Tiyatroda Sahneleme - Sahneleme Nedir - Sahneleme Nedemektir

SAHNELEME NEDİR?
Sahneleme, tiyatronun en önemli ve son noktasını teşkil etmektedir. En önemli noktadır. Çünkü, biz biliyoruz ki yazılan eserlerin büyük çoğunluğu oynanması için yazılır (okunması için yazılan eserler olmakla birlikte bu fazla bir yekün tutmaz). Bu sebeple sahneleme, yazarın amacına ulaştığı son noktadır.
Sahnelemenin önemini 20.yy’ın yetkili kişilerinden olan Bay Porel’in bir sözünü vererek daha iyi anlayabiliriz. “Sahneye koyuculuk, bu saygıdeğer ve titiz bilim, bu güçlü ve ince sanat olmasaydı pek çok piyes bize ulaşamazdı, çoğu komediler anlaşılmazdı, çoğu piyesler başarı sevincine erişemezdi.
Bu sözde açık ve net bir şekilde de ifade edildiği gibi eserler bize ve geniş kitlelere sahneleme ile ulaşabilmekte, en iyi biçimde sahneleme ile anlaşılabilmekte ve başarı sevincini sahneleme ile yakalayabilmektedir.
Peki Sahneleme Nedir?
1) Sahneleme, tüm dramaturjik ve teknik çalışmalar doğrultusunda bir oyunun belli bir düzen uyarınca sahneye konulmasıdır.
2) Sahneleme, bir eserdeki çeşitli sahne yorumlama ögelerinin belli bir oyun zamanı ile oyun mekanı içinde biçimlendirilmesidir.
3) Sahneleme, dramatik metin dilinin sahne diline çevrilmesidir. Oyun yazarının zaman halinde ortaya koyduğu eserin mekan haline dönüştürülmesidir. Yani eserin sözelliğine sahnesel somutluk kazandırmaktır.
4) Sahneleme, dramatik metindeki derin anlamı maddi gözle görünür kılmaktır. Burada bütün sahne araçları ile (ışık, giysi, müzik) bütün oyun araçları (oyunculuk, beden hareketi, davranış) yer alır.
5) Sahneleme, yönetmenin sahne tekniği (sahne dekoru, sahne kostümü, sahne efekti, sahne müziği, ışıklandırma, akustik, makyaj, aksesuar) oyunculuk verileri ve sahne olanakları içinde yaracı-yorumlayıcı bir yöntemle kollektif bir çalışma sonucu bir oyunu belli bir estetik görüşe bağlı olarak seyirciye aktarmasıdır.
Yapılan bu tanımlara baktığımızda sahnelemenin dört noktada kendini ortaya koyduğunu görüyoruz.
1) Yorumlama: Yönetmen bu noktada eseri eline alır ve okur. Okuma neticesinde oyunu kafasında canlandırır, birkaç kez oynar. Bu sırada metindeki derin anlamı, yazarın eserde vermek istediği mesajı, açık seçik bir şekilde kavrar.
2) Sahne ögelerinin belirlenmesi: Yönetmen bu noktada metni yorumlayarak yakalamış olduğu mesaja uygun olarak sahne tekniğini ve sahne ögelerini belirler. Yani sahne dekorunu, sahne kostumünü, sahne ışığını, sahne efektini, sahne müziğini, makyajı belirler. Bütün bu ögeler mesajın daha iyi verilebilmesi için etkilidir.
3) Grup Çalışması: Yönetmen sahne ögelerini belirledikten sonra, bu ögelerin yapımcılarıyla grup çalışmasına girer. Yani sahneleme, dramaturg, sahne müzikçisi, tasarımcısı, ışıkçısı ile oyuncular gibi sanatçılarla ortak işbirliği içinde yönetmen tarafından gerçekleştirilir. Yönetmen bu kişiler arasındaki bağlantıyı belirler.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 460
favori
like
share