İşyerinde Huzurlu Çalışma Formülü hakkinda bilgiler

İşyerinde Huzurlu Çalışma Formülü

İşde deneyim ve çocuk sahibi olmak...

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre, mesleklerinde deneyimi bulunanlar ve çocuk sahibi olanlar, işyerinde daha huzurlu çalışıyor.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen "5. Fakülte İçi Sempozyum"da sunulan "Diş Hekimliği Fakültesi'nde Tükenmişlik Sendromu: Sosyodemografik ve Akademik Faktörlerin Etkisi" konulu araştırma, çalışma yaşamına ilişkin ilginç bulgular ortaya koydu.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Pelin Güneri, Prof. Dr. Hülya Çankaya ve Öğretim Elemanı Dr. Esin Alpöz ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi doktora öğrencisi Olca Sürgevil, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 110 akademik personel üzerinde araştırma yaptı.

Araştırmada, modern iş yaşamında "tükenmişlik sendromu" olarak adlandırılan, kişilerin işteki doyumunun azalması ve performanslarının düşmesi durumu incelendi.

Araştırma sonucunda, kronik yorgunluk, güçsüzlük, yıpranma, kendini güvensiz hissetme ve ümitsizlik yaşanmasına yol açan tükenmişlik sendromunun, en çok yoğun iş temposu ve finansal sıkıntılar içindeki çalışanlarda ortaya çıktığı belirlendi.

Tükenmişlik sendromuna, cinsiyet ve medeni durumun herhangi bir etkisinin bulunmadığı saptanırken, mesleki tecrübe ve çocuk sahibi olmanın ise sendromu önlediği tespit edildi.

İşe Yeni Başlayanlarda Sendrom Daha Çok Görülüyor
Araştırmada, özellikle mesleklerine yeni başlayan sağlık çalışanlarında, hata yapma endişesi ve aşırı iş yükü nedeniyle tükenmişlik sendromunun yüksek düzeyle görüldüğü de ortaya çıktı.

Akademik çerçevede profesör düzeyindeki başarısı yüksek kişilerde bu sendromun görülmediğinin belirlendiği araştırmada, yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişim bozukluklarının da sendromu artırıcı etkisi olduğu belirtildi.

Araştırmanın yapıldığı EÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde elde edilen sonuçlar, akademik personelin işyerindeki ruhsal durumlarının iyi olduğunu gösterdi. Araştırmada, akademik kadronun yüzde 76.2'sinde duyarsızlık ve duygusal tükenmişlik düzeyi düşük çıktı.

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 915
favori
like
share