Gama Glutamil Transferaz - GGT nedir - GGT Hakkında
GGT: Gama Glutamil Transferaz
Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Alkol ve ilaçların karaciğer üzerine toksik etkisini takip etmede kullanılır

GGT membran enzimidir. Karaciğerde (duktal ve kanalikuli hücrelerinde) , böbrekte (proksimal renal tübüler epitelde), beyinde, prostatda ve pankreasta (duktal ve asiner hücrelerde) bulunur. Hücrelerde başlıca antioksidan molekül olan glutatyonun hücre dışı metabolizmasından sorumlu bir enzimdir. yarılanma ömrü 7-10 gündür.

GGT artışının görüldüğü hastalıklar veya durumlar:

I-Karaciğer hastalıkları

-Akut hepatit
-Krronik aktif hepatit
-Alkolik hepatit
-Siroz
-Primer biliyer siroz
-Yağlı karaciğer
-Tıkanma sarılığı
-Kraciğer metaztazı
-Kolestaz
II-Karaciğer dışı hastalıklar
-Pankreatit
-AMI
-Aşırı alkol alımı
-Bazı prostat kanseri vakaleında

-Kanserler: karaciğer metaztası olmasa bile özellikle malin melanom, akciğer ve göğüs kanserleri, hipernefromada serum GGT aktivitesinde artış gözlenir.
-Değişik ilaçların kullanımı: GGT indüklenebilen bir karaciğer mikrozomal enzimi olduğu için bir çok ilaç GGT aktivitesindea rtışa neden olabilir.
-Diyabet hastalarında yükselir.

Hastalıkların ayırıcı tanısında GGT, özellikle ALP, LAP, AST, ALT, 5’Nukleotidaz aktiviteleri ve serum bilirubin düzeyleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 20033
favori
like
share