İsimlere belirlilik kavramı veren the tanımlığı hem tekil hem çoğul, hem sayılır hem de sayılamaz isimlerle birlikte kullanılabilir. The'nın kullanıldığı yerler şöyledir:

1. Söz konusu isimi hem söyleyen hem de dinleyen tarafından biliniyorsa;

Will the new secretary begin on Monday?=Yeni sekreter pazartesi günü başlayacak mı?

2. Bir isimden ikinci kez söz edilince bu isim belirli hale geleceğinden the ile kullanılır.

I see a bird in the tree. The bird has got a long tail.: Ağaçta bir kuş görüyorum. Kuşun uzun bir kuyruğu var.

3. Evrende ya da bulunulan yerde tek olan şeylerden söz ederken;

The sun rises in the east.: Güneş doğudan doğar.

4. Belli bir nesneden söz ediliyor ise veya belirsiz nesnelerden bir tanesini belirtmek istiyorsak;

The car I have.

5. Kullandığımız ifadede hangi nesne ya da kişiden söz ettiğimiz belirtiliyor ise;

She was reading the book that she bought yesterday. The dog in the garden is mine.

6. Konuşmanın geçtiği ortamdaki nesnelerden söz ederken

Will you please pass the salt?: Lütfen tuzu uzatır mısın? Look. The ceiling is white

7. Sinema, tiyatro, müzik aletleri, radyo, telefon kelimeleri ile kullanılır.

8. Bazı özel coğrafi isimlerle kullanılır. The River Nile. The Alp Mountains . The Red Sea

9. Çift isimli ülkelerden önce: The United States. The United Kingdom

10. Sıfatların SUPERLATIVE [en üstün derecesi] kullanılırken başa THE getirilir.

The longest . The most beautiful. The worst

11. Mevsim isimlerinden önce istersen kullanabilirsin: The summer / Summer

12.Bir grup insandan bahsederken kullanılır. Sıfatlar isme dönüşür.

The old (Yaşlılar), The rich (Zenginler), The homeless (Evsizler), The hungry (Açlar)

The unemployed (İşsizler), The young (Gençler), The poor (Fakirler), The blind (Körler)

13. morning, afternoon, evening ile

14. Tarihsel olaylarda: The 1st World War

15. Title’ larda: The queen / The king [isim varsa kullanılmaz] King Edward

16. Aile isimleri ile: The Browns

17. sea, seaside, sky, world, earth, beach, coast, ground, weather ile

18. Olağan olarak the özel isimlerle birlikte kullanılmaz. Ancak the ile kullanılması gereken bazı coğrafi isimler vardır: Bütün deniz, ırmak, kanal, sıradağ ve takımada isimlerinden önce the kullanılır.

the Black Sea : Karadeniz, the Atlantic : Atlantik Okyanusu, the Kızılırmak : Kızılırmak

the Suez Canal : Süveyş Kanalı, the Alps : Alpler, the Himalayas : Himalayalar,

the Bahamas : Bahama adaları, The Euphrates : Fırat

19. THE + ÜSTÜNLÜK .... THE + ÜSTÜNLÜK = ne kadar .... o kadar

Bu kalıp, birbirine bağlı artış ya da azalışları gösterir.

The more you earn, the more you spend.: Ne kadar çok kazanırsan o kadar çok harcarsın.

The sooner they come the earlier we can leave.: Ne kadar erken gelirlerse o kadar erken çıkabiliriz.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 430
favori
like
share