1. Gelecek zamanı gösterir; bu anlamda genellikle bütün kişilerle will kullanılır.

I will feed the baby before he comes. / O gelmeden bebeği yedireceğim.

She will ring me from the office. / Beni bürodan arayacak.2. Will you sözü bir rica belirtir.

Will you help me? / Bana yardım eder misin?

Will you post these letters for me? / Bu mektupları benim için postalar mısın?3. Will you sözü emir cümlelerinin sonuna eklenebilir.

Turn off the tap, will you? / Musluğu kapa olur mu?4. Will you” sözü istek belirtme veya ikram etme anlamında kullanılır.

Will you have a glass of vine? Will you sit down, please? Will you turn off the radio, please?

Will you have some cake? Will you please move back?5. Won’t veya Will not, olumsuz bir ifadede veya bir şeyin çalışmadığını belirtmek veya normalin dışında bir durumla karşılaşıldığında kullanılır. My car won’t start.6. Gelecek zamanı ifade ederken will konuşma anında verilen kararları gösterir. to be going to ise önceden planlanmış olaylarda kullanılır. It’s very hot. I’ll open the windowKISACA WILL:

a) Gelecek zaman anlamında: Güngör will come tomorrow.

b) Kararlılık anlamında: I'll pass this exam.

c) Varsayımlarda: Ali will kill you if you don't hide.

d) Yargılarda: Ask no questions and you'll be told no lies.

e) Söz vermede: You'll get your money back.

f) Kaçınılmazlıkta: What will be,will be.

g) Reddetmede: Ayşe will not answer you.

f) Alışkanlıklarda: Rukiye will talk for hours if you give him a chance.

h) İsteklilk: I'll pkone him next week.

ı) Niyette: Bedri will do anything for money.

j) Emir vermede: You'll stay here till the teacher returns.

k) Sunmada: Will you have a cup of tea?

l) Davetlerde: Come here, won't you?

m) Ricada: Wıll you lend me your book for a day?
Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 507
favori
like
share
rüzgar54 Tarih: 09.10.2010 12:57