Kanun da Engelliler - Engelliler kanunu - Engelli medeni kanunu - Engelliler ile ilğili kanun

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 8/12/2001 Sayı : 24607
d.Ayırt etme gücü
Madde 13- Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı akıl zayıflığı sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.
III. Fiil ehliyetsizliği
1. Genel olarak
Madde 14- Ayırt etme gücü bulunmayanların küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.
2. Ayırt etme gücünün bulunmaması
Madde 15- Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.
VELÂYET
B. Velayetin kapsamı
II. Eğitim
Madde 340- Ana ve baba çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel zihinsel ruhsal ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. Ana ve baba çocuğa özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar.
C. Çocuğun korunması
III. Velâyetin kaldırılması
1. Genel olarak
Madde 348- Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırılmasına karar verir:
1. (Değişik: 1/7/2005-5378/38 md.) Ana ve babanın deneyimsizliği hastalığı başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması. Velâyet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.
Kararda aksi belirtilmedikçe velâyetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 411
favori
like
share