Engelliler Nasıl Kamu Personeli Olur - Engelli Devlet Memuru - Özürlü Devlet Memuru - Devlet Memuru - Kamu Personeli Olma - Kpps ile Kamu Personeli Olma
ENGELLİLER NASIL KAMU PERSONELİ OABİLİRLER?

Engelli bireyler de diğer bireyler gibi belirli eğitim düzeylerini tamamladıktan sonra gerekli müracaatları yaparak Kamu Personeli olma hakkına sahiptirler.

Bu müracaatlar iki şekilde olabilir;

A. Kamu Personeli Seçme Sınavı İle

B. Engelli Personel Alım Sınavı İle
Şimdi bu müracaat türlerini detaylı olarak inceleyelim.

A) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) İle:

Engelli bireyler düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına eğitim durumlarına göre başvurabilir ve yapılacak yerleştirmeler ile Kamu Personeli olabilirler.

1. Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) Kim Yapar?

KPSS olarak kısa adı ile hepimizin bildiği Kamu Personeli Seçme Sınavlarını, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapar. Sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılması iş ve işlemlerinin tümünü ÖSYM yürütür.

2. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Nasıl Bir Sınavdır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) temel olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere iki ayrı bölümdeki testlerden oluşan bir sınavdır. Bu test gruplarına ilave olarak çeşitli meslek gruplarına yönelik ek test grupları da vardır. (ÖRNEK: Öğretmen Adayları İçin Eğitim Bilimleri Test Grubu) Bu test grupları, sorulacak olan branşların listesi, soru sayıları ve diğer detaylı bilgileri KPSS Kılavuzlarında bulabilirsiniz. (ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi)

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Nasıl Değerlendirilir ve Nasıl Yerleştirme Yapılır?

KPSS yine sınavı yapan kuruluş olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından optik okuyucular aracılığı ile değerlendirilir ve adaylara puanları duyurulur. Daha sonra yine ÖSYM tarafından KPSS Tercih İşlemleri başlatılır ve adaylar tarafından tercihler yapılır, puan üstünlüğüne göre adaylar ilgili kamu kurum ya da kuruluşuna yerleştirilir.

4. Kamu Personeli Seçme Sınavı İle Yerleştirilince Atanmış Oluyor Muyuz?

Hayır, ÖSYM sadece puan üstünlüğüne bakarak adayları yerleştirir ancak atamaları ÖSYM değil atanılan kurum ya da kuruluş yapar.

5. Atanılan Kurum ya da Kuruluş Hangi Kriterlere Göre Atamamızı Yapar?

KPSS sonucu ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde eğer bir kamu kurum ya da kuruluşuna yerleştirildiyseniz o kurum ya da kuruluşa giderek istenen belgeleri teslim etmeniz atamanız için yeterli olacaktır. Eğer kanunen verilen süre içinde gerekli belgeleri teslim etmez ya da 657 Devlet Memurları Kanunu uyarınca ‘Devlet Memuru Olamayacak’ olanlardan iseniz atamanız iptal edilir.

6. Engelli Adayların Atamalarında Problem Olur Mu?

Engelli adaylar için ekstra bir uygulama söz konusu değildir. Devlet Hastanelerinden alınacak ‘OLUR’ raporu esas alınarak atamanız yapılır.

7. Olur Raporu Hangi Kriterlere Göre Verilir?

‘Türkiye’nin her bölge ve iklim kuşağında görev yapabilir’ temelli bir rapor alınır ancak ağır olan engellilerde görevi yapar ya da yapamaz olarak da değerlendirilebilir.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Engellilere Özel Bir Kontenjan, Ek Puan v.s. Var Mı?

Hayır, engelli adaylar da diğer bireyler gibi eşit olarak sınava girerler ve puanlamada, değerlendirmede ya da yerleştirmede herhangi bir ayrıcalık tanınmaz. Ancak sınava girerken ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlarda olduğu gibi ihtiyacı olan engellilere bazı ek düzenlemeler yapılır. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz:

a. Görme engelli adaylara okuyucu-kodlayıcı, şekilli sorulardan muafiyet verilir.

b. Ortopedik engelli adaylara zemin katlarda ya da merdivensiz ya da asansörlü binalarda sınava girmeleri için düzenleme yapılır.

c. Kas hastalığı olan adaylara kodlayıcı verilir.

d. Az görenlere ek süre verilir v.b.

B) Engelli Memur Sınavı İle:

Engelli bireylerin toplumun dez avantajlı bir kemsi olduğu düşünülerek devlet tarafından ek istihdam tedbirleri alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Engelli Personel Alım Sınavı’dır.

Engelli bireyler yine belirli bir eğitim düzeyini tamamladıktan sonra bu sınavlara katılabilir ve kazanmaları halinde Memur olarak atanabilirler.

1. Engelli Personel Sınavını Kim Yapar?

Engelli Personel Alım Sınavını engelli personeli alacak olan kurum ya da kuruluş kendisi yapar ve değerlendirir. Ancak engelli personel alım sınavını plânlayan ve duyuran Devlet Personel Başkanlığı’dır. (DPB)

2. Engelli Personel Sınavı Nasıl Bir Sınavdır?

Bu sınav kurum ve kuruluşlarda kurulacak olan komisyonlarca hazırlanan testlerden oluşur. Sınavlarda test dört şıklı olarak hazırlanır ve yanlışlar doğruyu götürmez. Sınavda Türkçe, Matematik, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık ve İnsan Hakları, Mevzuat gibi başlıklardan soru gelebilir ancak hangi branştan kaç soru geleceği, sınavın toplam kaç soru olacağı kurum ve kuruluşlarca belirlenir. Detaylı bilgi: Engelli Memur Sınavları Yönetmeliği’nde mevcuttur.

3. Engelli Personel Sınavları Nasıl Değerlendirilir?

Sınavlar ilgili komisyonca değerlendirilir ve en yüksek puan alan adaylar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır ve puan üstünlüğüne göre atamalarının yapılması için çağrılırlar.

4. Engelli Memur Sınavlarında Atama Nasıl Yapılır?

Komisyon sınav kağıtlarını değerlendirir ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapar. Atanacak olan asil ve yedekleri belirler ve ardında adayların gerekli belgeleri getirmesini bekler. Adayların belgelerinde bir eksiklik ya da pürüz yoksa ataması kurum ya da kuruluş tarafından yapılır ve görevine başlar. Eğer aynı puanı almış iseniz önce eğitim durumuna bakılır örneğin 9/1 Memur için Lisans düzeyinden sınav açılır sınav sonrası puanlar aynı ise eğitim durumu Yüksek Lisans olan varsa o atanır, burada da eşitlik var ise Mezuniyet Tarihine bakılır kim önce bitirmiş ise o atanır, burada da eşitlik var ise Doğum Tarihine bakılır kim daha büyükse o atanır.

İKİ TÜR ALIM ARASINDA FARK VAR MI?

KPSS Normal Statüde yerleştirme yapar yani engelli de olsanız diğer memurlar ile aynı haklara sahip olursunuz. Engelli Memur Sınavı ile ise Engelli Statüde atanır ve engelli memur haklarından yararlanırsınız. Yapılan son düzenlemelere göre normal statüde memur olmuş yani engelli memur sınavlar ile değil de diğer sınav ya da yöntemlerle memuriyete atanmış olan engelliler de emeklilik hakkından erken emeklilikten faydalanabilirler. Ayrtıntılı bilgi için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2978
favori
like
share