Himaye edilenler
Kıyamette Allahü teâlâ şu yedi kişiyi himaye eder:
1- Âdil idareciyi
2- Allah’a ibadetle yetişen genci
3- Namaz için gönlü camiye bağlı olanı
4- Allah için birbirini seven Allah için buluşup Allah için ayrılanları
5- Güzel zengin ve mevki sahibi bir kadın davet edince Allah’tan korkup onu reddedeni
6- Sadakayı gizli vereni
7- Yalnızken Allah’ı anıp ağlayanı. (Buhari)


Yedi kişiye lanet eder
Bütün peygamberler şu yedi kişiye lanet eder:
1- Allah’ın kitabına ilave yapmaya çalışana
2- Kaderi inkâr edene
3- Haramı helal görene
4- Evlenmesi haram olan ile evlenmeyi helal görene
5- Sünnetimi [dinimi] terk edene
6- Ganimet mallarını dağıtmayana
7- Allah’ın zelil kıldığını yükseltmek aziz kıldığını da alçaltmak için güç kullanarak zulmedene. (Taberani)


Emredilenler
Size şu yedi şeyi emrediyorum:
1- Cenazeye iştiraki
2- Hastayı ziyareti
3- Davete icabeti
4- Zulme uğramış olana yardımı
5- Yemini yerine getirmeyi
6- Selamlaşmayı
7- Aksırıp Elhamdülillah diyene Yerhamükellah demeyi. (Buhari)


Kullanması caiz olmayanlar
Şu yedi şeyi kullanmak caiz değildir:
1- Gümüş kap
2- Altın yüzük
3- İpek
4- Atlas
5- İbrişimli elbise
6- Kalın atlas
7- Eyer üzerine konulan ipekli şilte. (Buhari)


Cehenneme gidecekler
Tevbe etmezlerse şu yedi kimse Cehenneme girer:
1- İstimna eden
2- Livata yapan
3- Livata yaptıran
4- Devamlı içki içen
5- Ana babasını döven
6- Komşusuna eziyet eden sıkıntı veren
7- Komşu hanımı ile zina eden. (Beyheki)


Yedi yerde namaz kılmamalıdır:
1- Beytullah’ın üstünde
2- Kabristanda
3- Mezbelede.
4- Mezbahada
5- Hamamda
6- Deve yatan yerde
7- Cadde ortasında. (İbni Mace)

ZELÎL:
Aşağı alçak hor hakîr.
Kıyâmet günü dünyâdaki kibir sâhibleri küçük karınca gibi zelîl ve hakîr olarak kabirden çıkarılacaktır. Karınca gibi fakat insan şeklinde olacaklardır. Herkes bunları hakîr görecektir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Nefsini azîz eden dînini yıkar. Nefsini zelîl eden kimse dînini azîz eder. (Mücâhid bin Cebr)
İlmi azîz ederseniz azîz olursunuz zelîl ederseniz zelîl olursunuz. İlim bir kimsenin yanına gitmez ilmin ayağına gidilir. (İmâm-ı Mâlik)
Biz zelîl bir kavim idik. Allahü teâlâ bizi İslâm ile azîz eyledi. (Hazret-i Ömer)

ELHAMDÜLİLLAH:
"Hamd şükür Allahü teâlâya mahsûstur bütün nîmetler O'ndandır" mânâsına mübârek kıymetli bir söz. Buna hamdele de denir.
Bir gün Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme sıcak bir yemek getirildi. Yedi ve yemekten sonra; "Elhamdülillah. Şu ve şu kadar zamandan beri karnıma sıcak bir yemek girmedi" buyurdu. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Mâce)
Elhamdülillah demek şükürlerin başıdır. Allahü teâlâya şükretmeyen O'na hamd etmemiş (senâ etmemiş O'nu övmemiş) olur. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)
Zikrin (Allahü teâlâyı anmanın) en üstünü Elhamdülillah demektir. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)
Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır:Selâmına cevap vermek hastasını dolaşmak cenâzesinde bulunmak dâvetine gitmek ve aksırdığı zaman Elhamdülillah deyince Yerhamükallah demek. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
Yemeğe ve içmeğe başlarken Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) okumalıdır. Yimek-içmek sonunda Elhamdülillah demelidir. (Seyyid Alizâde)

YERHAMÜKALLAH:
Aksırıp Elhamdülillah diyene yanında bulunan kimsenin; "Allahü teâlâ sana merhamet etsin" mânâsına söylediği mübârek bir söz teşmit. (Bkz. Teşmît)
Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selâmına cevâb vermek hastasını yoklamak cenâzesinde bulunmak dâvetine gitmek ve aksırıp Elhamdülillah diyene yerhamükallah demek. (Hadîs-i şerîf-Buhârî-Müslim)
Aksırıp Elhamdülillah diyene namazda iken yerhamükallah demek namazı bozar. Namazın dışında hemen cevâb vermek üç kerreye kadar farz-ı kifâye fazla aksırmalarda ise müstehabdır. (Riyâd-ün-Nâsihîn)

İSTİMNÂ:
El ile menîyi dökme masturbasyon.
El ile istimnâ zevk için olursa haramdır. Ta'zîr olunur. Sükûnet bulmak için câiz zinâ tehlikesi olursa vâcib olur. (İbn-i Âbidîn)
Günâhların hepsi Allahü teâlânın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bâzısı bâzısına göre küçük görünür. Meselâ yabancı kadına şehvetle bakmak zinâ yapmaktan daha küçüktür. El ile istimnâ her ikisinden daha küçüktür. Bir küçük günâhı yapma mak bütün cihânın nâfile (farz ve vâcib olmayan) ibâdetlerini yapmaktan daha sevâbdır. Çünkü nâfile ibâdet farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise herkese farzdır. (Muhammed Rebhâmî)

LİVÂTA:
Erkekler arasındaki cinsî sapıklık. Homoseksüellik.
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı hayâsızlığı mı yapıyorsunuz? (A'râf sûresi: 80) Tefsîr âlimleri buradaki çirkin işin livâta olduğunu bildirdiler. (Celâleyn)
Lût kavmi gibi livâta yapanları suç üstü yakalarsanız ikisini de öldürünüz. (Hadîs-i şerîf-Birgivî Şerhi)
Erkek erkek ile livâta yaparken arş titrer sallanır. Melekler de bu iğrenç işe muttali (haberdâr) olup yâ Rabbî emr etsen de yeryüzü o ikisini ta'zir etse (cezâlandırsa) gökyüzü onların üzerine taş yağdırsa derler. Allahü teâlâ; "Ben (hilm sâhibiyim) acele etmem. Benden bir şey kaçmaz" buyurur. (Hadîs-i şerîf-Hüsn-üt-Tenebbüh)
Üç şeyden dolayı Allahü teâlâ gadaba gelip Arş titrer. Haksız yere adam öldürme erkeğin erkeğe kadının kadına gidip livâta yapmasıdır. (Ebû Tâlib Mekkî)
Livâta yapanlarda çok tehlikeli olan İt uru ve Aids hastalığı hâsıl olmaktadır. (Seâdet-i Ebediyye)

BEYTULLAH:
1. Mekke-i mükerremede Mescid-i harâmın ortasında bulunan mukaddes binâ. Kâbe-i muazzama; müslümanların kıblesi; Fazîlet ve kıymetini bildirmek için Beytullah buyurulmuştur.
Rivâyet edildiğine göre Allahü teâlâ Âdem aleyhisselâma buyurdu ki:
Ey Âdem! Sen sağ oldukça Beytullah'ı tâmir et. Senden sonra gelecek peygamberler ve ümmetler de zaman zaman onu tâmir edecekler. En son peygambere kadar bu böyle sürüp gidecek. (Ezrâkî)
2. Câmi mescid.
Beytullah olan câmi ve mescidlerde ibâdet etmeyip dünyâ kelâmı ile meşgul olmak tahrîmen mekruhtur. Yâni harama yakın günahtır. Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi câmide dünyâ kelâmı konuşmak da insanın sevâblarını giderir. (Tahtâvî)

MEZBELE:
Çöplük
Yedi Maddeli Hadisler - Dini Bilgiler - Hadis

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 405
favori
like
share
paye Tarih: 05.06.2009 09:14
Yedi kişiye lanet eder
Bütün peygamberler şu yedi kişiye lanet eder:
1- Allah’ın kitabına ilave yapmaya çalışana
2- Kaderi inkâr edene
3- Haramı helal görene
4- Evlenmesi haram olan ile evlenmeyi helal görene
5- Sünnetimi [dinimi] terk edene
6- Ganimet mallarını dağıtmayana
7- Allah’ın zelil kıldığını yükseltmek aziz kıldığını da alçaltmak için güç kullanarak zulmedene. (Taberani)
bunların hepsi yapılmakta; Allah bizleri muhafaza eylesin.