1. Olasılık belirtir.

I might catch a big fish./Büyük bir balık yakalayabilirim.

He might not use his real name./Gerçek adını kullanmayabilir.2. Might I/we izin belirtir.

Might I smoke here?/Burada sigara içebilir miyim?

Might we leave early tonight?/Bu akşam erken ayrılabilir miyiz?3. might as well = iyi olur

You might as well burn the rubbish./Çöpü yaksan iyi olur.4. might have done

a) -ebilirdi (ama olmadı)

He was patting the dog. It might have bitten him./Köpeğe hafifçe vuruyordu. Köpek onu ısırabilirdi. (Ama ısırmadı.)

She might have dropped the tray./Tepsiyi düşürebilirdi. (Ama düşürmedi.)b) -mış olabilir: He might have torn his trousers while climbing the tree./Pantolonunu ağaca tırmanırken yırtmış olabilir.AYRICA: “Might” ricalar (resmi ve nazik), %50 den az olasılıklar, öneriler (nazik) için kullanılır. Zaman olarak şimdiki ve gelecek zamanı ifade ederler. Fiilin daima yalın hali kullanılır. Might I say something? Might I use your phone?Not: “Might I” “May I” ve “Could I” ’a göre nadiren kullanılır.

I might go to the dentist tomorrow. (gitmeyebilir de)

It might rain. (yağmayabilir de)

Why Jack hasn’t come yet? He might be sick. (hasta olmayabilir de)

If you need more information, you might go to the tourist information desk.

Might I suggest that we don’t discuss that matter near the personnel.Kısaca MIGHT : MAY'e göre daha zayıftır ihtimal anlam taşır.

a) Olasılık anlamında: You may have dropt the keys somewhere.

b) İzin,rica anlamında: Might I phone you next week.

c) May'in past şekli olarak: If you came,she might give us the money.

d) MIGHT HAVE, MAY HAVE'e nazaran daha zayıf bir ihtimâl belirtir. He might have kılled himself.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 474
favori
like
share
rüzgar54 Tarih: 09.10.2010 13:00
teşekkürler