Kuantum Düşünce nedir - Kuantum Düşünce hakkinda bilgiler

Başta korku olmak üzere duyguları genellemek tanımlar koymak, tedaviler önermek deneyimi geciktirir.

Geçen akşam bir televizyon filminde bir çocuğa kendisiyle ve korkularıyla yüzleşmesini önerdiği bir çocuğa Altan Erkekli ´Korku korkaktır. Üzerine gidersen o senden kaçar´ demişti.

Bütün güzel sözler, yaşamınıza rehber olabilecek öneriler ve tavsiyeler çemberin içinden söylenmiştir. O durum vardır, bir durumdur, gerçektir ve kötüdür olgusunu kabul ederek.

Oysa iç benlik, çemberin içinden yapılan gözlemleri görmekte zorlanır hatta görmezden gelir. Onun için varsa yoksa deneyimdir. Bu nedenle vakti zamanı gelmeyen hiç bir tavsiye, eğitim ve öneri iç benlikte karşılığını bulamaz. Aç nefis, karnını doyurmak için vardır eğitim için değil.

Başta korku olmak üzere duyguları genellemek tanımlar koymak, tedaviler önermek deneyimi geciktirir. Gerçekle yüzleşmek geciktikçe açlık ve boşluk artar felaket büyür. Korku da diğer duygular gibi aynanın arka yüzüdür ve hep vardır. Benlik, deneyimini geliştirmek için bu duygulardan her birinden tutam tutam kullanır. Tıpkı lezzetli bir yemek gibi. Ne eksik ne fazla.

Korku dahil olmak üzere tüm duygular, dürtüler uzaklaşılması gereken ve yok edilmesi gereken şeyler değil bütünün parçalarıdır. Evrendeki özdür. Korku, endişe yaşamın ve gelişimin tetikleyicisi ve dinamizmidir.

Bu nedenle değişim, yazılımımızdaki kodlara tutam tutam lezzeti tattırmakla başlar. Kuşaklar sonra tutku, duygu ve dürtüler temel biçimleri değişmeden yeni çemberler aracılığıyla üst bağlamlara geçer ve başka bağlamlarla birlikte evrenin üst düzlemlerini oluşturur.

Burada korku yine vardır, insanın yararınadır, gelişimin zorunlu gereğidir. Kişisel gelişim yaklaşımlarının en çok dikkat etmesi gereken, önerileri ile insanı deneyimlerden, korkulardan ve yaşamdan uzak tutmamaktır.

Tavsiyeler, güzel kitaplar ve tatlı sözler gerçek deneyimin yerini tutmaz ve sahte bir atmosfer yaratır. Yaratılan sahte atmosfer bir gün dağılır yerini daha büyük kaoslara bırakır. Birey eksik kalan özünü tamamlamak için daha büyük yangınlara, yeni durumlara adım atar.

Tatlı şuruplar yerine gerçeğin her yönünü kabul, evreni kapsamak demektir. Beni ben yapan ve bana deneyim yaratan başta korku olmak üzere tüm duygularımı bu bağlamda seviyor, kabul ediyor ve onları kutsuyorum.

Hiç kimsenin korkularına ve dürtülerine dokunmadan yaşamlarının deneyimini hızlandıran yeni çağ inançları önümüzdeki 25 yılın temel öğretileri olacaktır. Bu duayı gelecek yıllarda sıklıkla duyacağız:

Fakirliğim, zenginliğim, güzelliğim, çirkinliğim ve bulunduğum andaki durumum sadece bu dünyada bana deneyim vermek için var.
Onları bulundukları haliyle yaşıyorum ve kabul ediyorum.
Araya bir perde kabul etmiyorum.

Bu deneyimi erteleyecek atmosferlerin araya girmesini arzulamıyorum.
Anda bulunan gerçeğin bana düşen kesitini o anı yaşayarak deneyimimi geliştirmeyi arzuluyorum. Evreni kapsıyorum.

Gelişim adı altında deneyimimi geciktiren, bir üst çembere geçişimi yavaşlatan bütün geçici tedavileri ve önerileri reddediyorum.

Aslında evren ve bütün olan benim.

Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir.


Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir.
Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.

Kuantum Düşünce daha da ilerisi ortak zeka alanında işlem yapar. Bütün evreni tekamül ettiren enerjiyle işbirliğine girildiğinde siz bir "kişi" olmanın sınırlı olanaklarını aşar, "bütün" ün gücüne ulaşırsınız.

O zaman da gücünüz tabii ki bütünün gücüne eşit olacaktır.

Bu Teknik Pratik Olarak Hayatımıza Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Bizim gelişmemiz için gereken bütün araçlar: uygun iş, eş, yaşam alanı,ev, bedenimizin sağlığı bu yüksek frekanslı enerjiden nasibini alır.

Siz, sınırlayıcı, engelleyici düşünce kalıplarınızı fark edip bunların yerine güçlendirici inançlarınızı koyduğunuzda hayatınız bu yeni inançlarınız doğrultusunda değişmeye başlayacaktır. Sizin için en uygun kişi, en uygun imkan,en uygun zamanda karşınıza çıkacaktır. Yapmanız gereken şey uzanıp onu almaktır.

Doğuştan doğal olarak hakkınız olan mutluluğu, bereketi, bolluğu ve sevinci yaşamanıza imkan tanımış olursunuz.

Kuantum Düşünce, sağlıklı ve güçlü bir beden için de uygun bir zemin hazırlar. Bizim düşünce ve kabullenişlerimiz direkt olarak bedene etki yapar. Bedenimiz aslında bir enerji okyanusundan başka bir şey değildir. Korku,kaygı,öfke, suçluluk duyguları bütün hücrelerimizin beslendiği enerjide azalmalar yol açar.

Kuantum Düşünce Tekniği; kendimizi tanımaya, başkalarını anlamaya, evrensel sistemin işleyişini fark etmekten doğan bilgeliğe ulaştırarak beden enerjimizi de düzene sokar. Kişiler daha güçlü canlı ve güzel olurlar. Hayat misyonumuzu fark etmek ve ona adım adım ulaşmak yönündeki çabalarımızı destekler. Kendi içsel kodlamanızdaki yapmanız gereken işinizle ilgili ipuçlarını yakaladıkça adımlarınız hızlanır.

Kuantum Düşünce kişiler arası iletişimin enderin boyutunu sunar bize. Ortak İnsanlık alanında gerçekleşen bu iletişim, derin ve etkili bir uzlaşma sağlar. Beden dili ve sözel iletişimden daha da öte Kuantum sal İletişimle düşüncelerimizin direkt muhataba ulaştığı bir yöntem geliştiririz.

Kuantum Düşünce hayatımıza daha çok bolluk ve bereket çekmemizi de sağlar. Kendimizle ilgili derin içsel vizyonumuzu değiştirdikçe daha çok bolluk hayatımıza akmaya başlar. Genel anlamda zenginlik; sahip olduğumuz şeylerle ruhsal varlığımıza kattığımız değerler arasındaki dengeyi anlatır. Çok paraya sahip olmak tek başına zenginlik işareti olmayabilir. Önemli olan bu parayla ne yaptığınızdır. Daha çok kahkaha, daha çok dostluk, daha çok sevgi, daha çok deneyim ve daha çok hayır üretebiliyorsanız o zaman zenginsiniz demektir.


Özetle Kuantum Düşünce Tekniği, yaşamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar.

Kuantum Fiziğiyle Bu Düşünme Tekniğinin Bağlantısı Nedir?

Kuantum fiziği, klasik anlamdaki fiziksel maddenin enerjiye dönüştüğü bir alana sokar bizi. O alanda artık atom altı parçacıklar, hızla hareket eden enerji parçacıklarından başka bir şey değildir.

Daha da ötesi bu parçacıklar insan düşüncesinin yaydığı enerjiye yanıt verirler. Bu alanı gözlemleyen kişi ile gözlemlediği parçanın birbirinden bağımsız, kopuk şeyler olmadığı çıkar meydana. Düşünceyle enerji, gözlemleyenle gözlenen, iç ile dış, burası ve ötesi arasındaki ayırımlar kalkar.

Heisenberg’ in belirsizlik alanı dediği bu alanı, gönderdiğimiz düşünce paketçikleri varlık katar. Belli hale getirir. Kuantum alanının bir noktasına yaptığımız etki bütünü etkiler aynı zamanda. Siz bir şey düşündüğünüzde bundan tüm alan etkilenir. Kuantum Fiziği, fizikle fizikötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adıdır.

Bu Teknikten Yararlanarak Hayatlarında Değişiklikler Yaratan Kişilerden Örnekler Verebilir misiniz?

Tabii ! Pek çok var. Çünkü kural hiç şaşmaz: Düşünceler hayatımızı oluşturur.

En yakın bir örnek bir mimar hanımla ilgili. İşinde hiç memnun olmadığını söylemişti. Ona nasıl bir işte çalışırsa mutlu olacağını sordum, anlatmaya başladı. Bunları bir bir yazdık. Ciddi bir firmanın araştırma ve geliştirme departmanında çalışmak istiyordu. İmgesel olarak bilinçaltına kodladık. Ertesi hafta telefonla müjdeyi verdi. Tam da istediği bölümde iyi bir şirkette hafta başında işe başlıyordu.

Buna benzer yüzlerce örnek var. Burada sorun sistemle ilgili değil. Kendilerine yüzde yüz yararlı olacak bu sistemi uygulamak için katılımcıları ikna etmekle ilgili. Belki de bu işe keyifli bir ikna çalışması diyebiliriz. Bir başka çarpıcı örnek de bir öğrenciyle ilgili. Üniversiteye hazırlık yapan bu gencin sınavla ilgili korku dolu düşünceleri vardı. Onunla bir çalışma yaptık. Binlerce kişi arasında o bir yıldız gibi parlıyordu. O kalabalık arasında fark edilmemesi mümkün değildi. Hayalinde sınavı kazanmış hatta üniversite diplomasını alıyor görmesini sağladık. Bu sınavın hayatının bir çok önemli günlerinden sadece biri olduğunu ama tek belirleyici olay olmadığını tespit ettik. Bütün bunlar zihin özel bir algılama düzeyindeyken gerçekleştirildi. Bu genç üçüncü kez sınava giriyordu ve artık dördüncü bir şansı yok gibi gözüküyordu. Tabii ki daha sonra onun sınavı kazandığına dair telefon aldım.

Yine başka ilginç örnek tıp fakültesinde okuyan bir öğrenciyle ilgili. Arkadaşlarının ve rektörünün okulda yaptığı klüp çalışmalarını yeteri kadar desteklemediğinden şikayet etmişti yana yakıla. Ona göre okul rektörü tuhaf biriydi. Bir konuda görüş almak için odasına girdiğinde onun hiç yüzüne bakmıyor, tersliyor ve isteklerini görmezden geliyordu. Sonra bu gençle bir seminer programında özel bir çalışma yaptık. Bir hafta geçmeden yüzünde güller açarak beni ziyarete geldi. kız arkadaşıyla sinemaya gitmişlerdi oradan geliyorlardı. Tuhaf şeyler olmuştu doğrusu. Rektör birden huy değiştirmişti. Karşılıklı oturup konuşmuşlar ve çok sıcak bir iletişim kurmuşlardı. Daha önce bir türlü yerine getirilmeyen okulun bilgisayar kulübüyle ilgili bir isteği daha o söylemeden rektör tarafından karşılanmıştı.

Bu süreç nasıl işliyor?Yani nasıl oluyor da sizin yaptığınız bu çalışmadan Rektörün ve kız arkadaşın haberi oluyor?

Güzel bir soru. Bizim bilinçaltı düzeyde oluşturduğumuz yeni bir program Birleşik Alanında bir etki yapar. Bu düzeyde zaman ve mekan farklı bir biçimde işler. Bu alanda her şey Şimdi ve Burada durumunu yansıtır. O yüzden düşünceler mucizevi sonuçlar doğurur. Alan bir tür bilgi okyanusu gibidir. Okyanusun bir damlasındaki değişim diğer tüm damlaları uyarır.

Seminerler katılımcılarda kalıcı bir etki yaratıyor mu?

Bu biraz da kişilerin konuya verdikleri önemle ilgili bir şey. Ama alışkanlık haline gelmiş, içselleştirilmiş bir davranış tabii ki kalıcı oluyor. Kuantum düşünce öğrenmeden çok yapmaya, bilmeden de ileri olmaya yönelik bir çalışmadır. İçsel olarak yaratılmış değişimler kalıcı olacaktır kuşkusuz. Kişi düşünceleri ve seçimleri ile hayatı arasındaki ilişkiyi gördükçe farkındalığını artırır. Böylece bilerek yaşamaya başlar ve kendi hayatının efendisi olur.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2002
favori
like
share
horrabin Tarih: 28.07.2012 17:27
quantum dünyayı yada evreni insana indirgeyen çağdaş " neopaganizm "de denebilirmi.İnsanı yaşamındaki RABBANİ VE RAHMANİ etkiyi hiçe sayıp sadece kendini bir oyun alanı olarak kabul etmesi gerekliliğine inandırmak ve dolaylı olarak tevhidden uzaklaştırmak tabi bunu modern argümanlarla ortaya koymak bir starteji olabilirmi.İnsanı özgüven duygusu adı altında kendinde tiranlaştırmak neye hizmet edebilir...?...quantum biraz çikolata ambalajında sunuluyor gibi sanki...
B.Durucu Tarih: 28.07.2012 14:35
bilinç altı kodlama olayını merak ettim? Nasıl oluyor???