Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı Kitap Özeti - Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı Kitap Tanıtımı


Dr. Ümit Arklan
Literatürk Yayınları
2009
1. Baskı
13,5 x 21,5
504 sayfa
Türkçe
K. Kapak
ISBN No: 9944116879

Kitap Özeti

Örgütlerin hizmet verdikleri toplum kesimleriyle iletişim ve etkileşime girmeleri
karşılıklı güven ve işbirliğine zemin hazırlayarak amaçlarını gerçekleştirmelerine
yardımcı olmaktadır. Ancak bu güven ve işbirliğinin devamlı olabilmesi
tarafların hak ve sorumluluklarını yerine layıkıyla getirmelerine de bağlıdır.
24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
bu konuda tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenleyerek sağlıklı bir
devlet–vatandaş ilişkisi geliştirebilmenin somut zeminini oluşturmuştur.
Bu kanunun dört yıllık zaman diliminde uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları ve sağlanan faydaları somut olarak ortaya koy¬mak ve yasanın
Türk kamu yönetiminin amaçları çerçevesinde bilim adamlarınca objektif bir
gözle değerlendirilmesi gerekmekteydi.
Türkiye’de kamu yönetiminde yıllardır yaşanan halkla ilişkiler sorunlarının
çözülmesi açısından büyük ümit bağladığımız Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
uygulamaları önümüzdeki yıllarda önemli sonuçlar doğuracaktır.
Dr. Ümit Arklan’ın, yaptığı bu araştırma, Türk kamu yönetiminin halkla ilişkiler
sorunlarının Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde tespit edilmesi
ve çözüm için öneriler getirilmesi amacına yönelik ilk kapsamlı araştırmadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 345
favori
like
share