Bu yürek bir daha senin için atmayacak…
Bakma yüzüme!
Kırma kaLbimi acıtma yüreqimi….


Bırak sefasını sürsün sensizLiqin ve sevqisizLiqin !
AqLamasın qözLerin okurken sana yazıLanLarı…
SensizLiqin acımasızLıqının bırakıp qidi$inin $erefine..!
Bir $i$e qözya$ı..
Kadehimde bedduaLar ahLar..!


Yudum yudum içtim..
Sarho$ oLdum qözya$LarımLa..
Bu qece [s:ac8fa5d1d5]senin için[/s:ac8fa5d1d5] kaLdırıyorum kadehimi…
SensizLiqe ve sevqisizLiqe sarho$ oLdum.
Bitirdin!
Bir $i$e qidiyorum…
Bir kadeh ELVEDA;senden qeriye kaLan…!SensizLiqin ve sevqisizLiqin $erefine…


Haydi sevqiLim;
Son kez son kez söyLe!
Gitmeden önce
…SöyLe sevdiqini…!
Ne oLacaqımı biLmiyorum sensiz
..Sevqisiz..
BeLki bi öLü..!
BeLki sensiz oLamayan yapamayan ya$ayamayan...
Koca bir HİÇ…
Haydi sevqiLim;
Son kez son kez söyLe!
Hafifçe esen rüzqarLara bırak
…FısıLdasın kuLaqıma..!
Gitmeden önce; beLki dindirir hafifte oLsa sızımı!...
AnLadım!
SöyLemeyeceksin ve çekip qideceksin esen rüzqarLarLa..
Mavi qecede!
AnLadım oLmayacak bir SEN daha bu qönüLde…


$imdi;
Sana sensizLiqime ve sevqisiz kaLı$ıma…
Haydi sevqiLim bir kadehte sen kaLdır
Çaresiz yok oLu$uma…!


Mavi qeceLerde usuLca yok oLu$unu izLedim …
Gidi$ini !!!
Hep acıttı qeceLer canımı bakmadım qökyüzüne !
Kanatıyordu..
Acı veriyordu yıLdızLar
..Sen qeLiyordun akLıma..
Oysa ki qömmü$tüm seni qidi$inLe birLikte;
Çıkarıp atmı$tım…
SensizLiqin $erefine sarho$ oLmu$tum qeceLer boyu !
Gözya$ı dökmü$tüm..
$iirLer yazmı$tım…
Neden haLa qeLiyorsun akLıma yıLdızsız qeceLerde
Bir bir kaymı$tı yıLdızLar qidi$inLe…
Yok oLmu$tu onLarda !
$imdi sevqiLi ;
ELimde siqaram..
Kadehimde sensizLiqin $arabı
Kaqıt kaLem bir de mavi qece !
SensizLiqin $erefine içiLmi$ onca kadehi ;
GeceLere isyanı sensizLiqe sana isyanı anLatan $iirLeri
Oku oku sevqiLim…
Siqaramda bitti..
$arabımda bitti..
$iirLerimde !
Bitiremediqim SEN kaLdın içimde !
! SensizLiqe ve SevqisizLiqin $erefine !


Demi$tim sensiz nasıL ya$arım diye..
Ne oLurum biLinmez diye
BeLki bir öLü…
BeLki sensiz sevqisiz ya$ayan koca bir HİÇ !
Yok oLmu$um sensizLiqin dakikaLarında seni bekLerken..
BeLki qeLir derken; qünden qüne bitmi$im…
Son siqaramı yakıyorum sevqiLi ;
Bitmesini ve bitmemi bekLeyeceqim..!
Bundan sonra sen içeceksin $arabı..
Sen aqLayacaksın
Ya$amayacak artık bu yürek senin için…
Ya$ayamayacak..!
SensizLiqin dakikaLarını sayarak erimeyecek !


$imdi kaLdır kadehini qidi$im için…..!

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 261
favori
like
share
Şayeste Tarih: 02.06.2009 08:35
Yüreğine sağlık..