İngilizcede a ve an sözcüklerine belgisiz tanımlık (= indefinite articles) yapar. Tanımlıklar isimlerden önce gelerek onlara belirlilik-belirsizlik kavramı katar. Her ne kadar a / an sözcükleri Türkçeye "bir" şeklinde çevriliyorsa da dilimizde İngilizcedeki gibi bir tanımlık yoktur.Biçim: A tanımlığı, sessiz bir ses ile başlayan sözcüklerden önce gelir.

a typist= bir sekreter, a university =bir üniversite, a union,An tanımlığı ise sesli bir ses ile başlayan sözcüklerden önce kullanılır.

an apple=bir elma, an hour = bir saat, an honest manKullanım:

1. A/an tanımlıkları anlam açısından birbirinin aynıdır. Hakkında dinleyicinin önceden bilgisi olmadığı, ilk kez sözü edilen şeyler için kullanılır.

I see a bird in the tree. = Ağaçta bir kuş görüyorum.

They went to an art gallery together.= Birlikte bir sanat galerisine gittiler.2. Kimin veya neyin ne olduğunu belirtirken kullanılır.

His father is a pilot. = Babası pilot. It's an umbrella. = O bir şemsiye.3. Herhangi bir anlamında kullanılır.

A cat has four legs.= Bir kedinin dört bacağı vardır. (Kedilerin dört bacağı olur.)

A computer is a binary machine. = Bir bilgisayar ikili bir makinedir. I read a funny book.4. Bir anlamında : An hour passed he didn't still come.5. Bazı sayısal ifadelerde kullanılır.

a couple (bir çift), a pair (bir çift), a dozen (bir düzine), a hundred (bir yüz), a great many (birçok), a great deal (birçok), a lot of (birçok)6. Mesleklerden önce kullanılır. I am a teacher. He is a lawyer. She is an architect7. Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır. 3 times in a week, Ykr 50 a kg. Potetos costs 1 liras a kilo.

A dozen, a gross, a hundred, a million, a score, a thousand8. Ünlem işareti ile (!) biten ifadelerde. What a pity! What a nice holiday! What a beautiful film!

What a pity cat!9.Kişiyi tanımlamak istediğimizde isminden önce kullanabiliriz: A Hakan asked you from me an hour ago.(Hakan diye birisi bir saat önce sizi benden sordu). There is a John Blake who has nature programme on TV.11.MANY kelimesinden sonra gelirse çoğul anlam alır: Many a girl has dreamt to find a rich husband. (Çoğu kızlar zengin bir koca bulmayı düşlerler)Dikkat: A/an çoğul isimlerden ve sayılamayan isimlerden önce kullanılmaz.

alıntıEtiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 949
favori
like
share