'ı papa yönetir. Yerel yönetim papanın seçtiği bir valiye verilmiştir. Devletin geliri, yeryüzündeki bütün Katoliklerin bağışlarıyla İtalya Devleti'nin yardımından oluşur. Vatikan'ın en yüksek yönetim organı Kardinaller Meclisi'dir. 70 üyeli bu meclis kendi üyeleri arasından papayı seçer. Üyeler bu meclise seçildiler mi ömür boyu üye kalırlar. Yeni seçilen papa kendi adını kullanamaz, ona ruhanî bir papa adı verilir. Vatikan'da Osservatore Romana adlı günlük bir gazete, Osservatore della Domenica adlı haftalık bir dergi yayımlanır.

Vatikan Sarayı
Vatikan'da San Pietro Kilisesi'nin kuzeyindeki yapılara Vatikan Sarayı denir. XIII. yy.da kurulan ilk yapı, zamanla yapılan eklerle genişledi ve tamamlandı. 1377'de papalık Avignon'dan Roma'ya taşınınca papalar burada oturmağa başladılar. Mimar Bramente, saraya son şeklini vermiştir. Sarayın avlusu, odaları ve salonları Raffaello, Fra Angelico, Pinturicchio gibi ünlü ressamların resimleriyle süslenmiştir.

Vatikan

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. 1000 kişi nüfusa sahiptir.

TARIH
İtalya'nın tarihi ile hemen hemen aynı tarihe sahip olan, dünya Katolik dininin merkezi kabul edilen 44.000 m² lik alana sahip Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir, devlet başkanı Papa'dır.
1929'da İtalya Devleti ile Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi.

Papa'nın Kabul Günü


Papa'nın kabul günü genellikle haftada bir kez çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleştirilir. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekir. Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi istenmektedir. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınlar, uzun kollu, başı kapalı ve sade giysiler giymek zorundadırlar. Koyu renkli veya dikkati çekmeyen elbiseler tercih edilir. Erkeklerin ise koyu renkli ceket ve kravat ile katılmaları uygun görülmektedir.
Tam adı: Vatikan Devleti
Yüzölçümü: 0.44 km²
Başkenti: Vatikan
Para birimi: Avro (Euro)
Dili: İtalyanca Latince Fransızca
Nüfusu: 700 kişi (2006 tahmini)
Ortalama Ömür: 80 yıl
Okur yazarlık oranı: % 100
Kişi başına düşen milli gelir: -


Tarih
İtalya'nın tarihi ile hemen hemen aynı tarihe sahip olan, dünya Katolik dininin merkezi kabul edilen 44.000 m² lik alana sahip Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir, devlet başkanı Papa'dır.
1929'da İtalya Devleti ile Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi.

Papa'nın Kabul Günü
Papa'nın kabul günü genellikle haftada bir kez çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleştirilir. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekir. Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi istenmektedir. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınlar, uzun kollu, başı kapalı ve sade giysiler giymek zorundadırlar. Koyu renkli veya dikkati çekmeyen elbiseler tercih edilir. Erkeklerin ise koyu renkli ceket ve kravat ile katılmaları uygun görülmektedir.

Ekonomi
Vatikan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aylık 200’den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 TV kanalı veya kablolu yayını bulunmaktadır.
Bütçesi; katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri, hisse senedi-tahvil-bono gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirlerle, basın yayından elde edilen reklam gelirlerinden oluşmaktadır.

Vatikan'daki siyasi akımlar
Vatikan'da etkileri ve güçleri tartışılamayacak başlıca birkaç akım vardır. Bunlardan ikisi laik, diğerleri dinsel niteliktedir. Laik akımlar OPUS DEI (Tanrı’nın İşleri ) ile Malta Şövalyeleri’dir.
Dominiken Tarikatı : Bunlar için en önemli husus kurum olarak Kilise’nin sürekliliğinin korunması ve her koşul altında savunulmasıdır. Dominikenler, Önce Kilise diyen tarikattir.
Fransiskanlar : Yoksullardan yana, din adına karşılıksız çalışan keşişler topluluğudur.
Cizvitler Tarikatı : Katolik aleminin entelektüelleri olan cizvitler için önemli olan Papalık Makamı'dır. Papaların kendileri veya Kilise'nin kendisi değil, Papalık Makamı'nın korunması ve savunulması öncelik taşımaktadır.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 867
favori
like
share