1. Görev veya gereklilik belirtir.

You're quite fat. You should go on a diet./Oldukça şişmansın. Rejim yapsan iyi olur.

I should give her a present, but I'm broke./Ona bir hediye vermem gerekir, ama meteliksizim.2. Koşul tümcelerinde kullanıldığı zaman olasılığın zayıflığını gösterir.

If the photocopier should break down you can phone this number./Eğer fotokopi makinesi bozulacak olursa bu numarayı arayabilirsin.3. should have done = yapması gerekirdi (ama yapmadı)

You should have turned out the lights./Işıkları söndürmen gerekirdi. (Ama söndürmemişsin.)

You shouldn't have watched television instead of doing your homework./ödevini yapmak yerine televizyon izlememen gerekirdi. (Ama sen televizyon izledin.)AYRICA: Should, tavsiye, sorumluluk veya görev hatırlatma ifade eder.

You should eat less. (senin için iyi olur, bu benim tavsiyem)

You should obey the traffic lights. (vatandaş olarak sorumluluğundur)

You should make less noise while other students are working.Kısaca SHOULD:

a)Tavsiye anlamında (Must'dan daha zayıf gereklilik ve görev belirtir).You're putting on weight, you should eat less.

b)Beklenti, tahmin ve akıl yürütme anlamında. He should be finishing the reading in an hour. Ali has been studying Englısh at MABİM she should speak. English very well.

c)If cümlelerinde ihtimalin zayıflığını vurgula mada. If anything should go wrong wıth your radio, contact us at once.

d)Duygu ve vurgulama ifade eden eylemleri ve sıfatları izleyen isim cümleciklerinde. It's a pity that such a clever man should do such a foolish thing.

e)If cümlelerinde öğüt vermek için (sadece birinci tekil şahıslarda). The weather is very cold. I should wear a coat ıf I were you.

f)Geçici bir öneri bildirmede. Should we perhaps wait for him? He would help us to advise what to do.

g)But ile beraber geçmişte bir olayı vurgulamada. Who should turn out to be the thief but the little boy whom we had all liked?

h)SHOULD HAVE, geçmiş ile ilgili akıl yürütme, geçmişte yapılması gereken ancak yapılmamış işleri anlatır: She should have finished typing the letters by now. These letters should have been mailed.


Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1744
favori
like
share
rüzgar54 Tarih: 09.10.2010 12:57